2013. november 6 szerdai igehirdetés


Hoffman József: A győzelem koronái
Igeszakasz: 1Kor 2:9
Tudjuk, hogy az örök élet kegyelmi ajándék, mely ingyen a miénk, ha elfogadjuk az Úr Jézust Megváltónknak. A Biblia azonban beszél még ezen felül, ráadásban megszerezhető jutalmakról is, melyekben a Jézus Királysága, a Millennium alatt részesülhetünk.
Vannak hívők, akik azt mondják, hogy nekik nincs szükségük jutalmakra, megelégszenek azzal, hogy beléphessek az örök életbe. Ennek a hívők körében talán nem is olyan ritka hozzáállásnak esetleg az lehet az oka, hogy nem értik igazán, milyen jutalmak várhatnának rájuk, és főleg, hogy mit kell tenniük azért, hogy megkaphassák azokat.
A Biblia a jutalmakat gyakran koronákként, győzelmi koszorúkként írja le.
1) Az önuralom jutalma (1Kor 9:24-25)
A jelenvaló világban sok kívánság leselkedik ránk, melyek fel akarják kelteni a vágyainkat. A test kívánságai, a szem kívánságai, az élet kérkedése. Ha el szeretnénk venni az önuralom jutalmát Jézustól, akkor tartóztassuk meg magunkat teljesen ezektől, és még mértékkel se engedjünk teret nekik az életünkben!
2) Az öröm koronája - a léleknyerés jutalma (1Thess 2:19)
Jézustól parancsot kaptunk, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek. Ha eleget teszünk a Nagy Küldetésnek, és lelkeket nyerünk meg az Úrnak, ezért a szolgálatunkért bőségesen megjutalmaz bennünket az Úr.
3) Az igazság koronája - a helyes tanítás megőrzésének jutalma (2Tim 4:7-8)
Pál apostol figyelmeztet, hogy lesz idő, amikor sokan elhagyják az Úrról szóló egészséges tudományt, vagy másképpen kifejezve a romlatlan tanítást, és olyan hitelveket kezdenek követni, amelyek önmaguk előtt kedvesek, nem az Úr előtt. Tartsuk meg a hitet úgy, ahogyan az Úrtól kaptuk. Ne tegyünk ahhoz, ne vegyünk el belőle, hanem gyakoroljuk úgy, ahogyan megíratott. Az Úr pedig nem marad el a jutalommal érte.
4) Az élet koronája - a kísértésekben és megpróbáltatásokban kitartók jutalma (Jak 1:12, Jel 2:10) Az élet koronáját két dologgal is kapcsolatba hozza az Ige. Az ehyik a kísértés, amely mindig próbatétel is egyben. A kísértések próbára teszik hitünket, hűségünket az Úrhoz. A kívánságaink fontosabbak nekünk, vagy az Úr iránti engedelmességünk? Számos ige szól arról, hogy álljunk ellen a kísértéseknek. Ha az Úr kér valamit, és mi megtesszük azt, akkor Ő nem marad el a jutalommal mindezért. Isten senkinek sem marad az adósa!
A másik fajta megpróbáltatások, melyeket az élet koronájával kapcsolatban említ az Ige, a nyomorgatások és üldözések. Jézus elmondta előre, hogy "E világon nyomorúságtok lészen" (Ján 16:33). Isten azonban nem marad az adósunk semmiben. Gazdagon meg fog jutalmazni bennünket a nyomorúságok alatti kitartásunkért! Mennyi hívőnek jelentett ez már áldott reménységet a különféle szenvedések közepette!
Istent dicsőítjük azzal, ha kitartunk a megpróbáltatások alatt. Ha ilyesmiben vagyunk, gondoljunk a jutalomra, melyet megad nekünk az Úr, ha hűségesek maradunk!
5) A dicsőség koronája - azok jutalma, akik gondozzák Isten nyáját (1Péter 5:2-4)
Ez a korona azoknak szól, akik valamilyen módon legeltetik, táplálják az Úr nyáját, a gyülekezetet. A pásztorolás, a tanítás nagy felelősséget ró az ezekben a szolgálatokban tevékenykedőkre. Könnyű ugyanis rossz irányba vezetni a nyájat. Ha azonban egy pásztor, vén, tanító hűséges az Úrhoz, és az Ő parancsolatai szerint vezet és tanít, akkor ezért külön nevesített jutalmat ígér neki az Úr: a dicsőség koronáját.

Úgy fussunk tehát ebben a világban, hogy elvehessük koronánkat, mert megtartóztattuk magunkat a különféle kívánságoktól, mert lelkeket nyertünk meg az Úrnak, mert megőriztük a helyes tanítást, mert kitartottunk a megpróbáltatásokban, és mert hűségesen gondoztuk az Úr nyáját a nekünk adatott szolgálati terület mértéke szerint.
Meghallgatás
cimkék: jutalom, korona, koszorú, önuralom, önmegtartóztatás, mértékletesség, öröm, léleknyerés, igazság, biblikus tanítás, helyes gyakorlat, kísértések, próbák, nyomorúságok, dicsőség, pásztorolás, nyáj, gyülekezet

«  ElőzőÖsszes hangfelvételKövetkező »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom