2013. november 24. vasárnapi prédikációk


Makura Lajos: Ezékiás király példája a lelki harcainkban (sorozat 2. része)
Igeszakasz: 2Kir. 18
Ezékiás különleges kapcsolata Istennel: csak az Úrban bízott. Ezért Isten különleges áldása volt rajta.
Először az Úrban bízott, hozzá fordult, és csak utána kezdett cselekdni. A népnek azt mondta: az ellenséggel testi erő van, velünk pedig a mi Istenünk! Ezért senki se féljen, ne bátortalanodjon el! AKI velünk vanm hatalmasabb bármekkora hadseregnél!
Mindezek ránk ugyanúgy igazak! Nekünk is az Úrban kell bíznunk, nem szabad megfélemlednünk a nehézségek közepette, sem aggódnunk!
A mi ellenségünk a Sátán és démonai kísértenek bennünket, és bűnbe akarnak vinni. Nem lehet alkudozni, mondván "Egy kis bűn még belefér"!
Addig nem léphetsz be mennyei Jeruzsálembe, Isten hadseregébe, amíg nem születtél újjá!
Védekezhetünk az ellenség támadaásaival szemben, ha védfalakat emelünk magunk-, a családunk-, és a gyülekezetünk köré. A védfal az elkülönülés. Elkülönülés a világtól, hamis tanítóktól, bűnbe esett keresztyénektől.
Vigyázzunk, nehogy rések keletkezzenek a falon, amelye a világ be akar hatolni. Ilyen rés lehet a tv, az internet, a világi zene, a világias gondolkodás, az ökumenizmus.
Haszálhatunk lelki fegyvreket is a támadások kivédésére (Efézus 6:11-17)
Igénybe vehetünk külső segítséget is az "ellenségünk ellensége a mi barátunk" elven a Biblia által megengedett mértékig.
[Egyrészt a nyiltan istentagadó nézeteket vallókkal szemben inkább azok ellenfeleit támogassuk, még ha azok sem újjászületett hívők minden eseben. Másrészt Pál is a császárra apellált, vagyis kihasználta a törvény adta lehetőséget a védekezésre, amikor a zsidók meg akarták ölni. Mi is igénybe vehetjük hasonló körülmények között az állam segítségét.]
A legfontosabb, akiben bíznunk kell, a mi Urunk, Jézus Krisztus! Ő már megnyerte a háborút, de az ellenség még nem pusztult el teljesen. Tudva vereségét, még dühödtebben támad. Jézus nekünk adta a Szent Lelket, Aki segít nekünk megvédeni magubkat ezektől a támadásoktól. Ne oltsuk meg őt engedetlenségünkkel, hanem engedjük működni bennünk!
Meghallgatás
cimkék: lelki harc, védekezés a világgal szemben, bizalom az Úrban


David Potter: Ezékiel 4 figyelmeztető jele
Igeszakasz: Ezékiel 4:1 - 5:4
A jelekből felfedezhetjük, hogy milyen Isten, és ezek tükrében, hogy mi milyenek vagyunk.
A 4 jel:
1. Jeruzsálem ostroma közeleg
2. Az osrtom nagyon hosszú idejére figyelmeztet
3. Az ostrom súlyosságára figyelmeztet
4. Az ostrom következményeire figyelmeztet
Isten szemében a mi bűneink olyan gusztustalanok, mint amilyen jeleket Ezékielnek kellett bemutatnia, hogy ábrázolja az izraeliták bűnét.
A jelek profetikusan ábrázolják, hogy milyen módokon fog eljönni az izraelitákra az ítélet.
Izrael bűne negyobb volt, mit a környező népeké, azon elv alajkán, hogy akinek nagyobb tudása van, az jobban el is számoltatható. "Akinek sok adatik, attól sok is váratik el!"
Ugyanez igaz ránk, ma élő hívőkre is! Akik megismertük Jézus Krisztust, mint Megváltónkat, akiket "a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül" (Zsid. 12:1), felelősek vagyunk Jézus parancsolatainak megtartásáért!
Ezékielen keresztül Isten bemutatta, hogy mi történik azzal, aki megismerte Őt, mégis hűtlen lesz hozzá. Igaz, hogyha mi hűtlenek is leszünk, Ő akkor is hű marad (2Tim.2:13), de fenyítésében bizony részesülhetünk!
Isten komolyan veszi a bűneinket! Akkor is, ha mi nem.
Meghallgatás
cimkék: kegyelem, ítélet, Ezékiel, jelek, ostrom, Jeruzsálem, kiábrázolás, bűn, figyelmeztetés

« ElőzőÖsszes hangfelvételKövetkező »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom