2013. december 8. vasárnapi prédikációk


Ifj. Kiss Zoltán: A Fiú Isten megtestesülés előtti létezése (preegzisztenciája)
Igeszakasz: Jn.3:13,31; Kol.1:16; Fil.2:6; Kol.2:9; Jn.1:15,30; Mik.5:2; Hab.1:12; Ézs.9:6; Róm.11:36; [2Móz.14:19, 23:20 vö. 1Kor.10:4]; Tit:2:11
Fontos megállapítások a Fiú Isten megtestesülés előtti létezésével kapcsolatban.
"Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen." (Róma 11:36)
Meghallgatás
cimkék: Fiú, Isten, Jézus, krisztológia, szoteriológia, megtestesülés, pre-egzisztencia, előidejűség, Úr Angyala


David Potter: Hogyan viselkedjenek a keresztyének a nyilvánosság előtt
Igeszakasz: Titus 3:1-11
Könnyen elfelejtünk olyasmit, amit nem szeretünk megtenni. Isten azt szeretné, hogy krisztusi jellemet mutassunk a világ felé.
Általános szabály, hogy a kormányzatnak engedelmeskedni kell, de vannak kivételek. Óvatosan kell azonban a kivételeket kezelni. Ilyen kivétel lehet az idegen elnyomás elleni fellépés. Istennek pedig a kormányzattal szemben is engedelmeskedni kell!
Azokat az embereket kell példaképnek tekiteni, akik még a hatalommal szemben is szolgálták Istent. Nem pedig a velük egykorú többi fiatalt! Mit tudnak ezek a tapasztalatlan fiatalok, amit azok, akik szeretik és szolgálják Istent, nem tudnak? Tanácsot tudnak adni, csak éppen bölcs tanácsot nem! Válogasd meg, hogy kire hallgatsz!
A lázadáshoz nem szabad a keresztyénséget ürügyül használni! Sok rosszat el lehet mondani a felettünk álló vezetőkről. Ennek ellenére engedelmedkedni kell nekik. Csak abban az esetben lehet ezt megtagadni, ha ezzel Istent kellene megtagadnunk!
Gondold végig, hogy milyen jó dolgokat tehetsz a környezetedben. Legyél jó bizonyság a szomszédaid, ismerőseid előtt! Ne legyen rád jellemző, hogy folytonosan kritizálsz másokat! Ne legyél veszekedős! Legyél gyengéd, udvarias! Vajon az a feladatod, hogy a környezetdben lévők minden hibáját kijavítsd?
Ne harcolj a jogaidért, hanem tedd le azokat Isten kezébe! Isten áldásként megadhatja, ami jogosan jár neked, és még hálát is adhatsz érte. Mennyivel többet ér ez, mintha magad harcolnád ki ami jogosan jár neked. Ráadásul a jogokért való harcolás csak ellenségeket szerez neked. Nem sok barátod lesz! Megéri elveszíteni minden barátot azért, hogy megszerezz minden neked jogosan járó dolgot?
Meghallgatás
cimkék: felljebbvalók, kormányzat, engedelmesség, kritizálás, veszekedés, udvariasság, jogok


Ifj. Kiss Zoltán: Miért született meg Jézus?
Igeszakasz: János 18:33-38
Jézus azzal, hogy úgy döntött, emberré válik, örökre megváltozott. Emberi mivolta örökre megmarad istensége mellett.
Tegyünk bizonyságot az igazságról, bármit is mondanak az emberek!
Meghallgatás
cimkék: Jézus, születés, igazság, relativizmus

« ElőzőÖsszes hangfelvételKövetkező »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom