2013. december 22, 25, 29-i prédikációk


David Potter: Üdvösség és ítélet
Igeszakasz: János 3:36
Karácsony alkalmából felismerhetjük, hogy az ítélet és az üdvösség összefüggenek.
Jézus születése nem csak a megváltást hozta el a világ számára, és ad üvösséget a benne hívőknek, hanem egyben ítéletet jelent azoknak, akik elutasítják.
Sokan azt mondják: "majd meg fogok térni". Ez a majd azonban vaólában azt jelenti: "soha"!
Harold Ironside, híres igehirdető története:
"Egy fiatal hölgy, aki keresztyén otthonban nőtt fel, és nagyon fontos meggyőződései voltak azzal kapcsolatban, hogy Krisztushoz kell járulni, de sajnos mégis a világ útját választotta. Az ő istenfélő édesanyja kívánságainak ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy a vad és mókázó tömeghez csatlakozzon, akik csak a múló pillanatnak élnek. És próbálta elfelejteni az örökkévaló dolgokat. Újra és újra könyörögtek neki, hogy forduljon újra Krisztushoz. De makacsul elutasította az édesanyjának esdő szavait. Végül nagyon komoly betegség lett úrrá rajta. Az orvosok mindent megtettek, amit tudtak, hogy gyógyulását elősegítsék. De hamar kiderült, hogy reménytelen az állapota, és farkasszemet nézett a halállal. Mégis kemény szívű és makacs volt, amikor arra szólították fel, hogy forduljon oda Istenhez és térjen meg, és az elveszett bűnös emberi mivoltát felismerve bízzon az elveszett bűnös emberek Megváltójában. Egyik éjszaka mély álomból hirtelen felébredt, félénk tekintettel a szemében. Izgatottan azt kérdete: "Anyám, mi az Ezékiel 7. rész 8 és 9?". Anyukája ezt kérdezte: "hogy érted ezt?". Ő ezt válaszolta: "Most láttam a legélethűbb álmot egész életemben". Úgy érezte, hogy ez egy jelenlét az ő szobájában, Aki nagyon meghatóan ezt mondta: "Olvasd el az Ezékiel 7:8-9-et!" Az anyukának nem jutott eszébe ez a vers, ezért kikereste a Bibliából, kinyitotta, és a szíve szinte megszakadt, ahogy olvasta ezeket a szavakat. De mégis hangosan felolvasta a haldokló kislánynak: "Most rövid időn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat rajtad, és megítéllek utaid szerint, és rád vetem minden utálatosságodat. És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak; utaid szerint fizetek teneked, és a te utálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki ver." A szegény szenvedő lány ijedt tekintettel visszafeküdt a párnájára, teljes kimerültséggel, és néhány pillanat múlva már átlépett az örökkévalóságba."
Újra kiderült, hogy aki elutasítja a kegyelmet, az végül magáénak tudhatja az ítéletet! Most van a kegyelem napja, de ugyanakkor most van az ítélet napja is! A döntés a te kezedben van!
Meghallgatás
cimkék: üdvösség, ítélet, döntés


David Potter: Karácsony története, mint hőstörténet
Igeszakasz: Jel. 12
Az események, melyeken a József, Mária és a kisgyermek Jézus keresztülmentek, teszik izgalmassá a karácsonyi történetet.
Vajon te része vagy ennek a történetnek? Jézus A Megváltó. De vajon a te Megváltód is?
Meghallgatás
cimkék: Jézus, születés

Ifj. Gadó Béla: Dicséret
Igeszakasz: Zsolt. 148
A keresztyén életében fontos, hogy a dicséret és a dicsőítés megfelelő helyet kapjon!
Dicsérni lehet Istent és más embereket, a dicsőítés azonban imádatot is jelent, ezért csak Istent illeti meg.
Ne azokról a dolgokról gondolkodj, ami hibát látsz a másikban, hanem azon, hogy mit tudnál megdicsérni rajta!
Meghallgatás
cimkék: dicséret, dicsőítés, imádat, hála

« ElőzőÖsszes hangfelvételKövetkező »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom