VAN VÁLASZ! Evangelizációs alkalmak Frank Maiettával
2014. március 16-19.


1. alkalom


Frank Maietta: Kicsoda Jézus Krisztus? Mit tett Ő valójában értünk?
Igeszakasz: Kolossé 1:14-20
Jézus Isten!
Jézus nem csak kifizette a mi bűn adósságunkat, amelyet mi soha nem tudtunk volna kifizetni, hanem e mellett még elképzelhetetlen gazdagsággal is megajándékozott minket.
Csak Jézus Krisztus halt meg, és támadt fel a te bűneidért. Senki más nem tette ezt meg, és nem is mondja, hogy megtette volna. Egyik vallás - a világvallások se - állítanak ilyet. Csak Jézus Krisztus volt az, aki ezt megtette, és aki egyáltalán képes volt ezt megtenni! Miért? Mert egyedül Ő volt Isten és ember egyszerre.
Tudhatunk dolgokat Istenről a teremtésen keresztül, amit a világban látunk. De nem ismerhetjük Istent Jézus Krisztus nélkül. Jézus teremtett is, és megváltott is bennünket.
Lehet, hogy kedveled Jézust. Lehet, hogy a szívedben egy kicsit szerted is. Vagy talán nagyon szereted. De ha még nem tértél meg, akkor Jézus Krisztus még nem a te Urad! Ha a bűneidet nem mosta még el, ha nem nyilvánított téged még igaznak, akkor Ő nem a Megváltód, és nem az Urad.
Sokan mondják, hogy Jézus Krisztus az én Uram. De vajon Ő ismer-e téged? Biztos vagy-e ebben?
Jézus Krisztus mindenben az első. A te életedben is az szeretne lenni. Ne lépj be az örökkévalóságba úgy, hogy ne tudd biztosan, hogy ő megbocsátotta a vétkeidet, és Ő a te Urad!
Meghallgatás / letöltés
cimkék: evangélium hirdetése, megtérés, üdvösség, megigazulás, hit, Jézus, megváltás

2. alkalom


Frank Maietta: Az ember bűne és Isten megmentése
Igeszakasz: 1 Mózes 3
Mi az ember problémája? A rossz gazdasági helyzet következményei? A nem megfelelő képzettség? Az ember valódi problémája a bűn.
Némelyek azt gondolják, hogy az ember bűnbe esése Isten hibája. Már Ádám is Istent hibáztatta, amiért az asszonyt mellé adta, aki aztán bevitte a bűnbe. (1Móz. 3:12)
Az ember Istennel való kapcsolatának feltétele, hogy Isten Isten legyen a kapcsolatban. Vagyis az embernek meg kell adnia Istennek az Őt megillető dicsőséget. Ezt hágta át Ádám és Éva. Egyenlőek akartak lenni Istennel.
Isten tehát ítéletet mondott a lázadó ember felett, de ugyanakkor ígéretett tett a megoldásra is. (1Móz:3:15). Amikor a bűn belépett a világba, ugyanakkor megígérte a Megmentőt. A Megmentő maga Isten: Jézus Krisztus. Hajlamosak vagyunk Istent hibáztatni a problémáinkért, de az ember volt az, aki fellázadt Isten ellen. Amikor Ádám elbújt Isten elől, Isten ment utána, és kereste őt.
Ádámnak és Évának a bűneset napján meg kellett volna halnia. Szellemileg meg is haltak, de fizikailag csak sokára. Isten ugyanis gondoskodott egy helyettesítő áldozatról, amikor megölt egy vagy több állatot, melyeknek bőrébe felöltöztette őket. Ezzel kinyilvánította, hogy a bűnt csak véráldozattal lehet eltörölni. Az állatok vére azonban csak ideiglenes hatású. Teljes engesztelést a Bárány, Jézus Krisztus kiontott vére hozott.
Az Istennel való kapcsolatunk feltételekkel bír. Nem lehet a mi elképzelésünk szerint. Az Istennel való kapcsolatunk az Ő szerint való módon kell történjen!
Csak az léphet be Isten országába - lelkileg és fizikailag is - aki elfogadja az Jézus Krisztust személyes Megváltójának. Mert az Istennel való kapcsolat feltétellel jár. Neki kell Isten szerepében lenni, és az üdvösség csak Jézus Krisztus által elképzelhető. Nincs más módja!
Rendkívül fontos a Biblia! Mert az Igazság egyetlen forrása. Belőle tudhatjuk meg a feltételét az Istennel való kapcsolatnak.
Sok dolog van az életben, amiért nem éri meg élni. De az Igazságért megéri élni! Megéri áldozatot hozni az Igazságért! Azonban egyedül a Biblia az Igazság, amlyért megéri élni.
Miért tegyünk erőfeszítést a Biblia üzenetének terjesztéséért? Miért töltjük ezzel egész életünket? Mert az élet rövid. (Jak. 4:14). A második ok, mert Krisztus vissza fog térni. Mi van, ha most tér vissza? Akkor már túl késő lesz! Harmadszor: lesz egy ítélet. Akinek neve nem fog szerepelni az Élet könyvében, az ítéletre kerül. Nem Dante, hanem Jézus Krisztus szólt a Pokolról. Jézus azért jött, hogy megmentsen minket - engem és téged is - a Pokoltól. Csak annak neve kerül bele az Élet könyvébe, aki eleget tesz az Istennel való kapcsolat feltételének. Aki hisz Jézus Krisztusban, mint Megváltójában!
Meghallgatás / letöltés
cimkék: bűn, bűneset, Isten, megváltás, helyettes áldozat, Igazság, erőfeszítés, ítélet

3. alkalom


Frank Maietta: Mit tehetnél te, hogy szolgáld Istent?
Igeszakasz: Lukács 19:28-40
Vagy-e legalább olyan, mint egy szamár?
Jézus használta a szamarat, hogy bevonuljon rajta Jeruzsálembe. Ahogyan egy szamarat tudott, Jézus minket is tud használni, ha engedjük Neki.
Jézusnak szüksége volt a szamárra. Jézusnak szüksége van rád is. De rendelkezésre kell állnod, mint ahogyan a szamár is rendelkezésre állt. A szamarat odaszánták az Úr számára. Neked is oda kell szánnod magad! Ezzel kezdődik, hogy használni tudjon téged.
Mi Istenéi vagyunk! Nem élhetünk a saját akaratunknak megfelelően! Ha így teszünk, tolvajok vagyunk. Elveszünk valamit, ami nem a miénk.
Ahhoz, hogy Jézus használni tudjon minket, szükséges, hogy el legyünk oldozva attól, ami visszatarthat minket, bármi legyen is az. A szamár meg volt kötözve, és messze volt az Úrtól. Jézus tehát azt mondta, hogy oldozzátok el, és hozzátok ide nekem. Minket is el kell oldozni, meg kell szabadítani a kötelékektől, hogy szolgálhassuk Istent. Elsősorban meg kell szabadulnod a bűntől. Meg kell térned!. Amíg a bűn megkötöz, nem szolgálhatsz Istennek. Isten nem tud használni akkor sem, ha keresztyén vagy ugyan, de a bűnben élsz. Fel kell hagynod a bűnökkel! Nem szabad elfecsérelned az életedet a bűnben!
Amikor nem veszel részt a lelki hadviselésben, akkor egy harcos hiányzik a seregből, akinek helyét másnak kell átvennie.
Lehet, hogy túl sok dolog van az életedben, ami elfoglal, és ami miatt nem tudsz elegendő időt szánni az Úr szolgálatára. Ezek nem feltétlenül bűnös dolgok önmagukban - pl. egy másodállás -, de elrabolják az idődet, és így megkötve tartanak. A Sátánnak mindegy, hogy mivel tart megkötözve, a lényeg, hogy ne végezd a munkát, amelyet az Úr szeretne, hogy végezz.
A harmadik feltétel, hogy szolgálhasd Istent, hogy engedd, hogy Ő vezessen téged! A szamár megengedte, hogy Jézus vezesse őt. Bizony, több sütnivalója volt annak a szamárnak, mint sok keresztyénnek! Jézus igája - vezetése - könnyű, sőt gyönyörűséges (Mt. 11:28-30).
Meghallgatás / letöltés
cimkék: szolgálat, eloldozás, vezetés, követés, engedelmesség, odaszánás

4. alkalom


Frank Maietta: Miért nem lép közbe Isten?
Igeszakasz: több vers
Miért engedi Isten a szenvedést? Miért engedi az igazságtalanságot?
Az ilyen kérdések valójában érvénytelenek! Istent mi nem ültethetjük a vádlottak padjára. Az igazság az, hogy Ő fog bennünket megítélni!
Minden tettünkért, minden kimondott szavunkért, minden gondolatunkért Ő előtte kell számot adnunk! Istennek nagy a hatalma, és mindig helyesen cselekszik. Nem azért nem lép közbe, mert nem tud, hanem mert most még nem akar. Vár. Ő nem nyomja el az igazságot. A gonoszság nem tőle ered.
Elmondhatjuk Jóbbal, hogy mi nem értünk mindent. Nem érthetjük, hogy olykor Isten miért enged megtörténni dolgokat. Egy dolog azonban biztos: mindig bízhatunk Istenben! Ő mindig bölcsen cselekszik.
Gondolj bele: ha Isten eltávolítana minden bűnt a világból, akkor el kellene távolítania téged is! Nem Isten keze rövid, hogy ne tudna tenni valamit, hanem kegyelme nagy, hogy még nem tette meg!
Azonfelül Isten MÁR tett valamit. Már a bűneset után megígére a szabadítást (1Móz.3:15). Azután közbelépett, amikor a Szabadító, Jézus Krisztus eljött a világba, és magára vette a bűneinket.
Most Istennek van egy kérdése feléd: Te miért halnál meg? Miért ne menekülnél meg? Ennek egyetlen feltétele van: bízz az Úr Jézus Krisztusban, mint Megváltódban! Amíg nem ismered fel, hogy ő a te bűneidért halt meg, hogy a te bűneid felelősek a haláláért, addig nem lehet vele kapcsolatod!
Meghallgatás / letöltés
cimkék: szenvedés, igazságtalanság, ítélet, szabadítás

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom