2014. március 16. vasárnapi prédikációk


Ifj Kiss Zoltán: Dániel könyve 4. fejezet - Nabukodonozor őrültsége és megtérése
Igeszakasz: Dániel 3:31-4:34
Isten megmutatta már Nabukodonozornak, hogy bölcs, hiszen tud információt adni a jövőről. A 3. fejezetben megmutatta, hogy erős is és meg tud szabadítani az égő kemencéből. A legnagyobb csoda azonban a 4. fejezetben található, amelyben megmutatja, hogy meg tudja törni még a legnagyobb és legbüszkébb uralkodó szívét is.
Ha saját magunkról torz képet alkotunk, akkor tulajdonképpen őrültek vagyunk. Ha többre tartjuk magunkat, mint amennyit valójában érünk, akkor őrültek vagyunk. Nincsen nagyobb őrültség, mint az emberi büszkeség. És nincs józanabb és értelmesebb dolog a világon, mint Istent dícsérni!
Tanulságok:
1. Gyakran valaki csak nagyon sokára. lépésről-lépésre jut el az üdvözítő hitre. Még akkor is, ha Isten munkálkodása nagyon éátványos és nyilvánvaló.
2. isten uralkodik az emberek felett. Nincs szüksége erősekre, befolyásos emberekre, hogy a tervét kivitelezze.
3. Ha felfuvalkodunk, ha az eredményeinkre vagy fontosságunkra tekintünk, akkor bolondok vagyunk.
4. Isten ítéletének figyelmeztetése esélyt ad a bűnbánat általi szabadulásra, még nekünk is.
5. Isten a fenyítés során is megvéd bennünket, és gondoskodik a helyreállítás lehetőségéről.
6. Isten hatalmasabb még a leggazdagabb és legbefolyásosabb embernél is, és képes megalázni a felfuvalkodottat.
7. Jobb, ha magunkat alázzuk meg, mintha Isten alázna meg minket!
Meghallgatás
cimkék: Nabukodonozor, büszkeség, felfuvalkodás, őrültség, alázat, megtérés, Isten, Úr


David Potter: Szenvedni az evangéliumért
Igeszakasz: Kolossé 1:23-29
Hogyan működik az evangélium terjesztése.
A szenvedés egy lépés a siker felé. Jézus is suzenvedett a megváltásért.
Krisztus követése a halált jelenti, a szenvedés része Isten üdvösségre való tervének. Isten szeretné, hogy az evangélium az egész világra eljusson.
A szenvedés bizonyságtételt jelent. A mi szenvedésünk Krisztus szenvedését teljesíti be.
Okozta-e az ateizmus terjedése valaha, hogy kanibálok megváltoztatták a szokásaikat?
Te hajlandó vagy-e szenvedést vállalni az evangélium terjesztéséért? Vagy csak otthon ülsz, örülve annak, hogy te már megtértél, és az evangélium terjesztését másokra hagyod?
Meghallgatás
cimkék: áldozathozatal, evangélium, szenvedés

VAN VÁLASZ! programsorozat 1. alkalom


Frank Maietta: Kicsoda Jézus Krisztus? Mit tett Ő valójában értünk?
Igeszakasz: Kolossé 1:14-20
Jézus Isten!
Jézus nem csak kifizette a mi bűn adósságunkat, amelyet mi soha nem tudtunk volna kifizetni, hanem e mellett még elképzelhetetlen gazdagsággal is megajándékozott minket.
Csak Jézus Krisztus halt meg, és támadt fel a te bűneidért. Senki más nem tette ezt meg, és nem is mondja, hogy megtette volna. Egyik vallás - a világvallások se - állítanak ilyet. Csak Jézus Krisztus volt az, aki ezt megtette, és aki egyáltalán képes volt ezt megtenni! Miért? Mert egyedül Ő volt Isten és ember egyszerre.
Tudhatunk dolgokat Istenről a teremtésen keresztül, amit a világban látunk. De nem ismerhetjük Istent Jézus Krisztus nélkül. Jézus teremtett is, és megváltott is bennünket.
Lehet, hogy kedveled Jézust. Lehet, hogy a szívedben egy kicsit szerted is. Vagy talán nagyon szereted. De ha még nem tértél meg, akkor Jézus Krisztus még nem a te Urad! Ha a bűneidet nem mosta még el, ha nem nyilvánított téged még igaznak, akkor Ő nem a Megváltód, és nem az Urad.
Sokan mondják, hogy Jézus Krisztus az én Uram. De vajon Ő ismer-e téged? Biztos vagy-e ebben?
Jézus Krisztus mindenben az első. A te életedben is az szeretne lenni. Ne lépj be az örökkévalóságba úgy, hogy ne tudd biztosan, hogy ő megbocsátotta a vétkeidet, és Ő a te Urad!
Meghallgatás
cimkék: evangélium hirdetése, megtérés, üdvösség, megigazulás, hit, Jézus, megváltás

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom