2014. március 26. szerdai igehirdetés


Hoffman József: Bibliai jellemek: Káin és Ábel
Igeszakasz: 1 Mózes 4
Káin és Ábel története azért különösen fontos, mert azt a két ellentétes lelkületet szemlélteti, ami azután később mindig jellemző lesz az egész emberiségre. Itt még nem jelent meg a hamis vallás. Mindketten ugyanazt az Istent imádták, de eltérő módon.
Káinban és Ábelben tehát a hamis és az igaz istentisztelet, majd a hamis és az igaz egyház képe rajzolódik ki előttünk.
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (János 4:24)
Mivel Isten maga Lélek, ezért Lélekben kell Őt imádni. Ez elsősorban azt jelenti, hogy csak az az ember imádhatja helyesen Istent, aki a Szent Lélek által újonnan született.
Nem elég Lélekben, hanem Igazságban is kell imádnunk az Atyát! Igazságban imádni Istent annyit jelent, hogy hinni Jézus Krisztusban. Nem csak, mint történelmi személyben, hanem úgy, ahogyan a Biblia elénk tárja: bűneink Megváltójában. Továbbá azt is jelenti Igazságban hinni, hogy a Biblia által bemutatott módon hinni Ő benne. Abból semmit nem elvéve, ahhoz semmit nem hozzátéve, és semmit nem behelyettesítve valami mással.
Sajnos ma is általános tapasztalat, hogy hiába áll rendelkezésre a Biblia egyértelmű kijelentése az igazi istenimádatról, az emberek nem keresik azt, hanem inkább ragaszkodnak a megszokott vallásukhoz.
Csak Jézus Krisztus vére képes megtisztítani bennünket a bűneinkből, bármely más felajánlás, amely nélkülözi a Jézus Krisztusban, mint személyes Megváltóban való hitet, az nem szerez engesztelést a bűnök alól! Nem elég azt mondani, hogy "tudom, hogy Jézus Krisztus a Megváltó", ha ehhez nem kapcsolódik személyes megtérés. Nem elég tudni, hogy egy gyógyszer hatékony, azt alkalmazni is kell. Be kell venni.
Két utat láthattunk Káin és Ábel példáján keresztül.
Káin útja a hamis vallásosság, a hamis egyház útja. Manapság igen népszerű az ökumenizmus, a minden keresztyén és minden keresztyén egyház összeborulásának szorgalmazása. "Hiszen mindnyájan ugyan abban az Istenben hiszünk" - mondják ennek szószólói. Káin és Ábel is ugyanabban az Istenben hittek, de mégis csak egyikőjük volt kedves Isten előtt: Ábel, aki Lélekben és Igazságban imádta az Urat.
"Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!" (Zsoltárok 51:19)
Töredelmes, alázatos lélek, és bűnbánó szív szükségesek az Istenimádathoz. Amelyik imádat nélkülözi ezeket, azokat megveti Isten.

Káinhoz és Ábelhez hasonlóan ma is választanunk kell az igaz és a hamis imádat között. Naponként bizonyítanunk kell, hogy hitünk és cselekedeteink a Biblián, és nem hagyományokon alapulnak. A cselekedeteink gyümölcsei, és nem pusztán a szavaink mutatják meg a választásunkat.
Ábel választása helyes volt, és ezt a Biblia figyelmeztetésképpen jegyezte fel a mi számunkra. Ábelhez hasonlóan minden bölcs és értelmes embernek az Isten iránt való fedhetetlenség útját kell választania. Nem azt cselekedve, ami önmaga számára kedves, hanem megvizsgálva Isten akaratát, majd annak engedelmeskedni, mert csak így lehet részünk a feltámadásban.
Meghallgatás
cimkék: igaz és hamis istentisztelet, áldozat, vallásosság, hit, igazság

«  ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom