2014. március 30. vasárnapi prédikációk


Ifj Kiss Zoltán: Dániel könyve 6. fejezet - Szabadítás az oroszlánok verméből
Igeszakasz: Dániel 6
Tanulságok:
1. A hívők legyenek kiemelkedően becsületesek a munkahelyükön.
2. Ha választanunk kell Isten és a hatóságoknak való engedelmesség között, akkor válasszuk Istent!
3. A világiaknak nem tetszik a hívők feddhetetlen életformája, ezért lehetnek problémáink.
4. Folyamatosan imádkozzunk! Ne csak akkor, amikor valamilyen szükségben vagyunk.
5. A rendszeres imaélet szavak nélkül is bizonyságtétel.
6. Ahonnan a legbefolyásosabb ember sem tud megmenteni, onnan Isten megmenthet.
7. Az átélt nehézségek alkalmat adnak a bizonyságtételre Isten hatalmáról és kegyelméről.
8. Isten nem mindig akadályozza meg, hogy nehézségekbe kerüljünk, de ha átmentünk rajtuk, bizonyságot teszünk Isten hatalmáról és kegyelméről.
9. Ha Istenben bízunj, Ő elpusztítja ellenségeinket, és nekünk Hozzá kell hűségeseknek lennünk!
Meghallgatás
cimkék: Dárius, Dániel, oroszlánok, Úr angyala, szabadítás


Makura Lajos: Péter, mint példakép
Igeszakasz: 
Halljuk meg Isten hívó szavát a megtérésre! Ha meghallottad, ne halogasd a megtérést!
A megtérés után hitpróbák következnek! Jézus mondja: "Kövess engem!". Ha megteszed, a próbák megerősítenek. Ne csak akkor kiálts Istenhez segítségért, amikor a mocsár fenekére érkeztél, hanem amikor elkezdesz süllyedni! Kiálts, ne csak suttogj! Ne emberekhez fordulj segítségért, hanem Istenhez!
Minden hívő életében bekövetkezhet elbotlás, bukás. Jézus tud segíteni, helyre tud állítani. Ha megvalljuk bűneinket! (1Jn. 1:9).
Szent Lélekkel betöltekezve tudjuk azután végezni a szolgálatunkat.
Meghallgatás
cimkék: Péter, példakép, lobbanékonyság, megtérés, próbák, bukás, helyreállítás, bűnvallás, Szent Lélek


Ifj. Kiss Zoltán: Tegyük a kötelességünket, mert Isten velünk van
Igeszakasz: Aggeus könyve
4 nehézség Aggeus próféta könyvében.
1) Helytelen elsőbbségi sorrend. A saját kényelmük elsőbbséget élvezett az Úrral szemben.
2) Helytelen nézőpont. Nekünk azért kell a bűntől elszaladnunk, mert Isten bennünk lakozik. Mi vagyunk Isten temploma, Isten jelenléte jellemez bennünket.
3) Tarthatatlan elvárások. "Ha én építem Isten templomát, akkor Isten köteles engem megáldani".
4) Ok nélküli félelem. Megoldás: bizalom Istenben és türelem.
Meghallgatás
cimkék: Aggeus, nehézségek, elvárások, bizalom, bátorítás

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom