2014. április 6. vasárnapi prédikációk


Ifj Kiss Zoltán: Dániel könyve 7. fejezet (1) - a világtörténelem Isten szemszögéből
Igeszakasz: Dániel 7:1-12
Tanulságok:
1) Isten előre meg tudja mutatni a történelmet az egész világ számára.
2) Ellentétben Nabukodonozor álmával, ahol a történelmet emberi nézőpontból, egy szobor képében látjuk, itt Isten nézőpontja tárul elénk: a birodalmak szörnyű, rettenetes és torz állatok képében jelennek meg. Ahogyan Isten látja az emberi birodalmakat.
3) A kijelentés okkal fokozatos.
Folyt. köv.
Meghallgatás
cimkék: történelem, vadállatok, isteni nézőpont, Babilon, Méd-perzsa, Görögország, Nagy Sándor, Római-birodalom, Antikrisztus, Ezeréves birodalom, Millenniun


David Potter: Jézus főpapi imája (6) - Ő megtartja az övéit
Igeszakasz: János 17:12
Jézus olyan dolgokat mond az Atyának, amit az Atya már tud, de azért mondja ezeket, mert nekünk kell ezeket tudnunk.
Isten Szent, nem tűri el a bűnt. Isten a világ ellensége, a világ pedig Isten ellensége. Isten nagyon szeret bennünket, és szereti fog attól függetlenül, hogy mit teszünk. Jézus azért imádkozik, hogy az Atya lelkileg tartson meg bennünket. Mi haszna van a fizikai életnek, ha nincs mögötte lelki élet? Nem azért tart meg minket, hogy jól érezzük magunkat a világban, hanem a világtól különbözővé akar tenni. És ebben a különbségben akar bennünket megőrizni. Jézus mindenkit megőriz, aki az Atyáé! A kérdés, hogy te az Övé vagy-e? Megvan-e ez a bensőséges, szeretteli kapcsolat köztetek? Felismered-e, hogy Ő Szent, és gyűlöli a bűnt? Isten képes megtartani a világtól. De vajon te ezt szeretnéd? Vagy a világ fontosabb neked?
Üdvözültél már? Megtértél a bűneidből? Odafordultál már Jézus Krisztushoz, mint személyes Megváltódhoz?
Meghallgatás
cimkék: Szent Atya, világ, lelki, megőrzés, megtartás, egység


David Potter: Hogyan kezeljük a csüggedést
Igeszakasz: Filippi levél
Az élet tele van csüggesztő helyzetekkel. Hogyan kezeljük őket?
Az életben egy igazán fontos dolog van: hogy hol tölti valaki az örökkévalóságot. Minden e világi dolog meg fog égni. Ne csüggedjünk olyan dolgok miatt, amelyek amúgy csak ideigvalók. Fókuszáljunk au igazán fontosra: hogyan mondhatjuk el a legtöbb embernek az evangéliumot!
Koncentráljunk a mennyei végállomásunkra!
Sok okunk van rá, hogy elcsüggedjünk. De sokkal több okunk van arra, hogy örvendezzünk! Tekintsünk mennyei elhívásunkra!
Meghallgatás
cimkék: csüggedés, fontos, lényegtelen, öröm

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom