2014. május 18. vasárnapi prédikációk


Ifj. Kiss Zoltán: Dániel könyve 9. fejezet
Igeszakasz:Dániel 9:1-27
Tanulságok
1) A prófécia biztos dolog, de mégis imádságra indíthat bennünket.
2) Isten képes a hitetleneket is felhasználni a tervének kivitelezésében.
3) Mindent meg kell tennünk, hogy imádságunk megfelelő legyen és Istennek elfogadható!
4) Ahhoz, hogy imádságunk megfelelő legyen, ismernünk kell Istent az Ő Igéjéből!
5) Az ima által mi Isten társaivá válunk az Ő célja kivitelezésében.
6) Az ima nem felesleges még akkor sem, ha tudjuk Isten mit akar! Isten így imaválaszként teheti meg, amit tenni akart!
7) Az imádságunkben elengedhetetelen az alázat, a bűnösségünk felismerése, a tisztelet! Még akkor is, ha nem konkrétan ránk vonatkozik az a bűn, mert a bűnvallás során azonosulunk azzal a közösséggel, amelynek tagjai vagyunk.
8) Fel kell fognunk bűneink komolyságát, hogy méltán szenvedünk a bűn miatt!
9) Az engedelmesség áldással jár!
10) A korábbi szabadítás nekünk is bátorításul szolgál, amikor a jelenlegi szabadításért könyörgünk. Hasonlóan, ahogyan Dániel visszatekintett az egyiptomi szabadításra.
11) Nem a saját igazságunkban, hanem Isten irgalmasságában bízva imádkozunk! Nem szabhatjuk meg Istennek, hogy mit tegyen, de kérhetjük, hogy hallgasson meg, lássa meg helyzetünket, és e szerint cselekedjen.
12) Ne a saját jólétünk vagy kényelmünk, hanem Isten hírneve legyen kéréseink indítéka!
13) Lehet, hogy az imaválasz már az imádkozásunk elején megszületik, de várnunk kell türelmesen, amíg megérkezik hozzánk!
14) A jövővel kapcsolatos ismereteink bennünket is imádságra kell ösztönözzenek!
Feladat: mit tanulhatsz Dániel imájából?
Meghallgatás
cimkék: imádság, alázat, prófécia, 70 hét, Messiás


David Potter: Jézus főpapi imája (8) - Ima a tanítványokért, a megszentelődés
Igeszakasz: János 17:10-19
A nagyobb, nyilvánvaló bűnöket könnyű felismerni, az apróbbakat nehezebb. Ilyen a megszentelődés is. A nagyobb bűnök kidobása után tovább kell haladnunk, és a kisebbeket is ki kell gyomlálni az életünkből!
Istent a szentség teszi különbözővé a teremtett világtól. Nem lehetünk Isten szolgái, ha ugyan olyanok vagyunk, mint a világ! El kell különülnünk a világtól! A megszentelődés a jellemünk teljes átalakulása. Ennek módja pedig az Ige.
Egyesek szerint a tudomány meg tudja határozni, hogy mi igaz, és mi hamis. Hogyan lehet tudományos módszerekkel bebizonyítani, hogy a tudomány képes valamiről megállapítani, hogy az igaz vagy hamis? Van olyan kísérlet, amely bebizonyítja, hogy csak a tudomány képes meghatározni, hogy mi igaz vagy hamis? Mert ha a tudomány erre nem képes, akkor azt sem mondhatjuk, hogy csak a tudomány mondhatja meg, hogy mi igaz és mi hamis. Vannak dolgok, amelyek tagadhatatlanul igazak, de tudományos módszerekkel nem lehet őket bizonyítani. Például mi a szépség? Mi a szeretet? Erre nics tudományos kísérlet. Mégis tagadhatatlan, hogy ezeket megtapasztaljuk. Ez valós! A megszentelődés több, mint kívüről megtanulni a Bibliát! Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedünk a Bibliának!
Csak olyan mértékben vagyunk alkalmasak a szolgálatra, amilyen mértékben elmerülünk Isten Igéjében, és ahogyan arra reagálunk! Nem szentelődhetsz meg, ha nem tanulsz meg Isten módján gondolkodni. Csak úgy tanulhatsz meg Isten módján gondolkodni, ha elmerülsz az Ő Igéjében! Így nem csak a cselekedetek válnak tisztává, hanem a cselekedetek mögötti motivációk is. Az igazi megszentelődés az, amikor az indítékaink is átalakulnak!
Ahhoz, hogy Jézus Krisztus követe legyél, megszenteltnek kell lenned, és úgy is kell kinézned!
"Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által?" (Zsolt 119:9)
Meghallgatás
cimkék: megszentelődés, szentség, jellem, indítékok, átalakulás, engedelmesség


David Potter: Az ima ereje (a fügefa megátkozásának valódi jelentése)
Igeszakasz: Márk 11:11-14
Menjünk, és mozdítsunk ki néhány hegyet a helyéről!
Meghallgatás
cimkék: fügefa, átok, hit

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom