2014. JÚNIUS 8. Pünkösd vasárnapi prédikációk


Ifj. Kiss Zoltán: Dániel könyve 12. fejezet. Befejezés
Igeszakasz:Dániel 12:1-13
Bölcs az, aki életét az isteni kijelentés fényében éli!
Tanulságok
1) Isten a hűségeseknek jutalmat ígér a feltámadás után
2) A gonoszoknak a prófécia sem meggyőző, hogy higgyenek Istenben.
3) Imádkoznunk kell Krisztus országának eljöveteléért, habár ez egy biztos tény. Így Isten munkatársaivá válunk az Ő akaratának elhozásában.
4) A jövő ismerete a jelenben munkára és evangelizálásra sarkall bennünket.
5) Isten jövőbeli győzelme békességet ad nekünk a jövőbeli küzdelmeink során. Szent életre bátorít bennünket.
Meghallgatás
cimkék: végső idők, próféciák, feltámadások, Nagy Nyomorúság


Wayne Snyder: Bemutatkozás és pünkösdi üzenet. Az apostolság kritériumai
Igeszakasz: ApCsel. 1:1-4, 2:1-4
Be lehet csapni mindenkit egy ideig, vagy néháhanyakat sokáig, de folyamatosan mindenkit nem lehet becsapni! Ha Jézus feltámadását a tanítványok találták volna csak ki, azzal egy ideig elhitethettek volna némelyeket, de folyamatosan mindenkit lehetetlen lett volna!
Csak az apostol, akit az Úr személyesen elhívott. Ők az alapítói Jézus testének, a Gyülekezetnek.
Meghallgatás
cimkék: Pünkösd, Szent Lélek, apostolok


Wayne Snyder: A Szent Lélek keresztség és a Szent Lélekkel való beteljesedés valós jelentése
Igeszakasz: ApCsel. 2:1-4
Az evangéliumnak nem része, hogy valaki nyelveken szóljon.
A csodák akkor sokasodnak meg, amikor Isten valamilyen új kijelentést vezet be. Pl. Mózes és Józsué, Illés és Elizeus, majd Jézus és az apostolok ideje. Különbség van a Szent Lélek keresztség, és a Szent Lélekkel való betöltekezés között! A Szent Lélek keresztség azt jelenti, hogy aki elfogadta Jézus Kriszrust Megváltójának, azt a Szent Lélek elhelyezi az Úr testébe. "Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk." (Róma 6:3-4). Jézus azt parancsolta, hogy minden hívő merítkezzen be! Ez jelképe Jézus halálával és feltámadásával való azonosulásunknak. Csak egy bemerítkezés van, de több, folyamatos betlejesedés. A beteljesedés parancs a hívő számára, és a döntésétől függ.
A nyelveken szólás viszont nem jele a beteljesedésnek! Öt parancsolat van az Újszövetségben a Szent Lélekkel kapcsolatban, de egyetlen helyen sem parancsolja azt, hogy imádkoznunk kellene a Szent Lélekkel való betöltekezésért.
A Szent Lélek képessé tesz, hogy elvégezzük az Úr által kapott munkát. Ha ehhez kell a nyelveken szólás, akkor megadja, de számos esetben nem. Ez nem egy feltétlen szükséges jel, hanem egy speciális eszköz, speciális körülményekhez. A Biblia tanulmányozásához körültekintő odafigyelés szükséges!
Meghallgatás
cimkék: Szent Lélek, bemerítkezés, betöltekezés, beteljesedés, nyelveken szólás, karizmatikusok, tévtanok

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom