2014. június 11. szerdai igehirdetés


Makura Lajos: ÉN VAGYOK a szőlőtő (Isten és az ember kapcsolata)
Igeszakasz: János 15:1-8
Az első gyümölcs, amelynek meg kell jelennie egy újonnan született keresztyén életében az Úrról szóló bizonyságtétel. "Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét." (Zsid 13:15)
A következő gyümölcs: "Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében" (Kol 1:10). Megváltoznak a cselekedeteink, és a jó cselekdeteink gyümölcsét teremjük hálából.
Teremjünk SOK gyümölcsöt! "De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal 5:22)
Az imádkozás jeleni azt a tudatot, hogy Isten mindig velünk van! Krisztus nélkül senkit, Vele mindent cselekedhetünk!
Az, hogy Jézus bennünk marad, ill., hogy az Ő beszédei bennünk maradnak, az ugyan azt jeleti! A gyümölcstermés feltétele a tisztaság, a lelki táplálkozás, az engedelmesség. A szőlőtő példázata Isten és az ember kapcsolatát jeleníti meg számunkra.
Meghallgatás
cimkék: példázat, szőlőtő, szőlőműves, szőlővessző, gyümölcs, termés, tisztaság, lelki táplálkozás,

«  ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom