2014. JÚNIUS 22. vasárnapi prédikációk


Makura Lajos: A háláról ne feledkezzünk meg! ("A többi pedig hol van?")
Igeszakasz: Lukács 17:11-19
Jézus mindig mozgásban volt, hogy az Atya akaratát teljesítse. Nem ült egy helyben, várva, hogy az emberek hozzá menjenek, hanem bejárta az országot, és megkereste az elveszetteket. Jézus találkozni akar az emberekkel!
Jézus ma is találkozni akar az emberekkel: rajtunk keresztül. Nekünk kell Őt bemutatnunk az embereknek!
Ha probléma van az életedben, akkor ne állj és várj, hogy majd magától megoldódik, hanem hívd segítségül azt, aki valóban tud segíteni: Jézus Krisztust!
Valaki azt mondta: "ha nehéz helyzetben vagy, vagy leborulsz, vagy kiborulsz". Ez a két lehetősége van a keresztyéneknek is: vagy leborulunk az Úr lábaihoz, és Tőle kérünk segítséget, vagy kiborulunk, mert a körülményeink úgy alakultak.
Adjunk hálát az Úrnak azért, amit kaptunk Tőle, és amit majd kapni fogunk Tőle!
"Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának." (Ef. 5:20)
Tízből csak egy választotta a hálás lelkületet. Te melyikükhöz tartozol?
Meghallgatás
cimkék: engedelmesség, alázat, kérés, segítség, hála, hálaadás


Ifj. Gadó Béla: Dávid népszámlálásának tanulságai
Igeszakasz: 1 Krónika 21:1-14 (vö.:2Sám. 24)
Izraelnek bűne volt, megérett a büntetésre. Ezért Isten megengedte a Sátánnak, hogy megkísértse Dávidot, hogy bűnt kövessen el. Láthatjuk, hogy a Sátán bárkit képes elhitetni, és hogy nem teszi, az csak azért van, mert Isten visszatartja ettől.
Dávid büszke lett az eredményeire, és ismerni akarta alattvalóinak számát. Megelőzhető lett volna a bűn, ha Dávid hallgatott volna a tanácsra, melyet Joábtól kapott. A király szava mindig a legerősebb. Kérdés, hogy a te életedben ki a király? Te magad, vagy Jézus? A saját elképzeléseid után mész, vagy Istenre, az Igére hallgatsz?
Ha vétkezünk, nem elég bocsánatot kérni miatta Istentől, hanem meg kell vallani azt előbb, meg kell bánni! Isten ekkor megbocsát. De bűnvallás nélkül nincs bűnbocsánat!
Isten fegyelmező büntetése időben korlátozott, egy meghatározott ideig tart. A hitetlenek ítélete viszont örökké tart.
A bűneink komolyak Isten szemében! De bízhatunk abban, hogy Isten irgalmas! Nem hajtja végre azt a büntetést, amelyet megérdemelnénk. Ha azonban sohasem kapunk tőle feddést, lehet, hogy talán nincs is üdvösségünk!
Ha bűnt követtél el, ne csak bocsánatot kérj, hanem valld meg azt! Hallgass keresztyén testvéreid intéseire!
Meghallgatás
cimkék: bűn, Dávid, Joáb, népszámlálás, büntetés, bűnvallás, bűnbocsánat

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom