2014. JÚNIUS 29. vasárnapi prédikációk


Wayne Snyder: Egy szörnyű, különleges betegség
Igeszakasz: Márk 4:1-20
A betegség neve: "e világ gondjai", mely megfertőzi a hívőket, és távol tartja őket az Úrtól.
Ez egy "tiszteletreméltónak" nevezett bűn. Azért "tiszteletreméltó", mert nem okoz bűntudatot. Palástolni lehet jogos indokkkal.
Az emberek között vannak nem tiszteletreméltó, nyilvánvaló bűnök, és vannak tisztreretleméltónak nevezett, ún. "bocsánatos bűnök". Isten előtt azonban egy bűn sem sem tiszteletreméltó!
Elbukunk abban, hogy kielemjük a vasárnapot, mint az Úr napját.
Az üdvösség csak az első lépés. Isten azt akarja, hogy szent életet éljünk!
Vegyünk példát azokról, akik a világ gondjaival nem törődve, nagy szenvedéseket is vállalva az Úr szolgálatába álltak!
"Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6:33)
Meghallgatás
cimkék: bűn, kifogások, vasárnap, Úr napja, helyi gyülekezet, tisztelet, Istentisztelet, üdvösség, szentség


Wayne Snyder: A Teremtés doktrínája (tantétele) II.
Igeszakasz: 1 Mózes 1:1-2
Isten hat nap alatt teremtette a világot, és a hetedik napon megpihent. Ez az alapja a világnézetünknek.
A világ nem önmagát létrehozó és fenntartó. A semmiből csak semmi lehet. Isten azonban kívül áll a világon.
Minden tekintély Istentől származik. Isten a legfőbb tekintély, aki önmagában birtokolja a hatalmat. Mindeniki más (uralkodók, szülők és mások) Tőle kapják azt. Isten hatalma végtelen! Ő nem fárad el, Neki semmi nem túl nehéz.
Meghallgatás
cimkék: teremtés, 6 napos, tekintély

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom