2014. JÚLIUS 27. vasárnapi prédikációk


Wayne Snyder: Hathatós imák a Bibliában
Igeszakasz:
Ézsaiás istenfélő ember volt. Amikor azonban megállt az Úr előtt, szinte letaglózta saját bűnösségének felismerése. Senki sem lehet igaz Isten előtt a saját erejéből, saját "jósága" szerint.
Isten meghallgatja a rövid, szívből jövő imákat. Mint Illését (2Kir. 18:36-37), Ézsaiásét (Ézs.6:8 "Küldj engem"), Nehémiásét (Neh. 2:4), Istvánét (Apcsel. 7:59-60).
Mindig imádkozni kell, és nem szabad feladni! Néha Isten nagyon gyorsan megválaszolja az imát. Némely imádságok lehetnek nagyon rövidek. Mások hosszúak, de akár már ima közben megérkezhet a válasz rájuk.
Meghallgatás
cimkék: Illés, Ézsaiás, Nehémiás, István, ima, meghallgatásWayne Snyder: Az evangélium
Igeszakasz: Róma 5:12
Az emberek bűnösek. Nem a bűn mennyisége a probléma igazán, hanem, hogy engedetlenek vagyunk az első parancsolatnak: "Szeresd az Urat teljes szívedből!" A legelső bűn, melyben mindenki vétkes, hogy engedetlenek vagyunk Istennek.
A világ vallásai két részre oszthatók: az egyik azt mondja: "Tedd ezt!", a másik: "Már megtették!".
Az első szerint nekem kell tennem valamit ahhoz, hogy kiérdemeljem az Isten bocsánatát. Abban, hogy mit kell tenni, az különbözik a különféle vallások között. A lényeg azonban az, hogy nekem kell cselekednem, nekem kell megdolgoznom valamilyen módon a bűnbocsánatért. A probléma az, hogy soha nem lehet tudni, hogy eleget tettem-e már.
Az első probléma a cselekedetekre épülő vallásoknál, hogy nem értik a bűn súlyát. A másik, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják, amit Isten tett értünk Jézus Krisztus személyében.
A másik vallási válasz: "Már készen van". Isten már mindent elvégzett Krisztusban. Ahhoz mi semmit hozzá nem tehetünk. Kegyelemből van üdvösségünk. Az üdvösség azt jelenti, hogy megmenekülünk egy végzetes végkifejlettől.
Senki sem emlékszik az összes bűnre, amit elkövetett. Ha egyet értünk Isten rólunk alkotott értékítéletével, és azt mondjuk, hogy tényleg az vagyok, aminek Isten mond engem: bűnös vagyok természetemnél fogva és tetteim miatt, és szívemmel hiszem, és számmal vallást teszek róla, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból azért, hogy az én bűnei helyett Ő fizessen, akkor megtartatok, vagyis megmenekülök. Nem talán, hanem BIZTOSAN!
"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében." (1 János 5:13)
Bárki, aki Krisztus nélkül van még: ha átadod magad Jézus Krisztusnak, és hittel az Ő kezébe helyezed az életedet, akkor a te örök végállomásodat biztosíthatod ez által a Mennyben.
Meghallgatás
cimkék: evangélium, örömhír, bűn, vallás, cselekedetek, kegyelem, üdvösség, megmenekülés, Fehér Trón Ítélet, Pokol, Tűz tava, Menny

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom