2014. augusztus 4 - 8. Családi tábor, Matty


Legyél része Isten történelmének!

08.04 hétfő délután
Czentye Mihály: Hogyan lehetsz része Isten történelmének
Igeszakasz: Ruth 1:1-5
Belekerülhetsz Isten történelmébe, ha te csak egy senki vagy. Ha azt gondolod, hogy te "valaki" vagy, nem lehetsz része Isten történelmének. Először "senki"-vé kell válnod! A múltadnak le kell nullázódnia, ha Isten tervének része szeretnél lenni. Nem lehet semmi, amivel dicsekedhetnél!
Ha a végére valakivé váltál, akkor gyenge a te befejezésed! Sok hithős elbukott élete végén, mert valakivé vált. A büszkeség az a bűn, amelytől azt hisszük, hogy valakivé válhatunk. Sajnos a szülők is arra tanítják gyermekeiket, hogy váljanak "valakivé". Még keresztyén szülők is.
Ahhoz, senkivé válj, hogy semmit se tudj, előbb valamit tudnod kell:
- Tudnod kell, hogy megtértél
- Tudnod kell, hogy jobb hívőkhöz tartozni, mint világi, hitetlen emberekhez
- Tudnod kell, hogy nem tudsz semmit. Isten tud mindent. A jövődről is. Bízz Ő benne!
A "tudósok" soha nem tudhatnak meg semmit Istenről. Csak akkor, ha elismerik, hogy senkik. "A hívő előtt az Úr megfejti önmagát"!
Ugyanaz az Isten választott ki téged, aki Ruthot! Téged is hithőssé tud tenni. Lehetsz Isten hatalmának mesterműve. De először senkivé kell válnod!
Meghallgatás
cimkék: senki, valaki, Isten, történelem


08.05 kedd délelőtt
Czentye Mihály: Elkötelezettség
Igeszakasz: Ruth 1:16-18
Legyünk elhatározottak! Tartsunk ki döntésünk mellett!
Az eltökéltség nem egy gondolat. A gondolat az, hogy valaki megért egy igazságot. De ez nem elég! A gondolat a cselkedet kezdete, de nem garantálja, hogy be lesz töltve az a cselekedet.
Az elkötelezettség nem érzelem. Az érzelmek hozzásegíthetnek egy döntéshez. Egy pillanatig. Az érzelmi döntés azoban nem tartós.
Az elkötelezettség egy törekvés valami felé. De ez lehet jó és lés lehet rossz is. A rossz törekvés, amikor valaki vagy valakik ellenében törekszünk valamire. Például jobb prédikátorok akarunk lenni másoknál. De egyszerűen csa jobb prédikátorok akarunk lenni, é ezért keményen dolgozunk, akkor ez egy jó törekvés. A veresengés azonban nem jó törekvés. Az ambíció nem elegendő. Hitre van szükség. Jó példa Péter járása a vizen. Ha az ambíciót nem táplálja hit, akkor el fog süllyedni. A törekvés makacssággá is válhat, ha nem támasztja alá engedelmesség. Ekkor csak egy eredménytelen küszködéssé válik. Mint a hal a parton.
Biblikus elkötelezettség: Ruth 1:16-18. Ruth döntése határozott és végleges volt.
Sok keresztyén elkötelezettsége azon alapul, hogy "mit nyerhetek ebből", nem az Isten iránti szeretetből.
Könnyű érzelmi fellángolásból döntéseket hozni, fogadalmakat, hitvallást tenni. Ha ezt nem követi elkötelezettség, akkor ezek semmit nem érnek. Az eltökéltség milyensége az alárendelésben mutatkozik meg. Az eltökéltség meg lesz próbálva kísértésekkel. Ha engedelmességből, akaratunk Istennek való alárendelésből fakad, akkor tartós lesz. Az eltökéltség bizalom az Úrban! Több, mint godolat, érzelem, vagy szavak. Ez alárendeltség, engedelmesség!
Meghallgatás
cimkék: elkötelezettség, eltökéltség, határozottság, kitartás, alárendeltség, engedelmesség


08.05 kedd délután
Czentye Mihály: Szorgalom
Igeszakasz: Ruth 2:2
Az igazi szorgalom nem függ a körülményektől.
Amikor a jutalomért vagyunk szorgalmasak, és azért dolgozunk, amit kapni remélünk a munkánkért, akkor csak mohók vagyunk! Ha igazán szeretjük az Urat, akkor fogunk dolgozni, még akkor is, ha soha nem látjuk ennek jutalmát. A szorgalom nem múlhat kényszerítésen! Ruth saját elhatározásából ment dolgozni. Az igazi szolgálat a meggyőződéseinket átültetni a gyakorlatba.
Azért nem vagyunk elég szorgalmasak, mert nem tartjuk Isten olyan nagy becsben, mert nem méltányoljuk Krisztust annyira, amennyire kellene.
A szorgalmas ember 4 tulajdonsága Ruth történetéből:
1) Következetesség. Ne legyen ellentmondás a hitelveid, a döntéseid, a mércéid, és a cselekedetid között! Az elkötelezettség cselekedetek nélkül semmi! Az igazi hang, amit Isten hall, nem az, ami a szánkat, hanem ami a szívünket hagyja el! Hiába éneklünk igaz énekeket szépen az Úrnak, ha a szívünkben más van. A halogatás a következetlenség jele. A holnap soha nem Isten napja. A ma Isten napja!
2) Folyamatosság. Az igazi hívő a körülméníektől függetlenül szorgalmas. Akár jól megy neki, akár rosszul. Az igazi szorgalom nem lankad, amikor a dolgok kezdenek jobbá válni. A folyamatosságot két támadás is érheti. Az egyi a kényszerítés, valamilyen üldözés által, amikor nem engedig a hívőt, hogy dolgozzon az Úrért. A másik nálunk gyakoribb: a kényelem. Túlságosan szeretjük a kényelmet, ezért abbahagyjuk a munkát.
3) Megfontoltság. Ruth minden felette álló tekintélyt elismert. A világi szorgalom azt jelenti, hogy látás szerint dolgozunk, nem hit által. Isten lát minket a munkahelyünkön, az iskolában, otthon, és mindenütt, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Csak akkor lehetünk részei Isten történelmének, ha mindnhol egyforma szorgalommal végezzük azt a munkát, amit éppen végeznünk kell. Nem csak az Úrért végzett közvetlen munka számít, hanem MINDEN munka, amit végzünk!
4) Meggyőződés. A személyes ösztönzés a szorgalomra. Ruth azért dolgozott, mert meg volt győződve róla, hogy a munka fontos. Tudta, hogy a munkának nagy értéke van Isten szemében.
A szorgalom jó bizonyságtétel! Egy lusta keresztyén viszont nagyon rossz bizonyságtétel. Mindenki tud szép szavakat mondani. De kevesen vannak, akik szépeket is cselekednek.
A szorgalom jutalmat eredményez!
Isten elkötelezett embereket keres. Az elkötelezettség pedig a szorgalomban mutatkozik meg.
Aki lusta az ő munkájában, testvére annak, aki tönkretesz. (Péld. 18:9)
Meghallgatás
cimkék: munka, dolgozni, szorgalom, következetesség, folyamatosság, megfontoltság, meggyőződés


08.06 szerda délelőtt
Czentye Mihály: Alázat
Igeszakasz: Ruth 2:10,13
Az alázat nem velünk született adottság. A jellemünk a döntésünk kövtkezménye. A büszkeség vagy alázat a mi választásunk eredménye.
Aki alázatosnak akarja mutatni magát, az a legmagasabb foka a képmutatásnak. Aki valóban alázatos, annak nincs gondja azzal, hogy ezt bemutassa. Ez természetes módon látszik. Az alázat nem egy pusztán szavakkal kifejezett jellemvonas. Sokkal inkább a tettekben és a viselkedésben mutatkozik meg. Az alázatosság nem választható opció, hanem parancs! Alázatosnak kell lenni!
Az alázat a szívnek egy olyan tulajdonsága, amely megengedi, hogy a Szent Lélek megnyilvánuljon bennem. Az alázat önuralom dolga. Kötelezem a szívemet (akaratomat), hogy rendelje alá magát Szent Léleknek. Az Szent Lélek pedig ekkor farag az egómon. Az alázat 4 dolog elismeréséből fakad:
1) Kegyesség, jóság, kedvesség. Elismerése annak, hogy amink van az Isten kegyelméből van. Amikor azt várjuk, hogy másoknak kellene odajönni hozzánk, méltányolni bennünket, és addig mi nem megyünk oda, amíg mások nem jönnek hozzánk, akkor nem vagyunk alázatosak! Nekünk kell odamennünk, és megdícsérnünk a másik embert! Minden ember a gyülekezetben egy kedvesség számodra istentől! Neked is annak kell lenned mások számára!
2) Helyzetünk Isten előtt. Ruth idegen volt Izraelben. Ez volt a helyzete. Néha elfelejtjük, hogy mi is idegenek vagyunk Istennél. Mégis hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy annyira közel vagyunk Istenhez, hogy megérdemlünk mindent.
3) Kapcsolatunk Krisztussal. Nála van a megbánás lehetősége. (Ő általa bánhatjuk meg bűneinket úgy, hogy megbocsátást kapjunk). Egy alázatos ember megérti, hogy a helyes kapcsolat az, hogy Krisztus az Úr, a Király, mi pedig szolgák vagyunk. A Sátánt szolgáljuk, ha nem vagyunk alázatosak!
4) Szerepünk Krisztus munkájában. Most a mi helyünk az aratók között van, a szolgák között. Büszkék akkor leszünk, amikor úgy érezzük, hogy megérdemeljük, hogy az asztalnál ülhessünk, és másoknak kell minket szolgálni. Nagy megtiszteltetés Krisztust szolgálni, de nem ok arra, hogy büszkék legyünk.
Az alázat nem olyasmi, amit hirdetni kell, hanem olyan, ami látszik. Kedvességet Istennél csak az alázatosok találnak!
Meghallgatás
cimkék: alázat, jóság, kedvesség, kegyesség, büszkeség


08.06 szerda délután
Czentye Mihály: Odaszánás
Igeszakasz: Ruth 2:22
Isten olyan keresztyént tud használni és méltányolni, aki odaszánja magát Istennek és az Ő céljainak.
Az odaszánás nem fakad a természetünkből, sőt, ellentétes azzal. Az odaszánást nem lehet kikényszeríteni.
Istennek nincs szüksége nagy létszámokra, hanem egy marokni odaszánt emberre. Az odaszánás azt jelenti, hogy teljes mértékben megadjuk magunkat az Úr előtt. Aki nem szánja oda magát teljesen, a saját akaratából, az szinte biztos, hogy áruló lesz. Ez nem véletlen, ez az emberi természetből fakad.
Az odaszánást tehát nem lehet kierőszakolni, de megnyerhető. A gyermekeink odaszánását Istennek sem erőszakolhatjuk ki, de megnyerhetjük őket Neki. A példamutatásunk döntő fontosságú ebben!
Az odaszánés nem fanatizmus. A fanatikus vakbuzgó. Az odaszánt ember azonban nem vak. A fanatizmus nagyon hasonló pragmatizmushoz. A fanatikus bármi áron csak győzni akar, el akarja érni a célját. A pragmatizmus pedig azt jelenti, hogy bármilyen eszközt felhasználhatok a célom elérése érdekében.
A lojalitás nem azt jelenti, hogy takargatjuk a bűnt. Az odaszánás egy jó motivációból ered, megfelelő eszközöket és módszereket használ, és egy megfelelő üzet érdekében működik. A jó odaszánás teljes lojalitás Isten felé, az Ő Igéje felé, az Ő népe iránt, és az Ő munkája iránt. Bármi, ami ennél kevesebb, az nem odaszánás! Senki sem lehet részmunkaidős keresztyén! Mindenki, aki megtért, teljes idős szolgálatban van!
A biblikus odaszánás 4 eleme:
1) Engedelmesség. Alárendelni magunknat, ez része az odaszánásnak. Ha odaszántad valakinek, akkor az ő szavait parancsként veszed.
2) Szolgálat. A szolgálat célja mindig valaki más jóléte.
3) Áldozat. Ha nem áldozunk, akkor önzők vagyunk, nem odaszántak! Az odaszánás próbaköve mindig is az áldozatkészség! Kész vagy odaszánni magadat a gyülekezet tagjainak jóléte érdekében? Kész vagy-e feláldozni magadat Isten dicsőségére?
4) Kitartás, állhatatosság. Sokszor csak addig szolgáljuk az Urat, amíg abból hasznunk származik. Az odaszánást nem hagyhatjuk abba, ha rosszabbak lesznek a körülmények. Ott kell maradnunk a szolgálatban minden körülmények között. Hűségesek maradunk a helyi gyülekezethez akkor is, ha problémák adódnak ott!
Meghallgatás
cimkék: odaszánás, lojalitás, hűség, fanatizmus, vakmuzgóság, pragmatizmus


08.07 csütörtök délelőtt
Czentye Mihály: Tisztaság
Igeszakasz: Ruth 3:11
A bibliai tisztaság megtartani magadat egy olyan állapotban, amikor nem hat rád a világ hanem krisztusi jellemű vagy, és a Szentíráshoz igazítod magadat. (Vö.: Jak. 4:8-10).
Tisztán kell tartani
- a gondolkozásunkat,
- az érzéseinket, hozzáállásunkat (Fil. 2:1-4)
- a bizonyságtételünket.
Te ki vagy? Tiszta vagy?
Az igazi tisztaságot csak az Isten igéjének való engedelmesség munkálhatja ki!
Ha részese szeretnél lenni Isten történelmének, tiszta életet kell élned minden területen!
"Valamit mond néktek, megtegyétek." (János 2:5)
Meghallgatás
cimkék: szentség, tisztaság, erkölcs, jellem


08.07 csütörtök délután
Czentye Mihály: Hit
Igeszakasz: Ruth 3:18
A hinek nincs köze ahhoz, hogy mennyit és mit tudsz! Nincs köze az előrelátáshoz sem. A hit nem az, hogy előre tudsz mindent, hanem, hogy engedelmeskedsz az Úrnak lépésről lépésre!
Nem jelenti azt sem, hogy nem teszünk semmit, csak ülünk és várunk az Úrra. Nem passzivitás. De nem túlzott aktivitás sem! A szélsőségek nem jók, nem mutatják a hitet. Az igazi hit kiegyensúlyozott.
Az igazi biblikus hit bízni Isten személyében, ígéreteiben és erejében. Minden helyzetben, minden szükségre nézve, minden időpontban.
Tisztelnünk kell az Ige oarancsolatait! Ha nem engedelmeskedünk az Írásnak, akkor helytelen az Ige ígéreteibe kapaszkodni! Ha válogatunk a parancsok között, akkor semmi jogunk az ígéretekbe kapaszkodni.
A lelki életünkkel kapcsolatos hit hosszíűtávú hit. Nem kell tudnia a részleteket: mikor, hogyan, miért. Hitben járunk, nem látásban. Bizalom az Úrban. A fizikai szükségeinkkel kapcsolatos hit viszont rövid távú. Nem a bizalom által nyer bizonyítást, hanem a szorgalom által. Amikor dolgozunk, akkor bizonyítjuk, hogy hiszünk. Van középtávú hit is, amely a kapcsolatainkra vonatkozik. Isten elintézi, hogy kapcsolataink jól alakuljanak. Ha hiszünk Ő benne.
Az igazi hithez meg kell legyen az egyensúly a szavak és a cselekedetek között. Probléma, ha csak beszél valaki arról, hogy hisz, de nem látszik a cselekedetein. Az is baj, ha csak a cselekedeteivel akarja bizonyítani valaki, hogy hisz (vallásos hit). A kettőnek együtt kell járnia!
Meghallgatás
cimkék: hit, engedelmesség, áldás


08.08 péntek délelőtt
Czentye Mihály: A legfontosabb eredmény: a család
Igeszakasz: Ruth 4
Ahhoz, hogy a családunkat Istennek neveljük, szükséges a bölcsesség az Úrtól. Az igazi bölcsesség azt jelenti, hogy tudod, amit érdemes tudni, és teszed, amit érdemes tenni. A bölcsesség nem függ a képzettségtől, a tudástól. Ha szeretnéd tudni, hogyan legyen istenfélő családod, a Biblia elegendő hozzá!
A bölcsesség legjobb iskolája, műhelye a család. Az igazi bölcsesség együttmőködni Istennel, hogy olyan családot építsen, amelyet Ő tud használni és meg tud áldani. "Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ad eleget." (Zsolt 127:1-2)
4 dolog, amelyből látható, hogy van-e bölcsesség a családban:
1) Ha az élet minden területén megvan a jellembeli feddhetetlenség. A fiataloknak a házasság előtt is ügyelniük kell a tisztaságra, feddhetetlenségre, az istenfélő jellemre. Ha a házasságkötés előtt a lazaság, a bolondozás volt rájuk jellemző, akkor a házasság maga ezen nem fog csodamódra változtatni. Ruth és Boáz ügyeltek a jellemükre már mielőtt megházadodtak. Nem pedig csak utána. Sok fiatal ezzel rontja el az életét, a házasságát. Azt hiszik - a világ ezt sugallja -, hogy ki kell élniük magukat, amíg úgymond "szabadok". Ez a felfogás az egyik fő oka házasságok kudarcának.
2) Legyen megfelelő elsőbbségi sorrendünk. A legfontosabb a megfelelő kapcsolatunk Istennel! Semmi sem fontosabb ennél. Ne a felségednek mond először, hogy szereted, hanem Istennek. A felelségünkkel való kapcsolatunk az Istennel való kapcsolatunktól függ! A második legfontosabb a férj és feleség kapcsolata. Nem a gyerekek! A harmadik pedig a szülő gyermek kapcsolat. Ha a családtagok között konfliktusok vannak, akkor ez azt jelenti, hogy konfiktus van Istennel. Ez igaz a gyülekezeti családunkban fellépő konfliktusokra is.
3) Képesség a bölcsesség továbbadására a gyermekekre. Ruth és Boáz képesek voltak erre. Bizonyíték rá Dávid, akinek dédszülei voltak. Nekünk és késznek és képesnek kell lennünk rá, hogy gyermekeinket az isteni bölcseségre tanítsuk.
4) Istenbe vetett hit a gyermekeinkkel kapcsolatban. Ne az számítson, hogy mi, hanem, hogy Isten mit akar a gyermekeinkkel. Úgy imádkozzunk, hogy Isten velük kapcsolatos álma, terve megvalósljon. "Isten, tedd őket Obeddé (Istent szolgálóvá)!"
Tekints úgy a családod tagjaira, mint Isten ajándékaira! Ugyan így tekints a gyülekezet tagjaira, és minden más emberre is. Nincs olyan ember a világon, akiért nem kellene imádkozni.
Tragédia, ha valaki ezreket az Úrhoz vezet, de a saját családjának tagjait nem!
Ha istenfélő a családod, akkor benne leszel Isten történelmében. Mert ha téged nem is használ az Úr, a gyermekidet fogja. Ez még nagyobb öröm lesz számodra, mintha téged használna!
Meghallgatás
cimkék: család, házasság, bölcsesség, jellem, feddhetetlenség, prioritások


« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom