2014. augusztus 10. vasárnapi prédikációk


David Potter: Az Iszlám vallás háttere
Igeszakasz: Mt. 27:8, 24:2, Jn. 5:2
Hiányoznak a bizonyítékok, melyek alátámasztják, hogy az a Mohamed, akiről a muszlimok és a történészek beszélnek, ténylegesen létezett. Az életrejzi adatok Mohamedről legalább 100 évvel a halála után keletkeztek. Ha létezett is Mohamed, nagyon különbözött attól, akiről most az iskolákban tanítanak. Úgy gondolják, hogy azért találták ki őt, hogy az arab hódító hadjáratokat igazolni tudják vele. A Korán sem Mohamedtől, sem Gábriel arkangyaltól nem ered, hanem zsidó és keresztyén források felhasználásával készítették. A keresztyén forrásokon olyanokat kell érteni, a akeresztyénnek tartották magukat, de mégis hamis tanításokat vallottak. Pl. tagadták Jézus Istenségét. Ezért állítja azt az Iszlám, Hogy Jézus Krisztus nem támadt fel a halálból, és nem Isten fia volt.
A Mohamedről szóló információk nagy része nem a Koránból ered, hanem egy Hadísz nemvű szólásgyűjteményből, mely Mohamed életével foglalkozik. Ráadásul tele van ellentmondásokkal. Két hadísz teljesen mást mond Mohamedről.
A keresztyénséget az elmúlt századokban sokan megkérdőjelezték. Az Iszlámnak ilyen kihívással még nem kellett szembenéznie. Látva a muszlimok agresszivitását, a legtöbben félnek kritikai vizsgálat alá vonni az Iszlám tanait. A keresztyénség már megharcolta ezt a harcot, és sikeresen megvédte a Bibliát és a keresztyén tanokat. Az Iszlám még félelemkeltéssel el tudta hárítani, hogy válaszolnia kelljen a tanításival kapcsolatos kihívásokra. De előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni azokkal.
A Koránnal ellentétban a Jézusról szóló feljegyzések másolatainak keletkezési ideje csupán 2-3 nemzedékre van Jézus életétől. Sőt, néhány töredék még ennél is közelebb. Ezért biztosra vehető, hogy a beszámolók a valóságot írják le, nem utólagos legendák. Ahhoz, hogy egy legenda kialakuljon, elég sok időnek el kell telnie az események után. Amíg élnek szemtanúk (ráadásul sok szemtanú), nem lehet egy teljesen fals, elferdített történetet elterjeszteni.
A kritikusok azt szeretnék, hogy bánjunk úgy a Bibliával, mint bármelyik másik könyvvel. Azután mégis úgy bánnak a Bibliával, mint semelyik másik könyvvel sem.
Belső bizonyítékok a Biblia korai keletkezésére: Mt. 27:8, 24:2, Jn. 5:2. Az itt leírt jelen idejű megállapítások nem voltak igazak Kr. u. 70 után. Ezért az írások keletkezésének még 70 előtt kellett történnie.
Az Iszlám nem tud válaszokat adni az ilyen jellegű kérdésekre, hogy megvédje nézeteit. Nem valószínű, hogy valahi is tud válaszolni.
A muszlimok megtérésben - igazából minden ember megtérésében - fontos szerepe lehet olyan keresztyéneknek, akik szeretettel fordulnak feléjük. Legyünk mi is ilyenek!
Meghallgatás
cimkék: Iszlám, muszlim, Mohamed, Korán, Hadísz


David Potter: Jézus főpapi imája (9) - A hit és az egység
Igeszakasz: János 17:20-26
Nehéz tudni, hogy a hit valódi-e. Amíg próbára nem tesszük. Keresztyén az, aki kitart, aki állhataos az ő hitében. nem azért üdvözülünk, mert állhatatosak vagyunk, de a kitartás jele az igazi hitnek.
Jézus itt minden valódi keresztyénért imádkozik. Az imádság súlya a hívők közötti egység és szeretet. De ha csak az egységet tekintjük, akkor szem elől tévesztjök amiről Jézus beszél. Hogy egyek legyünk Istennel, az az alapja annak, hogy egység legyen a gyülekezetben. Azért vagyunk egyek egymással mert egyek vagyunk az Atyával és a Fiúval. Isten tesz minket Ő vele eggyé. A megtéréskor legalább 30 dolog történik meg velünk. Az egyik az Istennel való egység. Ha Istennel nem vagyunk egységben, akkor az emberi szinten lévő egység semmit sem ér. Az egység nem szervezeti! Ez a Egyházak Világtanácsának hamis jelmondata. ("Minden keresztyén eggyé legyen"). Az egységnek azonban nem egy szervezetben kell megvalósulnia, emberi, mechamikus módon!
Ezekből a versekből kiderül, hogy ahhoz, hogy valaki valódi keresztyén legyen, ahhoz igazi hitet kell tanusítania az apostoli üzenet iránt, és abba a Jézus Krisztusba kell hinnie, akiről olvasunk a Bibliában. Az egymással való egységünk az Istennel való egységünkből fakad. Nem az egymással, hanem az Istennel való egységre kell öszpontosítanunk. Ha ez utóbbi megvan, a többi jön magától. Ha probléma van az egységgel, az az Istennel való problémánkból fakad.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, ima, hit, egység


Ifj Gadó Béla: Tisztítsuk meg a szívünket!
Igeszakasz: Márk 11:15-18
5 tanulság a Templom megtisztításából: 1) Készen állunk Jézus fogadásra, amikor belép az életünkbe? Mit talál a szívünkben? Neki mindenhová bejárása van!
2) Gyakran kell takarítani a szívünket! Kell, hogy megvizsgáljuk a szívünket, és ami nem oda való, azt kitenni onnan!
3) Csak tiszta szívben tud dolgozni Jézus! Ő nem tanít egy beszennyezett templomban. Ne várd meg, amíg Jézus jön, és borítja fel életed "asztalait", hanem tedd ezt meg te! Tedd ki, ami nem oda való!
4) A mi haragunknak a bűn kivetésére kell irányulnia! Nem valamely személyekre! Nem elég csak arra figyeljünk, hogy mi van a szívünkben, hanem már arra is, hogy mi megy át rajta!
5) Vigyázzunk a képmutatásra!
Meghallgatás
cimkék: tisztaság, Templom, képmutatás

« ElőzőÖsszes hangfelvétel Következő »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom