2014. október 29. szerdai igehirdetés


Hoffman József: Kiben bízzunk?
Igeszakasz: Zsoltár 146.
Ez a zsoltár műfajilag a dicsőítő vagy halleluja zsoltárok közé tartozik. (A héberben a hallelújah szavakkal kezdődik).
A zsoltár témája az, hogy kiben bízzunk? Emberekben-e, vagy Istenben?

A zsoltárt az alábbiak szerint lehet felosztani:
Beveztő: 1-2. vers
1. rész: Ne bízzál az emberekben! 3-4. vers
2. rész: Bízzál Istenben! 5-10. vers
A 146. zsoltár azt emeli ki, hogy dicsőítsük Istent, mert hűséges, és mert mindenkor megbízhatunk benne.

A zsoltár egy általános felszólítással kezdődik, hogy dicsérje mindenki az Urat. Utána pedig egy párbeszéd látható, amelyet önmagával folytat az író. A zsoltár írója tehát felszólítja saját magát a dicsőítésre. Itt a zsoltár bevezetőjében egy szép példát láthatunk arra, hogyan jó önmagunkkal beszélgetni. Az akarati részünk - bárhova is helyezzük azt - felszólítja a lelkünket, hogy tegyen meg valamit. Nevezetesen, hogy dicsőítse Istent.

A zsoltár többi része arról szól, hogy miért Isten, és miért nem az ember a méltó a bizalmunkra.
Két dolgot nevez meg ez a zsoltár, amiért ne bízzunk emberekben, akár nagy hatalmú fejedelmek azok, akár bölcs tudósok.
1. Mert hiábavaló ez a bizalom. Se a hatalom, se a bölcsesség nem menthet meg minket. Se a sajátunk, se másé.
2. Mert az ember mulandó. És mulandóak elgondolásai is. Örökkévaló biztonságot csak egy örökkévaló Isten tud nyújtani.

Az 5. verstől a zsoltár végéig okokat találhatunk arra, hogy miért érdemes az Úrban bízni.
Bízzunk az Úrban, mert
- Ő megsegít
- Ő a Teremtő!
- Ő megbízható
- Ő igazságot szolgáltat
- Ő táplál
- Ő a Szabadító
- Ő meggyógyít
- Ő szeret
- Ő védelmez
- Ő Bíró, aki ítél
- Ő örök Király

Kiben bízzunk tehát? Emberekben, akiknek gondolatai és tervei hiábavalók, ők maguk pedig mulandóak, vagy Istenben?
Az Úr nem akarja, hogy vakon bízzunk benne. Itt számba vettünk most több okot, amiért bízhatunk Istenben. Bizonyára lehetne találni többet is, de egy is elég volna.
Kész vagy-e rá, hogy azt mond a lelkednek, mint amit ennek a zsoltárnak az írója mondott: "Dicsérd én lelkem az Urat!"?

Bízzunk Istenben, mert ki másban bízhatnánk?
Mondjuk azt, amit Péter is mondott Jézusnak: "... Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad." (Jn. 6:68)
Meghallgatás
cimkék: bizalom, hűség

«  2014.10.26Összes hangfelvétel 2014.11.02 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom