2014. november 16-19. tanítások, prédikációk[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: Előfeltevésen alapuló hitvédelem
Igeszakasz: Fil. 1:7, 1Pt. 3:15, 2Kor. 10:5
A keresztyéneknek azon túlmenően, hogy hirdetniük kell az evangéliumot, még részt kell vállalniuk annak oltalmazásában és megbizonyításában is. A hitvédelem, vagy ahogyan Péter mondja: a mindenkinek való megfelelés, minden keresztyénnek kötelessége.
A keresztyén hitvédelem feladata megvédeni a keresztyén hitet az emberi értelem irányából érkező vádakkal, kritikákkal szemben, akár szkeptikusok, akár őszinte keresők kérdései formájában érkeznek is. Az apologetika célja, hogy válaszoljon a hitet érintő kérdésekre (1Pt. 3:15-16) és cáfolja az ellenvetéseket, amelyek más vallások, világnézetek irányából érik a keresztyénséget (2Kor. 10:5).
Az előfeltevésen alapuló hitvédelem azt jelenti, hogy nem bizonyítjuk előzetesen, hanem eleve feltételezzük, hogy Isten létezik, és a Biblia az Ő kijelentése és ezért igaz.
A preszuppozíciós apologetika nem értékeli le a bizonyítékok használatát, de ezeket a bizonyítékokat nem a hagyományos módon használja. Vagyis nem a bizonyítékokhoz fordul, hogy megvédje általuk a keresztyén hitet, hanem a Biblia kijelentéseihez fordul, hogy azok által értékelje és igazolja a bizonyítékokat. Csak a keresztyén, a természetfeletti létezését is magában foglaló világkép konzisztens, vagyis mentes a belső ellentmondásoktól, ha összevetjük a valósággal.
A bizonyítékokat csak akkor lehet jól értelmezni, ha előfeltételezzük, hogy a bibliai kijelentés igaz. Amíg hibásak valakinek az előfeltételezései, addig a bizonyítékokat nem tudja helyesen értékelni, mert a hibás előfeltételezései miatt nem képes helyesen értékelni azokat.
Feltételezd azt, hogy a keresztyénség igaz, a Biblia igaz, és ez alapján értékeld a bizonyítékokat, hogy látsz-e ellentmondást bennünk. Ha így vizsgálod mind a külső, mind a belső bizonyítékokat, azt fogod látni, hogy azok teljesen konzisztensek, egységesek, következetesek, ellentmondás-mentesek.
Egyszerűen fogalmazva: ha kákát tartasz a kezedben, akkor ne csomókat keress rajta, hanem próbáld meg meglátni, hogy az tényleg sima, ahogyan állítják is róla.
Az előfeltevésen alapuló hitvédelem azt igyekszik bizonyítani, hogy a nem-keresztyén világkép lehetetlen. Megmutatja a logikai hibákat, amelyek egy olyan világképben vannak, amely nem a Biblia alapján áll.
A tanítás teljes, kibővített szövege elolvasható itt:
Meghallgatás
cimkék: apológia, apologetika, hitvédelem, előfeltevés, preszuppozíció, presuppositional-apologetics

[ MISSZIÓS KONFERENCIA ]


David Potter: A misszós küldetés körei
Igeszakasz: ApCsel. 1
A misszió egy szerves egész. A misszió körei (város, ország, más országok, kontinensek) nem merev határok, melyek nem járhatók át.
Helyben kell elkezdenünk. Ha helyben elbukunk, messzebbre sem érhetünk el!
A saját családunkban is kommunikálnunk kell az evangéliumot! A sikertelenség két oka lehet a következetlenség és a képmutatás, és ezek átfedik egymást.
Isten azt mondja: Menj! A szomszédba, a világba!
Meghallgatás
cimkék: misszió, evangelizálás


Jim Knies: Jézus Cézárea Filippiben
Igeszakasz: Máté 16:13-23
Jézus tervét tudjuk. Mi a mi tervünk?
Meghallgatás


Kiss Zoltán: Legyél te is nyitott vízcsap!
Igeszakasz: János 4:3-43
Isten emberi eszközöket választott ki céljai véghezviteléhez. Isten nem tart állásinterjút. Mindegyikünket kiválasztotta magának, hogy minket is használjon. Isten szeretne használni minket, mint vízcsapot. Csatlakoztatott a vízvezetékhez, melyből a Szent Lélek árad. De nekünk is meg kell nyitnunk a mi csapunkat.
Nem a csap a lényeg! De azt sem mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk fontosak, ezért nem csinálunk semmit.
Ha valaki nem néz szembe a saját bűnösségével, akkor soha nem fogja megtalálni, amit igazából keres.
Az "elégedett ügyfél" a legjobb reklám at Evangélium számára!
"Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből." (János 7:38)
Teljesedj be Szent Lélekkel minden nap! Nyisd meg azt a csapot, amelyen keresztül eljuthat az emberekhez ez az élő víz!
Meghallgatás
cimkék: misszió, szolgálat, élő víz, evangélium


Oláh Gedeon: Álljatok erősen!
Igeszakasz: 1 Kor. 15:58
A gyülekezet akkor maradhat egészséges, ha mélyre ereszti a gyökereit. Ekkor tud csak gyümölcsöt is teremni!
Egy keresztyén ember akkor nem tud boldogulni, és akkor nem boldog, ha nem a Biblia szerint él!
Legyél tevékeny hívő! At unatkozó hívő visszafejlődik. A lelke táptalaljjá válik sokféle "baktériumnak". Egy bűn akkor szokott bekövetkezni egy keresztyén ember életében, ha ráér. Ha hagy időt az ördögnek.
Világi szlogen: "Jónak lenni jó". De csak egyedül Isten jó! Inkább: Sónak lenni jó! Engedjük Iszent szóhoz jutni általunk!
Egy fa az erdőben van igazán biztonságban. Egy magányos fát kidönthet az erős vihar. A keresztyén is a gyülekezetben van biztonságban. Nagyon fontos az egység! Az erdő fái egymást erősítve védik. Így kell lennie a gyülekezetben is! Az egységre kell törekedni!
Meghallgatás
cimkék: gyümölcstermés, aratás, vetés, tűzelhalás, só, egység


Chiciudean Miklós: Legyen küldetéstudatod!
Igeszakasz: Jelenések 3:7-13
Nem azért vagyunk a földön, hogy magunknak éljün. A fő célunk, hogy Krisztus evangéliumát megosszuk az elveszett lelkekkel. Kell legyen egy küldetéstudatunk!
Az evangelizálás nem cél, hanem eszköz! A cél az, hogy helyreálljon az ember Istennel való közössége. Ehhez az kell, hogy az emberek szentül éljenek. Amíg valaki nem él megszentelt életet, addig az evangelizáció nem sikeres.
Vannak ma is ál-keresztyének, akik képmutatók. Keresztyéneknek mondják magukat, de nem azok. A névhez tartalom is kell! A tartalom pedig csak megtérés által születik.
Az evangélium két célt valósít meg. Egyrészt üdvösségre vezeti az embereket. Akik viszont elutasítják, azok számára az ítélet alapja lesz! Az evangélium figyelmeztetésül is szolgál! Az Úr tervének az is része, hogy figyelmeztetve legyenek az emberek. Ha nem térnek meg az hívásunkra, akkor is Isten tervét hajtottuk végre!
Ne hígítsuk fel az evangéliumot! Amelyik evangélium nem Biblikus, az nem üdvözít! El kell mondani a problémát - a bűnt -, annak következményével, és utána a megoldást. A második az első nélkül nem hatásos.
Az evangelizálás önfeláldozást igényel! Szánd oda az erődet! Vállalj kényelmetlenséget! Szenvedj, ha kell, az Úrért!
Meghallgatás
cimkék: misszió, küldetéstudat, modern dicsőítés, figyelmeztetés önfeláldozás

« 2014.11.12Összes hangfelvétel 2014.11.23 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom