2014. december 7. vasárnapi prédikációk[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A keresztyén és a bor. 1. rész. A bor az Ószövetségben.
Igeszakasz:
A Bibliában több mint 200 helyen jelenik meg a bor, valamilyen formában. Olykor Isten áldásainak egyik elemeként pozitív módon, máskor pedig mint részegség okozója, negatív módon. Lehet-e azonban valami egyszerre az áldás és a bűn eszköze is? Mit tanít tehát a Biblia valójában a borról?
- A bor szerepel Isten áldásai között, pl Izsáknál és sok más helyen.
- Melkisédek is bort vitt Ábrahámnak.
- Isten büntethet azzal, hogy valaki szőlőt termel, de nem issza annak borát.
- A Biblia szerint bor felvidítja az ember szívét.
- Tizedet adtak belőle.
- A szent helyre is bevitték.
Azonban a Biblia alaposabb tanulmányozása során azt kell látnunk, hogy sehol sem következik ezekből az, hogy ezek alkoholos borok lettek volna. A szívet nem csak az alkohol vidámítja meg - ami amúgy is igen kétséges vidámság -, hanem a szőlő cukortartalma is. Ahogyan valaki meg is jegyezte: "A szőlőt, mint az egyik legegészségesebb gyümölcsöt, a szív vidámítására adta Isten, de részegítő italt abból az ember csinál."
Isten világosan el szokta választani egymástól a gonosz és a jó dolgokat. Miért éppen a bor esetében ne tette volna meg?
A végkövetkeztetésünk tehát az, hogy nincs kettősség a bor használatában. Isten mindenhol elítéli a részegítő italok fogyasztását. Ahol a bor áldások között szerepel, ott mindig alkoholmentes szőlő vagy más gyümölcsitalt kell érteni alatta.
Mindezek az ismeretek pedig megalapozzák azt, ahogyan nekünk, keresztyéneknek kell viszonyulnunk a szeszt tartalmazó borokhoz. Erről a következő alkalommal lesz szó.

A tanítás teljes szövege elolvasható itt

Meghallgatás
cimkék: bor, alkohol, szesz, ital, must, áldás, átok, öröm, részegség


David Potter: Az Úr napja Sofoniás könyvében (8)
Igeszakasz: Sofóniás 2:12-15
Isten ítéletet mond azon országokra, melyek elbizakodottak, és a saját erejükben bíztak. Egyiptom, Etiópia, Asszíria. Egykor hatalmasak voltak, de mára vagy teljesen eltűntek, vagy elvesztették régi fényüket. Erős volt e felépítmébyük, de hiányzott az alapjuk: Isten. Így össze is omlottak.
Te segítségre szorulsz, vagy mindent meg tudsz oldani magad? Igazán segítséged van Istenre?
"Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről." (Zsolt 9:18)
Évekkel korábban Jónás hirdette Ninivében Isten üzenetét. Akkor megtértek, de utána elfeledkeztek erről.
Sokszor vagyunk mi is így ezzel. Amikor bajban vagyunk, Istenhez foházkodunk. Amikor kikerülünk a bajból, megfeledkezünk Istenről. Ne legeyen ez így!
Isten gyűlöli a bűnt! Isten meg fogja ítélni a bűnt! Ne feledkezze meg erről csak azért, mert Isten gyermeke vagy!
A világ azt szerette volna régen, és most ugyanúgy, hogy had legyen minden népnek, vagy minden embernek az az istene, akit választ maganának. Ezt mondják: Ne legyél exkluzív! Ne akarj kizárólagosságota te Istenednek! Ha így teszel, nem fogsz zavarni senkit. De Isten az egész föld Istene! Sofóniás könyvében ez bemutatásra is kerül. Isten mindent irányít!
Meghallgatás
cimkék: segítség, emlékezés, ítélet, harag


Ifj. Gadó Béla: Tűrnünk kell!
Igeszakasz: 1 Péter 2:19-24
A szomorúság elcsüggeszti a keresztyént, és tétlenné teszi. A keserűség bosszúra is indíthat.
Hagyd a dolgaidat az igazságosan ítélőre!
Meghallgatás
cimkék:  tűrés, megszomorodás, szomorúság, elszenvedés, keserűség, bosszú

« 2014.12.03Összes hangfelvétel 2014.12.10 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom