2014. december 25. karácsonyi igehirdetés


David Potter: Miért kellett Jézusnak Názáretből származnia?
Igeszakasz: Máté 2:23
Van-e alapja az ÓSZ-ben a názáreti származás próféciájának? Máté vajon olyan után nyúl, ami nincs is meg az ÓSZ-ben?
"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik." (Ézsaiás 11:1) Dávid királyi vonalának leszármazottjai, amikor babilonból visszatérve letelepedtek Júdeában, falujukat "Necer"-nek, azaz "vesszőszálnak" nevezték el. Utalva ezzel Ézsaiásra, aki Jesse (Isai, azaz Dávid apja) leszármazottjának nevezi az eljövendő Messiást. Tehát Dávid királyi vérvonalának leszármazottjai Názáretben éltek. Jézusnak közülük kellett származnia.
A reménység csak akkor valóságos, ha nincs ok a jóra számítani. Júda királysága megsemmisült, Isai törzsét kivágták. De Isten a reménytelen helyzetek Istene, Aki az emberileg reménytelen helyzeteket is meg tudja változtatni, jóra tudja fordítani.
Egyedül Isten hozhat maradandó békességet erre a földre!
Meghallgatás
cimkék: Názáret, vesszőszál, remény, csemete

«  2014.12.21Összes hangfelvétel 2014.12.28 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom