2014. december 28. vasárnapi prédikációk[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A keresztyén és a bor (3). Borivás mértékkel?
Témák:
- Timótheus gyomorbaja és gyengesége (1Tim 5:23)
- Az erős keresztyének ihatnak bort? (Róma 14:20-23)
- Borivás mértékkel? (Ef. 5:18, 1Tim. 3:8, Tit. 2:3)
"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal. 5:22)
Mire vonatkozik a mértékletesség? Az egkrateia, a szóphrón, és a néphó görög szavak értelmezése.
A konklúzió az, hogy a Lélek gyümölcse a Gal. 5:22-ben az önmegtartóztatás, nem a mértékletesség. Keresztyén erény a mértékletesség is, amikor olyan dolgokról van szó, amelyben mértékletesnek kell lennünk, mint pl. öltözködés, bölcselkedés, sportolás és hasonlók. De teljesen nyilvánvaló, hogy vannak dolgok, amiben nem lehetünk mértékletesek, hanem teljesen mentesnek kell lennünk tőlük, mint a lopás, paráznaság, pletykálkodás, hazugság, csalás stb. A "józan" (néphó) kifejezés alapján úgy tűnik, hogy az alkohol- és a borivásra is az önmegtartóztatás az ÚSZ parancsa, nem a mértékletesség. Létezik tehát a keresztyén szabadság, de ezt is csak mértékkel lehet alkalmazni. Mindenre - mint pl az alkoholra -, nem. Arra az önmegtartóztatás vonatkozik, és ez nem gyülekezeti szabály, hanem bibliai parancs.
- Utolsó vacsora. Bor vagy szőlőé?
Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus alkoholmentes szőlőlét ivott az utolsó vacsora során, ezért nekünk is így kell tennünk a rá való emléketés, az Úrvacsora alkalmával.

Ezzel pontot is tehetünk a keresztyén és a bor vizsgálat végére. Megláthattuk, hogy Isten mint az Ó-, és mind az ÚSZ-ben elítéli az alkoholos italok minden fajtájának fogyasztását. Isten gyűlöli a bűnt. Az alkohol önmagában gonosz, nem csak a felhasználása teszi azzá. Ezért Isten elítéli az alkholol legkisebb mártákben való fogyasztását is.

A tanítás teljes szövege elolvasható itt
Meghallgatás
cimkék: bor, alkohol, Jézus, Pál, Timótheus, gyengeség, gyomorbaj, mértékletesség, önmegtartóztatás, józanság, úrvacsora, szőlőlé

[ Prédikációk ]


Ifj. Gadó Béla: Isten gondoskodása Mózesről és Izráelről (és rólunk)
Igeszakasz: ApCsel 7:20-37
A fáraó félt, hogy a kisebbségben lévő zsidók többségbe kerülnek, és így fenyegetést jelenthetnek rá nézve. Ezért igyekezett megtörni őket. Ez a nyomorgatás azonban Istentől eredt, aki így akarta az elkényelmesedett népet rávenni arra, hogy keressék Őt, és kérjék a szabadítást Istentől.
A hívők jelenléte zavarja a hívőket, amikor bűnt akarnak elkövetni. Ez felindítja a lelkiismeretüket. Gyakran ezt úgy igyekeztek megoldani, hogy igyekeztek eltávolítani a keresztyéneket, hogy ne zavarják őket a bűnös tevékenységeikben.
A mi feladatunk most is az, hogy beindítsuk a hitetlenek lelkiismeretét, hogy sók legyünk az ő életükben!
Isten olyan vezérlő, akik sosem követ el hibákat. Bátran rábízhatjuk magunkat a vezetésére! Isten akkor tud el vezetni bennünket, ha mi levesszük a kezünket a kormányról, a gázről, a fékről, a volánról.
Isten gondot visel rólunk, ha engedjük neki! Ha nem látjuk az Úr gondviselését, akkor ez lehet, hogy okkal történik.
Meghallgatás
cimkék: Mózes, Egyiptom, nyomorúság, szorongattatás, szabadítás, gondviselés


Kiss Zoltán: Mik a meggyőződéseid?
Igeszakasz: Zsid. 11:23-27
Ha van egy meggyőződésünk, ami Isten Igéjén alapul, akkor az látszani fog, és annak látszania kell az azonnali, mindennapi pillanatnyi döntéseinken!
Aki a Fiút választja, övé lesz minden! Látszik a te életeden, hogy Jézust választottad?
Te milyen ajándékot adsz Krisztusnak?
Meghallgatás
cimkék: 

« 2014.12.25Összes hangfelvétel 2015.01.04 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom