2015. január 4. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

David Potter: A "lélek alvás" tanának vizsgálata 1.
A Bibliában sok költői kép van. Ezekez költői képekként is kell kezelni, különben helytelen értelmezést kapunk. A költői képek szószerinti értelmezése eretnekséghez vezet.
Az "alvás" is egy költő kép, egy eufemizmus (szépítő kifejezés) a halálra. A szövegkörnyezet alapján lehet megállapítani, hogy szó szerint, vagy átvitt értelemben kell-e használni.
(Lukács 23:43) "És monda neki Jézus: Bizony mondom neked: Ma velem leszel a paradicsomban.". Ma velem leszel, nem pedig ma mondom neked, hogy majd velem leszel.
(Apcsel 7:59-60) "Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék." Jézus nem csak majd vette magához István lelkét, hanem azonnal!
(1Thessz 4:14-18): Hogyan térhetne vissza Jézus az "alvó lelkekkel"?
(Jel 4:4,10) "És a királyi szék körül huszonnégy királyi szék vala; és a királyi székekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejükön arany koronák valának. (10) Leesik a huszonnégy Vén az előtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván". A 12 vén kilétéről lehet vitatkozni. De ezek mindenképpen olyan emberek, akik tudatosak, és akiknek a teste még nem támadt fel a halálból. Ezt nem lehet a lélek alvással sehogy sem megmagyarázni.
(Jel. 6:9-11) "És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjukfiainak száma, akiknek meg kell öletniök, amint ők is megölettek."
Itt olyan emberek vannak, akiket megöltek, a testük halott, még nem támadt fel, de lelkük nem alszik, hanem nagyon is tudatánál van.
(Jel. 7:9, 13-14): Ugyan ez a helyzet.
(János 3:36) "Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
Az örök élet örökké tart. Akkor kapja meg, amikor hisz. (János 5:24) Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.". (János 6:47) "Bizony, bizony mondom néktek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak.". Nem lesz örök élete, hanem van! (János 10:28) "És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből."
1János 5:9-11: Az élet az örök életre utal. Az örök élet lényege: (Jn. 17:3) "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.". Alvás közben nem lehet Jézust megismerni, ezt csak ébren, tudatos állapotban lehet tenni.
Folyt. köv...
Meghallgatás
cimkék: annihilácó, megsemmisülés, alvás, költői képek, eretnekség, örök élet, tudatosság

[ Prédikációk ]


David Potter: Tudd az Igét, tedd az Igét!
Igeszakasz: Jakab 1:19-25
Az ünnepek azért vannak elsősorban, hogy emlékeztessenek Isten múltbeli, jelenvaló, és jövőbeni áldásaira.
Legyen egy szent elhatározásod, hogy ne csak tudd az Igét, hanem cselekdej is a szerint!
Róma 7:18-19: Van bennünk valami, ami ellenáll a Biblia olvasásnak. A régi természet. Szándékosan nemet kell mondanunk a régi természetnek!
Tudjuk, hogy mit mond a Biblia. Ahol megszakad a lánc, az az engedelmességnél van.
1) Fogadjátok az Igét (Jak. 1:21)
El kell vetni minden undokságot (erkölcsi tisztátalanságot, gonoszságot), amely megakadályozza, hogy befogadjuk az Igét.
2) Tartsátok meg az Igét! (Jak.1:22)
Cselekedd, amiről tudod, hogy tenned kell, és Isten megmutatja majd, hogy mit kell még tenned!
A szabadság onnan jön, ha engedelmeskedünk az Úrnak! Te megtapasztalod Isten áldádsát? Az engedelmesség következménye a boldogság: "De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében". (Jak. 1:25)
Meghallgatás
cimkék: tudás, engedelmesség


David Potter: Szentföldi beszámoló 1. - A Biblia csupán rossz másolatok másolata?
Igeszakasz: 2 Sám. 5:17, 1Kir. 9:15 és mások...
Régészeti bizonyítékok a Biblia megbízhatósága mellett.
Végső soron nem a régészet bizonyítja, hogy a Biblia igaz, hanem a Biblia bizonyítja, hogy a régészet igaz (azt találják meg, amit a Biblia előre jelez). A Biblia a nagyobb tekintély. A Biblia az egyetlen valódi tekintély!
Meghallgatás
cimkék:  Biblia keletkezése, kézirat, papírusz, hártya, pergamen, tekercs, kódex, Qumran, Kumrán, Holt-tengeri tekercsek

« 2014.12.28Összes hangfelvétel 2015.01.07 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom