2015. február 15. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

David Potter: Melyik nap az Úr napja?
Igeszakasz: ApCsel. 4:11 » Zsolt 118:21-26
Miért vasárnap tartjuk a fő istentesztileti alkalmunkat?
"Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé." (Apcsel. 4:11)
Lukács a Zsoltárokból idéz, ahol ez áll:
"A kő amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!
Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!"
(Zsolt 118:22-24)
Isten azt a napot rendelte, hogy összejőve örvendezzünk és vígadjunk, amelyen Jézus feltámadt. Ezen a napon lett Ő szegletkővé.
Meghallgatás
cimkék: szombat, vasárnap, istentisztelet napja, feltámadás, szegletkő, az Úr napja

[ Prédikációk ]


David Potter: A szexuális bűnök (3). Isten kegyelme segíteni tud rajtad!
Igeszakasz: 1Kor. 6:14-7:1
"Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják." (Júd 1:4)
Hogyan fordítják némelyek Isten kegyelmét bujálkodásra? Úgy, hogy azt mondják: "Isten szeret téged! Mivel Isten szeret téged, mindegy mit teszel! Mert Ő úgyis elfogad téged! Ezért élvezd csak az életet! Tégy, amit csak akarsz, mert Isten kegyelme majd gondoskodik erről is!"
Isten kegyelmét nem lehet kifogásként használni a bűneinkre, hanem arra kell vezéreljen, hogy szentül éljünk!
"Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra." (Róma 13:13-14)
Gondolkozz ezen minden reggel, mielőtt a napi feladataidhoz fogsz! Ne engedd, hogy olyan helyztebe kerülj, ahol kísértve lehetsz! Tedd magad ellenőrizhetővé! Menj biztosra, hogy ne adj helyet a testnek!
Van remény a szexuális bűnökbe esett embereknek is! Ha Isten meg tudta menteni Ráhábot, akkor meg tud menteni téged is!
Meghallgatás
cimkék: paráznaság, házasságtörés, bálványimádás, erkölcstelenség, felvilágosodás, új ateizmus, kívánságok, tisztaság, megbocsátás, kegyelem, remény


David Potter: Szentföldi beszámoló 6. - Jézus
Igeszakasz:
Pál tárgyalásán az emberek azt hitték, Pál a vádlott, és ők a bírók. Valójában ők voltak a vádlottak, és Isten volt a bíró!
Szemelvények a Jézus által járt szentföldi helyszínekről.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, Szentföld, Názáret, Betlehem, Jerikó, Jordán folyó, Kapernaum

« 2015.02.08Összes hangfelvétel 2015.02.22 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom