2015. március 1. vasárnapi prédikációk


[ Prédikációk ]


David Potter: Az Úr ítélete Sofoniás könyvében (9) (Sof. 3:1-5)
Igeszakasz: Sofóniás 3:1-5
Isten azt mondta Sofóniásnak, hogy figyelmeztesse a népet. Hiába volt jó király, a reformok csak külsőségesek voltak, az emberek szíve nem változott meg. Isten ítélete eljött, ahogyan Sofóniás megmondta.
Isten szeretné, ha megvizsgálnánk a szívünket, ahogy Sofóniás üzenete által is ezt szerette volna Izrael népe esetében.
Isten igazságos, és ítélete nem vár örökké!
Szereted az országodat? A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy élj igaz életet, és beszélj másoknak Jézusról! Hogy megtérjenek és tanítványokká legyenek. Csak ez által változtatható meg ennek az országnak a lelki atmoszférája!
Meghallgatás
cimkék: Sofóniás, fenyítés, hamiság, gonosz, ítélet, Úr napja


Jim Knies: Isten tanítványokat szeretne! Hogyan lesz ébredés?
Igeszakasz: 2 Krónika 16:9a, 7:14
Üzenet az igazi megújulásról.
"És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." (2 Krón. 7:14)
Isten gyűlöli a langymelegséget! Nem tolerálja azokat, akik két opció közül nem tudnak dönteni. Egy lábbal a világban, egy lábbal a gyülekezetben. Istennek nem tetszik a mérce alatti keresztyénség! Istennek tökéletes akarata van, és minden keresztyént szeretne használni. Ő azt szeretné, hogy szánjuk oda magunkat, de ne a testnek, hanem Neki!
A hitetlenség zárja be az ajtót a lelki ébredés előtt! Meg kell aláznunk magunkat! Imádkoznunk kell mélységesen, sietség nélkül!
"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába". (Máté 9:37-38)

Lajos bácsi másnap - több mint 10 évvel azután, hogy először hallotta az evangéliumot, és hogy elkezdtünk imádkozni érte - megtért, elfogadta Jézus Krisztust Megváltójának. Dicsőség az Úrnak!
Meghallgatás
cimkék:  gyümölcs, megújulás, ébredés, tanítványság, bűnvallás, alázat

« 2015.02.22Összes hangfelvétel 2015.03.04 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom