2015. március 4. szerdai igehirdetés


David Potter: Mit jelent (segítségül) hívni az Út nevét
Igeszakasz: Róma 10:13
A Róma 10:13 eredetijében a "segítségül" kifejezés nem szerepel, hanem egyszerűen "aki hívja az Úr nevét..." található. Károli és más fordítók azonban nem hibáztak, hogy a jobb megérthetőség kedvéért "sgítségül hívni"-t használtak, mert az értelme ez ennek a kifejezésnek.
Mit jelent azonban itt és egyéb helyein a Bibliának a "hívni az Úr nevét" kifejezésnek?
1 Móz 4:26. Nem annyira azt jelenti ez, hogy "segítségül hívni az Urat", hanem inkább azt, hogy imádni Őt. (Amibe persze beletartozik az Úr segítségül hívása is).
1Móz. 12:8, 13:4, 26:25, 1Krón. 16:8, Zsolt. 80:19, 105:1, 116:13,17, Ézs.12:4, Zak. 13:9, Sof. 3:9 (ennek ellentettje: Jer. 10:25)
Ézs. 41:25: amikor ez bekövetkezik (amikor Círus [Nagy Kürosz] perzsa király eljön a próféciának megfelelően, akkor ez dicsőíti Isten (JHVH) nevét, attól függetlenül, hogy maga Círus ezt személyesen teszi-e vagy sem.
Gyakran szabadításul való hívásként szerepel: Zsolt. 116:4, JSir. 3:25, 1Kir. 18:24, 2Kir. 5:11, Zsolt 99.6, Jóel. 2:32 amire a Róma 10:13 és az Apcsel. 2:21 utal.
Az Úr nevének hívása nem csak az üdvösséggel kapcsolatban használatos. Láthattuk, hogy sok más dologgal kapcsolatban is így tettek az ÓSZ-ben. Az Úr nevének hívása megszabadít más bajoktól is.
1Kor. 1:2 Pál azoknak ír, akik az Úr, tehát az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül hívják. Ez az Úr az ÓSZ-ben Jahve. Tehát Jézus és Jahve ugyan az!
ApCsel. 9:21
Imában kérni Istent nem azért kell, mert ez kell hozzá, hogy Isten valamit megtehessen, hanem mert ha kérünk valamit, akkor dicsőséget hoz Istenre, amikor teljesíti azt. Amikor nem kapunk meg valamit azonnal, akkor ez arra ösztönözhet minket, hogy intezívebben kérjük. Ha elfelejtjük, nem kérjük többet a dolgot, akkor valószínűleg nem is akartuk annyira. Ha állhatatosan kérünk, és végül megkapjuk, akkor sokkal nagyobb lesz a hálánk.
Meghallgatás
cimkék: Úr neve, hívni, segítségül, JHVH, Jahve, Jehova, Jézus, Jézus és Jehova ugyan az, ima, áldani

« 2015.03.01Összes hangfelvétel 2015.03.08 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom