2015. március 15. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

David Potter: Hogyan viszonyuljunk a homoszexuálisokhoz
Igeszakasz: 2 Mózes 32:19 és mások
"Gyűlöld a bűnt, de szeresd a bűnöst!" Olyan tanács ez, ami jól hangzik, és igaz is, csak nehéz kivitelezni. különösen, ha az a bűnös honoszexuális.
Isten azonban még homoszexuálisokat is meg tud menteni. Nekünk is késznek kell lennünk szolgálni feléjük. Nem utasíthatjuk eleve el őket.
Elsőként a tényt kell leszögezni: Isten elítéli a honoszexualítást, az bűn a Biblia szerint.
Freud filozófiája nagy hatással van a mai ember felfogására a szexualitással kapcsolatban. Freud egy nagyon elkorcsosult személyiség volt, és szrinte minden a szexualitásra vezethető vissza.
A homoszexuálisok nem képesek szaporodni, hanem úgy növelik táborukat, hogy megnyernek mahóguknak másokat. Ezért nagyon vigyáznunk kell a gyermekeinkre.
Elsősorban nem igeverseket kell mutatnunk a homoszexuálisoknak, amelyek elítélik őket, mert a lelkiisemertük már amúgy is elítéli őket. Tudják ők nagyon is jól, hogy amit tesznek, az rossz. Ezért keresnek valami igazolást maguknak azzal, amikor a "jogaikért" harcolnak. Inkább azt kell megmutatnunk nekik, hgy Istenszereti őket!
Meghallgatás
cimkék: Isten, Biblia, homoszexualitás, bűn, Sigmund Freud

[ Prédikációk ]


David Potter: A Nemzeti ünnep kapcsán: Hogyan legyünk jó hazafiak?
Igeszakasz: Dániel 2:20-21, 5:31-32, Példabeszédek
Az Úr uralkodik minden nemzet felett!
A magyar nép sok szenvedésen és igazságtalanságon ment keresztül. Isten tudja, hogy mindez miért történt. Már az is csoda, hogy Magyarország még létezik, és az különösen, hogy független és szabad. Hálásaknak kell lennünk ezért Istennek. Az Úr kegyelme, hogy még élünk, és élnünk is kell ezzel a kegyelemmel. Ahogyan a Himnuszunk is mondja, Isten a vétkeink miatt fenyített bennünket, mert elhagytuk útjait. Most újra van lehetőségünk szolgálni Istent, ezúttal ne szalasszuk el az alkalmat!
Hogyan szolgálhatunk?
Imádkozzunk a vezető pozíciókban lévőkért! Ha nem imádkozol a kormányért, akkor nincs jogod panaszkodni sem!

További tanácsok ennek mindennapi kivitelezéséhez. Hogyan gyakorold jól a hazaszeretetedet:
(Péld. 24:21-22) "Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél. Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságuk, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?"
(Péld. 22:22-23) "Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban; Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
(Péld. 14:35) "A királynak jóakarata van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz."
(Péld. 25:3) "Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan."
Aki vezető pozícióban van (pl. miniszterelnök), az nem véletlenül került abba a pozícióba. Erre készülni, törekedni kell. Neked nem nomja az a teher a válladat, mint az övét. Isten őt helyezte abba a pozícióba, nem téged. Ne gondold, hogy okosabb vagy nála! Még ha azt hiszed is, hogy te máshogy, jobban intéznéd a dolgokat, ne legyél ebben olyan biztos! A keresztyének szóló parancs az, hogy engedelmeskedjenek a feljebbvalóiknak!
Az első században idegen hatalom uralkodott a zsidóság fölött, és zsarnoki elnyomást alkalmaztak. Mégis, sem Jézus, sem az apostolok nem szerveztek ellenállást, forradalmat a rómaiak ellen.
Ha szabadságharcra, honvédő háborúra kerül sor, abban a keresztyének is részt vehetnek hazájuk védelmében. Ezt a zsidók is megtették. De a saját kormány elleni lázadozás nem biblikus!
(Péld. 24:6-7) "Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Magas a bolondnak a bölcsesség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját." A kormánynak szüksége van tanácsadókra! Még Salamonnak is szüksége volt. A mai kormányoknak is szükségük van tanácsadókra.
(Péld. 25:6-7) "Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj; Mert jobb, ha azt mondják neked: jer ide fel; hogynem mint levettetned neked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid." Várd meg, hogy a nagyobb méltóságban lévő (felettes vezető) észrevegyen, ne akard mindenáron magadra terelni a figyelmet! (Ne nyomulj a pozíciókért!) Nagyobb dicsőség neked, ha jó munkáddal kítűnsz, és így észrevesznek, mintha törtetőnek tartanak és ezért elutasítanak, és így szégyenben maradsz!
(Péld. 23:1-3) "Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted. És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy. Ne kívánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek." Ne legyél mohó! A mohó emberek rossz hatással vannak a kormányra.
(Péld. 28:2) "Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása." Amikor az országban megnövekszik a gonoszság, akkor sok ember törekszik a hatalomra, akik mind a maguk hasznát keresik. Mindenki főnök akar lenni. Mindenki jobban véli tudni, hogy mi a helyes irány az ország számára. A széthúzás pedig az ország vesztét okozza. Ha nép elfogadja a vezetést, akkor egy bölcs vezetővel megerősödik.
(Péld. 29:26) "Sokan keresik a fejedelemnek orcáját; de az Úrtól van kinek-kinek ítélete."
(Péld. 14:34) "Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek."
Az a baj, hogy az emberek a kormánytól várják minden probléma megoldását. (Még az időjárásért is a kormány a hibás). Pál szerint azonban a kormány feldata az, hogy nyugalomban élhessünk és istenfélők lehessünk. Ehhez kell a feltételeket biztosítania.
Megj.: Mátyás királyt is azért méltatja annyira az emlékezet, mert az előző és uána következő időszakokhoz képest biztonságot és kiszámíthatóságot teremtett. Nem azért, mert az ő idejében nem voltak szegények az országban és mert minden problémát megoldott. Szegények és gazdagok mindig lesznek ebben a világban. A kormány célja az kell legyen, hogy nyugalmat teremtsen a nép minden tagja számára, nem pedig az, hogy mindenkinek teljes jólétet biztosítson. Ez az egyén saját felelőssége. Isten felelőssége a víz és táplálékszerzési feltételek biztosítása, de a halaknak maguknak kell táplálékot szerezniuk. Az nem az Úr adja a szájukba. A kormányzás intézményét azért hozta létre Isten, hogy a kormány (az uralkodó) fenntartsa a rendet, nem azért, hogy ő etesse a népet. A kormányzás elsődleges feladata a rend és biztonság megteremtése, nem a gazdaság működtetése. Számon kérni is csak az elsőt lehet rajta. Ha tesz valamit a másodikért is, az már csak grátisz. A népnek ezt jó volna tudomásul vennie! [a szerk.]
Nagy tévedésbe esünk tehát, ha a kormánytól várjuk az összes problémánk megoldását. A kormány nagyon rossz ebben. Ugyanis olyan emberekből áll, akiknek az az érdekük, hogy mindig legyenek olyan problémák, melyek megoldásához szükség van rájuk. Ha a kormány minden problémát megoldana, nem lenne többé szükség annyi kormánytisztviselőkre.

Mi a legjobb dolog, amit tehetsz az országodért? Az, hogy segítesz, hogy megtalálják az Urat!

Meghallgatás
cimkék: március 15, magyar nemzeti ünnep, forradalom, hazaszeretet


Jim Knies: Tovább a lelki megújulás útján. A büszke és az alázatos ember összehasonlítása
Igeszakasz: 2Krónika 7:14
Szeretnénk, hogy sokan megtérjenek. De Istennek elsősorban a mi életünkben, a szíveinkben kell dolgoznia!
"Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak;" (2Krón. 16:9a) Vannak dolgok, amelyek akadályozzák a megújulást.
(2Krón 7:14) "És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." A megújulás útja a töredelmes szív!
Ha azt akarjuk, hogy Isten többet tegyen, akkor el kell benne mélyülnünk!
A büszke és a töredelmes szívű ember összehasonlítása:
 1. A büszke emberek mások kudarcaira összpontosítanak.
  A töredelmes szívűek másokat többre tartanak, mit magukat! Nem nézhetjük mások hibáit! Arra kell összpontosítanunk, hogy Isten a mi szívünkben dolgozzon!
 2. A büszke embernek bizonyítania kell az igazát. Kinek van igaza? NEKEM, mert ..., te pedig tévedsz! Ez távoltartja Isten hatalmát, hogy dolgozzon az életünkben.
  A töredelmes ember ezzel szemben hajlandó beismerni mások igazát.
 3. A büszke emberek védik az idejüket, az igazukat, a hírnevüket. Ezt mondják: "Nem pazarolhatom rád az időm!" "Nekem jogaim vannak!" "Meg kell védem a hírnevemet! (Nem kompromittálhatom magam egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen emberrel való kapcsolattal)"
  A töredelmes ember meghajlik, feladja a jogát az őt jogosan megillető dolgok iránt a másik érdekében. Lemond az idejéről, az igazához való görcsös ragaszkodásról, és a hírneve minden áron való védelmezéséről, ha ezzel segíthet valakinek közeledi az Úrhoz.
 4. A büszke emberek azt akarják, hogy kiszolgálják őket, hogy sikeresek legyenek.
  A töredelmes emberek arra vágynak, hogy mások felé szolgáljanak, hogy mások legyyenek sikeresek.
 5. A büszke embereknek hajlamuk van arra, hogy elismerjék, méltányolják őket. "Nézd meg, milyen ügyes vagyok!" Amikor másokat emelnek ki, ismernek el, akkor megsértődnek.
  A töredelmes ember érzi, hogy mennyire méltatlan, és örvendezik annak, hogy ennek ellenére Isten használja őt. Örül mások elismerésének.
 6. A büszke ember gyorsan hibáztatja a másikat a problémái miatt. Kritizál, gyorsan megsértődik.
  A töredelmes ember hamar felfedezi, amikor tévedett egy helyzetben.
 7. A büszke ember hamar vesz fel védekező állást. Bizonyára azért, mert nincs meg benne Isten Igéje.
  A töredelmes emberek viszont hamar megbocsátanak, és elfeledik a sérelmeket
 8. A büszke emberek arra várnak, hogy mások menjenek oda hozzájuk, hogy bocsánatot kérjenek tőlük.
  A töredelmes ember kezdeményez, amikor konfliktus van. Meg akarja oldani a helyzetet. Oda fut a kereszthez, hogy ott találjon megoldást.
 9. A büszke emberek másokhoz hasonlítják magukat, és azt mondják: "Én jó vagyok! Nézd meg, mit csinál az a másik ember!" Ahogyan a Jelenések könyvében is van: "Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem" Azt gondolja, hogy vele minden rendben, neki semmiből sem kell megtérnie. Pedig az igazság ez: "nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen" (Jel 3:17)
  A töredelmes ember Isten szentségéhez hasonlítja magát. És amint ezt teszi, akkor érzi égető szükségét Isten kegyelmének. Isten szentségének fényében meglátja saját rútságát. Ez pedig alázatra és töredelmességre vezeti őt.
 10. A büszke emberek nem hiszik, hogy szükségük van megújulásra. De biztosak benne, hogy mindenki másnak szüksége van rá!
  A töredelmes ember azon gondolkodik, hogy miben kell változnia. Kéri Istent, hogy vizsgálja meg és mutassa meg, hogy mi a rossz benne. Miután megvallotta és elhagyta ezeket, azt kérdezi, hogy mi az a jó dolog, amit tennem kellene, de nem teszek meg. Majd törekszik ezek megtételére!
A megújulás akkor következik be, ha megüresítjük magunkat minden büszkeségünktől és alázatos, töredelmes szívet alakítunk ki magunkban.
Amikor "megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." (2Krón 7:14)
Ámen!
Meghallgatás
cimkék: megújulás, akadályok, bűnvallás, büszkeség, töredelmesség, alázat

« 2015.03.11Összes hangfelvétel 2015.03.22 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom