2015. március 29. virágvasárnapi prédikációk


[ Prédikációk ]


David Potter: Virágvasárnapi bevonulás: szamárháton, békességgel
Igeszakasz: János 12:12-16
Az Oszövetség jövendölései Jézus békével való bevonulásáról Jeruzsálembe.
Mást jelent, ha a király szamáron érkezik, és mást, ha lovon. Előbbi békével való érkezést jelent, utóbbi háborús hóditást.
Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe, ezzel is jelezve, hogy békével érkezett. Mivel azonban elutasították, utóbb majd lovon fog érkezni, elpusztítva ellenségeit.
A szamárháton való, békét hirdető bevonulást az ósz-i próféták megjövendölték:
"Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme, jön neked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak; és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig." (Zakariás 9:9-10)
Több más prófécia is megjövendöli a békével való érkezést. Jézus kortársai mégis annyira egy hadakozó szabadítót vártak, aki mgszabadítja őket a római elnyomóktól, hogy nem figyeltek fel ezekre a próféciákra.
Jézus békességel érkezik szamárháton, az ÓSZ-ből pedig megtudjuk, mit takart volna az a királyság. Az emberek mégis elutasították ezt, mert bűnösek voltak, és nem akarták, hogy Jézus uralkodjon rajtuk. Ahogyan Jézus egyik példázatában is előrevetítette: "Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk." (Lukács 19:14)
Ma is részesülhetünk a mennyei kiráyság békességéből, ha teljesítjük a feltételeket. A feltételek: megtérés, és szolgálni a Királyt.
Meghallgatás
cimkék: virágvasárnap, bevonulás, szamár, békesség


Ifj. Gadó Béla: Jézus második eljövetele: fehér lovon, hadakozva
Igeszakasz: Jel. 19:11-16
Jézus egyedül győzi le az ellenségeit, az őt követő seregek nem harcolnak, nem tesznek semmit. Csak hűségesen követik Őt. Az üdvösségünkért hasonlóképpen nekünk nem kell tennünk semmit, csak követnünk kell Krisztust. Ő mindent maga elvégez.
Kész vagy-e követni Jézust? Kész vagy-e rá, hogy belépj Jézus Krisztus eljövendő királyságába?
Meghallgatás
cimkék: Jézus második eljövetele, fehér ló, ítélet, királyság

« 2015.03.22Összes hangfelvétel 2015.04.05 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom