2015. április 5. húsvét vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Kiss Zoltán: A szomorúságról
Igeszakasz: Kol. 2:13-14
Urunk a kereszten való győzelmével mind az "Örüljetek!", mind a "Békesség nektek!" köszöntésnek létjogosultságot szerzett. Immár van rá okunk, hogy örüljünk, és van lehetőségünk a békességre is.
Jézus Krisztus a mi kifizetett adóslevelünk. Őt függesztetták fel a keresztfára, hogy az egész világ láthassa: az adósságunkat (amely a bűn miatt volt) kifizették. Jézus Krisztus gondoskodott róla, hogy minden ember adóssága kiegyenlítésre kerüljön. Azonban ténylegesen ez akkor történik meg, ha ezt minden ember személyesen igényli. Aki nem igényli - bár a "pénzösszeg" rendelkezésre áll erre - annak adóssága megmarad.
A mi reménységünk a feltámadásban nem bizonytalan "remélem, hogy..." jellegű, hanem biztos!
Meghallgatás
cimkék: Jézus, szomorúság, szívtelenség, sírás, adósság, bűn, kifizetés

[ Prédikációk ]


David Potter: Miért fontos a feltámadás?
Igeszakasz: 
Az I. században így köszöntek egymásnak a keresztyének: Feltámadott az Úr!
A válasz err így hangzott: Feltámadott bizonnyal!
"Emlékezz meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint" (2Tim. 2:8)
Ha hiszünk a feltámadásban, akkor a Biblia összes többi csodája is hihetővé válik a számodra.
Ha nem találunk reményt az emberi találmányokban és módszerekben, akkor Istenhez kell fplyamodnunk. Amire képtelenek az emberi módszerek, arra képes az evangélium.
Jézus feltámadása meg volt prófétálva az Írásokban. Például a Zsoltár 16:10-ben, melyet Péter ily módon idéz az ApCsel. 2:27-ben.
Ha van valami az életedben, amit az idő elvehet, az nem lehet a hosszútávú megelégedettség forrása.
Moddhatod, hogy a Biblia igaz, ismerheted, amit tanít, de ezek számodra semmit nem fognak jelenteni, ha nem teszed ezeket a magadévá. Ha nem bízol ezekben.
Meghallgatás
cimkék: feltámadás, győzelem, bizalom, hit

« 2015.03.29Összes hangfelvétel 2015.04.08 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom