2015. május 24. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A kísértések, és hogyan viszonyuljunk hozzájuk
Igeszakasz: Jakab 1:2-4, 13-14
1) Kísértések - próbatételek, melyek Istentől jönnek. Ezekben meg kell állnunk, sőt örvendezhetünk bennük.
2) Körülmények által előidézett kísértések. Ezekben ki kell tartanunk hittel és imádkozva.
3) Kísértések, melyek forrása saját énünkben van, mint a testiség, a szemek kívánsága, a pénz szeretete stb. Ezek elől menekülnünk kell.
4) Az ördögtől kiinduló kísértések, melyek gonoszságra, hitetlenségre, engedetlenségre és elszakadásra bíztatnak. Ezeket vissza kell utasítanunk és le kell győznünk.
A tanítás szövege elolvasható itt.
Meghallgatás
cimkék: próbák, kísértések, körülmények, óember, bűnös természet, testi vágyak, kívánságok, ördög, sátán

[ Prédikációk ] (Pünkösd)


David Potter: Pünkösd, a lelkek aratásának kezdete
Igeszakasz: ApCsel. 2:1-11
(Galáczia 4:4-6) "Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!"
Karácsony Jézus eljöveteléről szól, pünkösd pedig a Szent Lélek eljöveteléről a világba.
A zsidó Pünkösd a búza aratása kezdetének ünnepe volt. a keresztyének számára a Pünköd a lelkek aratásának a kezdete.
A Szent Lélek pünkösd napján három nagy dolgot vitt véghez:
1) A Szent Lélek eljött és lakozást vett mi bennünk.
Az izraelitákat egy tűzoszlop vezette a pusztában. Pünkösdkör minden hívőre külön lángnyelvek szálltak le. Ma a Szent Lélek minden hívőben folyamatosan jelen van.
2) Megalapítja a gyülekezetet.
A gyülekezet alapja a Szent Lélek keresztsége. A Szent Lélek eltörli a társadami különbségeket, és a gyülekezetben mindenkit egy szintre emel.
A Szent Lélek a törvény helyébe áll, mint olyan, aki megmutatja nekünk, hogy mit helyes tenni. De nem csak megmutatja, hanem őt is ad hozzá, hogy megtegyük. Ez a nagy különbség a Szent Lélek és a Törvény között. Utóbbi csak mutatja, hogy mi a helyes, de erőt nem nyújt annak megtételéhez.
A posztmodern ember szeret találni egy csoportot magának, amelynek tagjai ugyanabban az igazsáfban hisszek, noha a csoport tagjainak megmarad az egyéniségük. Persze attól, hogy egy csoport egyetért valamiben, attól az a dolog még nem válik igazzá. De annyiban segítségünkre lehet ez a csoportszemlélet, hogy mutathatunk a posztmodern embernek egy csoportot - a hívők gyülekezetét - melynek tagjai egyértenek bizonyos - bibliai - igazságokban, de csoport tagjai mégis nagyon különbözhetek egymástól. Egy jó keresztyén gyülekezet nem csak egyféle (korú, végzetségú, anyagi helyzetű műveltségű stb.) hívőkből áll, hanem vegyesen mindenféle emberekből.
Amikor összegyűlsz olyan emberekkek, akik pont olyanok, mint te az NEM gyülekezet. Az lehet ima közösség, Biblia kör, stb., de ez nem gyülekezet. A gyülekezet különböző hátterű emberekből áll.
Meghallgatás
cimkék: pünkösd, Szent Lélek, gyülekezet


David Potter: Pál imalistája (Hogyan imádkozzunk a misszionáriusainkért)
Igeszakasz: 1Thessz. 5:25, 2Thessz 3:1-2, Ef. 6:18-20, Fil. 1:19, Filem. 22, Róm. 11:30-32
Az imáinkban legyünk konkrétak! Ismerjük meg, hogy milyen szükségei vannak a misszonáriusainknak, és azokért imádkozzunk. Ne csak úgy általában imádkozzunk!
Ha megtérnek emberek a misszionáriusok szolgálata által, akkor ez válasz a mi imáinkra.
Fontos, hogy minden nap konkrét dolgokban imádkozzunk a misszionáriusainkért!
Meghallgatás
cimkék: ima, imalista, misszonárius, kérések, könyörgések, szükségek, konkrétumok

« 2015.05.20Összes hangfelvétel 2015.05.27 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom