2015. május 31. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: Az újonnan születés jelei és gyümölcsei
Igeszakasz: János 3:8
Az újonnan születés felülről való születést, vagyis Szent Lélek általi újjászületést jelent. A Szent Lélek ekkor maradandó lakozást vesz a hívőben. Ennek pedig kell (kellene), hogy legyenek jelei, és idővel gyümölcsei is az ember életében.
Egyedül Isten az, aki a szíveket meg tudja vizsgálni. Mi a hívő életében látható (vagy nem látható) jelekből és gyümölcsökből tudunk megbizonyosodnunk valakinek az újjászületett állapotáról.
1) A HIT
Ahogy mondani is szoktuk, aki újjászületett, az hívő. Tehát az újonnan születés első és legfontosabb ismertetőjele a hit. Hit Jézus Krisztusban. (Gal.3:8)
A valódi hitnek Jézus Krisztuson, és az Ő kijelentésén kell alapulnia. Az a hit, amely máson alapul, mint amit az Úr maga kinyilatkoztatott a Szentírásban, az tévhit. Fontos megérteni, hogy semmilyen tévhit sem üdvözíthet!
A hit az másképpen bizalom is. Nem mondhatom azt, hogy hiszek Jézusban, de nem bízom abban, amit kijelentett. Ha valaki kételkedik a Biblia bizonyos kijelentéseiben, az annak a jele, hogy talán nem is hívő igazából, még nem született újjá.
Az újonnan születés első jele tehát az életet átformáló hit Jézus Krisztusban. Mindabban, Aki Ő, amit tett értünk (értem személyesen), és hit vagyis teljes bizalom az Ő beszédében, a Szentírásban.
2) A REMÉNYSÉG
Reménységen mindazoknak a dolgoknak a beteljesedését étjük, amit Isten az Igében megígért.
A tényleges újonnan születés jele, hogy innentől nem valami bizonytalan reménykedéssel tekintünk a jövőbe, hanem egészen határozott bizakodásunk van arra, hogy Isten mindig közel lesz hozzánk, segít minket és vezet minket.
3) A SZERETET
A Szent Lélek bennünk lakozásának egyik jele, hogy nem csak tudjuk, hogy kicsoda Isten, hanem szeretjük is Istent.
Miután megkapjuk a Szent Lelket, egyszeriben érezzük is, hogy Isten jó, hogy Isten szeret. Ez már nem csak valamiféle misztikus érzés, hogy "valaki biztosan van odafent", hanem mélységes meggyőződés arról, hogy Isten valóban szeret minket, mint egyént. A hívő tehát érzi, hogy Isten szeret engem, személyesen.
Egy újjászületett hívő érzi és tudja, hogy szereti őt Isten, és ő is szereti Istent. Ebből kifolyólag hála van a szívében Isten iránt, és készség az engedelmességre.
II. Gyümölcsök
1) A felebaráti szeretet 1Jn. 3:14, 4:7
2) Teljes engedelmesség
A tanítás szövege elolvasható itt.
Meghallgatás
cimkék: újjászületés, újonnan születés, megtérés, üdvösség, üdvbiztonság, üdvbizonyosság, hit, remény, szeretet, engedelmesség

[ Prédikációk ]


David Potter: A boldog jövő ígérete
Igeszakasz: Sof. 3:9-20
A mechanikus istenimádatnak nincs semmi eredménye. Csak akkor számít Isten előtt az imádatunk, ha a szívünk rendben van és engedelmeskedünk!
Isten meg tudja változtatni a te rossz hírnevedet. De először a viselkedésednek kell megváltoznia!
Meghallgatás
cimkék: helyreállítás, szabadítás, jövőm ígértet, imádat, hírnév, viselkedés, engedelmesség


David Potter: A Bibliához fűződő kapcsolat szintjei
Igeszakasz: 1Thessz. 5:25, 2Thessz 3:1-2, Ef. 6:18-20, Fil. 1:19, Filem. 22, Róm. 11:30-32
A Biblia olvasásának elsődleges oka, hogy megismerjük Istent.
Az emberek nem azért utasítják el a Bibliát, mert az ellentmond önmagának, hanem azért, mert ellentmond nekik.

A Bibliához fűződő kapcsolat szintjei:
1) A bibliaismeret szintje. Tudás arról, hogy mit mond a Biblia, de semmi több. Nem kíván engedelmeskedni annak, nincs rá hatással.
2) A hit szintje. Felismerni azt, hogy amit a Biblia mond, az igaz. Másképpen: a démoni szint. Hiszed, hogy az Isten egy? Jól teszed! Az ördögök is hiszik ezt, és rettegnek. Erre a szintre még az ördögök is eljutnak.
3) Megengedjük a Bibliának, hogy alakítsa a mi gondolkodásmódunkat és viselkedésünket. Nem csak a mi elménkben mondjuk azt, hogy a Biblia igaz, hanem hajlandóak vagyunk a döntéseinket is arra alapozni, amit Isten mond az Igében.
Példa a Niagara vízesés felett kötélen átsétáló akrobatáról: miután oda-vissza átment a kötélen a vízesés felett, sokan elhitték, hogy át tud tolni egy talicskában egy embert a kötélen. De ki vállalná, hogy ő maga üljön a talicskába? Ehhez hasonló az, amikor valaki csak hiszi, hogy a Biblia igaz, vagy rá is bízza-e az életét?
4) Gyönyörködés az Igében. A Biblia életre kel számodra, és olvasása nagy örömöt okoz a számodra. (119. Zsoltár)
Az jelzi ennek a szintnek az elérését, hogy amikor egy nap kimarad a Biblia olvasása, akkor nem bűntudatot érzel, hanem veszteséget, hogy "miről maradtam le". Nem kötelességtudatból olvasol, hanem mert szereted olvasni.
Meghallgatás
cimkék: Biblia

« 2015.05.27Összes hangfelvétel 2015.06.07 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom