2015. június 7. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A Lélek gyümölcse I.
Igeszakasz: Gal. 5:22
Nem több gyümölcsről van szó, hanem csak egyről. Ennek az egy gyümölcsnek a többféle jellemzőjéről. A Szent Lélek egy gyümölcsöt hoz létre, a Krisztusi jellemet.
A gyümölcs abban különbözik a mesterséges termékektől, hogy spontán, természetes módon terem.
I. Lelkiállapot
Az első három felsorolt tulajdonság a szeretet, öröm, békesség az újonnan született ember lelkiállapotának jellemzői. A lelkiállapot az ember belső világának a minősége. A lelkiállapot minőségéből fakad az ember érzékelhető, mások számára is látható és tapasztalható hozzáállása, gondolkodása, reagálása a környezetére. A lelkiállapot az ember egyik legjellemzőbb tulajdonsága.
A lelkiállapot, ahogy a megnevezése is mutatja, az ember bensőjének, a lelkének állapotát mutatja. A lelkiállapot nem egy tanult viselkedés, amit külsőleg sajátítunk el, hanem belülről fakad.
1) Szeretet
Az újonnan született ember lelkiállapotának egyik legjellemzőbb tulajdonsága a szeretet.
A szeretet maga Isten. Az újonnan születéskor Isten kitöltötte a szeretetét a szívünkbe. Képessé tett bennünket a képmutatás nélkül való szeretetre. (Róma 5:5)
2) Öröm
Sok felszólítást találunk az ÚSZ-ben arra, hogy örüljünk. Ezeket úgy kellene értenünk, hogy: merjetek örülni! Minden okotok megvan az örömre! Ne tartsátok vissza az örömötöket, ami a szívetekben van. Hiszen az Úr tette az oda.
Az öröm ellentettje a bánat, keserűség, elkeseredettség, reménytelenség, kilátástalanság. A testi embert általánosan ezek jellemzik. Azért akar az életében sok apró örömöt összeharácsolni, hogy ezzel pótolja, helyettesítse a végső kilátástalanság érzését.
A hívő, aki ugyanolyan, vagy akár rosszabb körülmények között van is, mint egy hitetlen, mégis tud örülni, mert reménye nem pillanatnyi örömmorzsákban van, hanem Istenben, az Ő ígéreteiben.
3) Békesség
A keresztyén hit egyik fő velejárója békesség, a nyugalom, az önmagunk biztonságban tudása.
A békesség ellentéte a békétlenség, nyugtalanság, bizonytalanság, félelem. Ezek állandó szorongást okoznak az emberben. Az emberek vágynak a békességre. Jézus azonban azt mondta, hogy Ő nem úgy adja a békességet, mint a világ. (Jn. 14:27)
A világi emberek a békességüket a külső körülményeik rendezésében látják. Jézus azonban mennyei békességet ígért a benne bízóknak. Aki Krisztusban van, az az Ó hatalmi körében van. Ide nem ér el gonosz hatalma, így a hívő biztonságban van. Ez okozza a békességünket.

Csak a Szent Lélek teszi képessé az embert, hogy kedélyállapotára a szeretet, az öröm, a békesség legyen a jellemző.
Mind a háromra találhatunk felszólítást az ÚSZ különböző helyein. De nem azért, mintha magunknak kellene ezeket a jellemzőket kimunkálni magunkban. Ezek a tulajdonságok maguktól érvényesülnek rajtunk, ha engedjük, hogy a Szent Lélek gyümölcse növekedjen, és érjen mi bennünk. Ha így történik, akkor nem kell erőlködnünk, hogy szeretet, öröm, és békesség hassa át a szívünket.

A tanítás szövege elolvasható itt.
Meghallgatás
cimkék: Lélek, gyümölcs, Krisztus, jellem, lelkiállapot, kedélyállapot, szeretet, öröm, békesség, türelem

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma 1. (Márk fő szándéka)
Igeszakasz: Márk evangéliuma
Van 3 tény, amiről Márk szeretné, ha tudnánk.
1) Tudjuk meg, hogy kicsoda Jézus.
2) Tudjuk meg, hogy miért jött el Jézus.
3) Tudjuk, hogy hogyan reagáljunk mindezekre.
Márk módszere az, hogy gyakran nyitva hagyott kérdésekkel ránk hagyja, hogy magunknak megválaszoljuk a dolgot. Márk evangéliumának egészéből kiolvashatók a válaszok, de Márk, jó tanítóként, ránk hagyja, hogy magunknak megválaszoljuk a fenti három kérdésre a választ.
Márk tehát nem magyaráz el mindent, hanem azt akarja, hogy a saját következtetésünkre jussunk el.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, Márk, Péter

« 2015.05.31Összes hangfelvétel 2015.06.14 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom