2015. június 14. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A Lélek gyümölcse II.
Igeszakasz: Gal. 5:22
Amikor azt mondjuk, hogy mi hiszünk Jézusban, akkor Ő is hihetne mi bennünk? Mi mennyire vagyunk megbízhatóak? Vajon Jézus is megbízhat bennünk? (Jn. 2:23-25)
Sokan hittek Jézusban a jelek és a csodák hatására. Jézus azonban nem hitt bennük. Ahogy írva van: nem bízta rájuk magát. Ahhoz ugyanis, hogy a hitünk valódi legyen, Jézusnak is ránk kell bíznia magát.
A Szent Lélek tehát lakozást vesz a hívőben, és benne is marad. Ennek pedig szükségszerűen változásokat kell eredményeznie a hívő életében, ha ő tényleg újonnan született. A különbség a vallásos, kegyes élet, és újonnan született élet között az, hogy az előbb csak egy kabát, amit valaki magára vesz. Az utóbbi viszont olyasmi, ami belülről változtatja át az embert. Mint a lepkék metamorfózisa.

II. Külső magatartás, a belső állapot következménye és bizonyítéka.
A lelkiállapot az, ami az embert magát jellemzi. A béketűrés, szívesség, jóság pedig olyan tulajdonságok, amelyek egyenes következményei az ember belső állapotának, és így bizonyítékai is annak. Gyümölcséről ismerni fel a fát, ahogyan Jézus is mondta.
4) Béketűrés
Maga a görög szó fordítható úgy is, mint türelem, hosszútűrés, állhatatosság.
Károli leggyakrabban hosszútűrésnek fordítja. (Ef 4:2) "Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben" A béketűrés tehát a másik ember "elszenvedése", vagyis elviselése annak bármiféle viselkedése ellenére is.
A béketűrés nem egy rezignált beletörődés a sors alakulásába, hanem annak tudata, hogy a dolgok bármilyen alakulásában is Isten akarata valósul meg, és az Ő dicsősége bontakozik ki belőle. Ezért a béketűrés egy nagyfokú bátorságot is ad az élet nehéz dolgaival való szembenézésben.
A kérdésre, hogy "hogyan legyek türelmes?" a válasz az, amit István is tett: imádkozni kell, és a Szent Lélek segít.
5) Szívesség
A görög szó jelentése még az is, hogy jószívűség, becsületesség, egyenesség.
A szívesség a másokkal szembeni jó voltunkat mutatja.
6) Jóság
A jóság a mások iránt mutatott kedvesség.
A jó tkp. a bűn ellentettje. Jó az, ami Isten akaratával egyezik. A jóság az, hogy azt tesszük, ami egyezik Isten akaratával, összhangban van az Ő jellemével.

III. A jellem, mint a viselkedés alapja.
Az imázs az arckép, a jellem viszont maga az arc. Az imázs az a kép, amit szeretnénk magunkról mutatni a világnak, a jellem viszont az, akik valójában vagyunk. A krisztusi jellem három tulajdonságát láthatjuk a következőkben: hűség, szelídség, mértékletesség.
7) Hűség
Róm 1:8) "Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek[=hűségeteknek] az egész világon híre van;"
A hitre és a hűségre a görög ugyanazt a szót használja. A hűség olyas valami, amire az egész világon felfigyelnek. A megfelelő jellem meghozza a megfelelő hírnevet. Fontos megállapítás, hogy a hit lényegében hűséget is feltételez az iránt, akiben hiszünk.
8) Szelídség
A szelídség jelent még jóindulatot, barátságosságot, higgadtságot a másokhoz, különösen az ellenünk vétőkhöz való viszonyainkban. Ellentéte a durvaság, amikor sértőn, udvariatlanul, kíméletlenül bánunk másokkal.
A szelídség higgadtságot is jelent. A Szent Lélek megtanít minket megőrizni a higgadtságunkat, ha kérjük Tőle, és persze engedjük is neki. Nem véletlenül a szelídség a Lélek gyümölcsének egyik jellemzője, a krisztusi jellem egyik fontos alapja.
9) Mértékletesség
A görög szó jelentése lehet önuralom, önmérséklet, mértékletesség egyaránt. Ha azonban a szó további előfordulásait is megvizsgáljuk az ÚSZ-ben a maguk szövegkörnyezetében, akkor azt találjuk, hogy szűkebb jelentéssel használták az írók. Tehát nem csupán mértékletességet jelent, hanem inkább önuralmat, önmegtartóztatást.
Az önmegtartóztatás természetesen magába foglalja a mértékletességet is, de több annál. Például a borral kapcsolatban nem mindegy, hogy valaki mértékletes vele, vagy önmegtartóztató. A mértékletesség azt jelenti, hogy mértékkel, de lehet élni az adott dologgal, az önmegtartóztatatás viszont azt, hogyha szükséges, teljesen elvonom magam az adott dologról. (A borral kapcsolatban erre van szükség!
A lélek gyümölcsének jellemzője az önmegtartóztatás, nem pusztán a mértékletesség!

Fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy a Lélek gyümölcse nem emberi erőfeszítésből terem! Úgy terem, ahogyan a gyümölcs a fán. Ha a gyümölcs kapcsolatban van a fa ágával, akkor növekszik, szépen, fokozatosan. Ha elszakad tőle, akkor a növekedés megáll, majd rövidesen elkezdődik a romlás, a rothadás folyamata.
Szemléjük az Urat szerető odaadással, engedelmeskedjünk neki, és akkor életünkön meg fognak látszani a Lélek gyümölcsének jellemvonásai!

A tanítás teljes szövege elolvasható itt.
Meghallgatás
cimkék: Lélek, gyümölcs, Krisztus, jellem,

[ Prédikációk ]


David Potter: Apák napja: Noé hite és bukása
Igeszakasz: 1Móz. 6:8-22
Noé hite: Noé kegyelmet talált Isten előtt (1Móz. 6:8), tehát Noénak megmentő hite volt. Nem cselekedetein alapult, hanem mint a Ef. 2:8-9-ben.
Noé a hitét azzal mutatta meg, hogy engedelmeskedett Istennek. Noé hite alapján további 7 családtagja is megmenekült.
Manapság az emberek többsége csak a mában, a kedvteléseinek él. "Ha ez élvezetes a számomra, akkor biztosan jó is". Ez nagyon elterjedt a párkapcsolatokban és még a házasságban is. Addig vannak együtt, amíg ez megelégíti az igényeiket.
Noé bukása: erősen kezdett, de nem tudta ugyanígy befejezni. Az alkohol okozta a bukását. Ez az egy bukás nagy kárt okozott az egész családjára nézve.
Meghallgatás
cimkék: apák, Noé


Makura Lajos: Történt abban az időben...
Igeszakasz: 2Kir. 4:8-37
Prédikáció a súnemita asszony, annak férje, Elizeus próféta, aki az "Isten embere" volt, és Géházi a szolgája történetéből. Fontos tanulságok a mai hívők számára!
Amikor nehézségek támadnak az életedben, akkor vegyél példát a súnemita asszonyról: ne kiborulj, hanem leborulj! Borulj Isten lábaihoz, és tőle kérd és várd a segítséget!
Meghallgatás
cimkék: Biblia

« 2015.06.07Összes hangfelvétel 2015.06.17 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom