2015. június 28. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

David Potter: A keresztyén és a Törvény 2.
Igeszakasz: 2Kor. 3:7-11, Zsid. 7:11-12
Mi a Törvény? Hogyan hat az ránk? Mi a Törvény természete?
A bűn lényege a törvénynélküliség. Nem az, hogy engedetlen vagyok a törvénynek, hanem az a fajta hozzáállás, hogy engem nem érdekel, hogy mit mond Isten, és ha tudnám mit mond, akkor sem törődnék vele. Amikor azt teszem ami nekem tetszik. Az ilyen fajta hozzáálláshoz nem szükséges a Törvény.
Nem lehet új papságot bevezetni a Törvény megváltoztatása nélkül. A mózesi Törvény szerint Áron leszármazottai alkotják a papságot. Ha ez még mindig érvényben volna, Krisztus nem lehetne a mi Főpapunk, és mi sem lehetnénk "királyi papság"-nak (1Pt. 2:9) nevezhetők.
Ha a Törvénynek vége, akkor miért képezik alapját a keresztyén etikának is azok parancsolatok? Az ÚSZ elismeri az erkölcsi törvényeket, de a többit nem.
A keresztyén Krisztus törvénye alatt él (Gal. 6:2). Ez tartalmaz többet a mózesi törvényekből, néhány felújítottat, és sok teljesen újat. Nem azonos azzal!
Meghallgatás
cimkék: Mózes, Törvény, keresztyének, kegyelem

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma (3) - Áttekintés 3.
Igeszakasz: Márk 1:40
Áttekintés folytatása a könyv egészéről.
Isten a Messiásról szóló próféciákban politikai és lelki szabadítót is ígért. Azonban a szabadítás nem egyszerre érkezett, lelki Szabadító jött előbb. Azonban a zsidókat abban az időben a lelki szabadulás nem érdekelte, hanem csak a politikai. (Sajnos ez ma sem változott. Az embereket csak a külső körülményeik javulása érdekli, a lelki helyzetük nem).
Márk azt akarja, hogy tudjuk, ki Jézus, és hogy miért jött el közénk.
Egy dolog, hogy mit tudsz, és egy másik, hogy mit teszel. Te hogyan cselekszel a tudásod alapján?
Jézusnak volt egy gyógyító szolgálata is, de ez koránt sem volt annyira fontos, mint a tanító, prédikáló szolgálata. Ezért nem akarta, hogy az általa meggyógítottak hírét keltsék neki, mint csodálatos gyógyítónak. Ez ugyanis elhomályosította volna tanító szolgálatát. Ma sem helyes a gyógyulásokra nagyobb hangsúlyt helyezni, mint a tanításra.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, Márk,


David Potter: Hogyan lehetünk jó apák ill. jó fiak?
Igeszakasz: 
5:10-től Izrael történetében gyakran láthatjuk, hogy jó apáknak rossz fiaik, vagy rossz apáknak jó fiaik voltak. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetünk mi jó apák, és gyermekként jó fiak? Mi határozza meg, hogy valakiből jó, tehát istenfélő ember lesz?
Az első tényező a tanítás. 5 Móz. 6:4-9 "Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között."
Mindenki saját maga felel a döntéseiért. Tanítnaunk kell a bibliai igazságokat, de mindenkin magán áll, hogy alkalmazza-e azokat!
A gyermekeket is tanítanunk kell az istenfélő életre, de végül is rajtuk fog majd állni, hogy ténylegesen azok lesznek-e. Megtörtént régen, és megtörténik ma is, hogy istnfélő szülők gyermekei nem követik szüleik hitét, habár a szülők mindent jól csináltak.
A szülők ne ingereljék gyermekeiket. Vagyis ne legyenek következetlenek. Ne csak beszéljenek az istenfélelemről, hanem gyakorolják is azt! Többet tanulunk abból, amit látunk, mint amit hallunk. Probléma, ha a gyermekek mást látnak, mint amit hallanak!
Legyenek állandó szabályok, és mindig következetesen alkalmazzák azokat. Ne legyenek ugyanazésrt a dologért egyszer büntetők, máskor megengedők. Ez frusztrálja a gyermekeket.
Szülők, nagyszülők: hatással lehetünk, és vagyunk is a gyermekeinkre, unokáinkra. A gyermekeknek azonban maguknak kell videlniük a felelősséget a döntéseikért!
Meghallgatás
cimkék: apák, fiak, tanítás, nevelés, felelősség

« 2015.06.21Összes hangfelvétel 2015.07.01 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom