2015. július 5. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

David Potter: Homoszexualitás: világ kontra Biblia (1)
Igeszakasz: Zsoltár 2, 1Móz. 1-2, 3Móz. 18:22
Az USA-ban törvényessé tették a melegek "házasságát". Ennek a döntésnek az egész világra kiható hatása lesz. Meg kell vizsgálnunk ezért, hogy mi Isten programja az emberi kapcsolatokra nézve, és nekünk következetesen azt kell követnünk és képviselnünk!
1) Sajátítsd el és fogadd Isten világnézetét fenntartások nélkül! Igei igazolás. 2. Zsoltár
"A jövő azoké, akik ott lesznek, amikor eljön a jövő!"
2) A házasságról alkotott nézetedet gyökereztesd mozdíthatatlanul az 1 Mózes 1-2 fejezetében foglaltakra!
3) Fogadd el Isten nézőpontját a homoszexualitásról! Ne legyenek benned kétségek a felől, amit Isten mond a erről! "Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak:utálatosság az." (3Móz. 18:22)
Meg lehet tagadni, amit a Biblia tanít, de az nem kétséges, hogy a Biblia mit tanít erről.
Egyikünk sem lehet objektív. Egyedül Isten objektív. Ő az egyetlen, aki képes arra, hogy eldöntse, mi a helyes, és mi a helytelen. Nekünk mindannyiunknak vannak előítéleteink. A Sátán azt szeretné, ha saját magad döntenél a jó és gonosz között a saját bölcsességed szerint. A döntéseset pedig az befolyásolja, hogy másoknak mi a véleményük a homoszexualitásról. Hogy a tudomány mit mond róla.
folyt. köv.
Meghallgatás
cimkék: homoszexualitás, melegek, házasság, útálatosság

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma 4.
Igeszakasz: Márk 1:1-5
Márk Jézus tetteire koncentrál. Azt akarja, hogy ismerjük meg Jézust, mint a cselekedetek férfiát.
A "kezdet" szóval (görög eredetiben) kezdi az könyvét, utalva ezzel Mózes első könyvének kezdetére. ("Arkhé tú euaggeliú Iészú Khrisztú")
Az evangéliumokat ma szokás Jézus életéről szóló feljegyzéseknek tekinteni. Valójában azonban, ahogyan a szó eredeti jelentése is mutatja, az evangélium egy jó hír, mely Jézus Krisztusról szól.
Jézus ember, de több, mint ember. Ő az Isteneber. Ahogyan az Atya kijelentette a bemerítkezésekor, a megdicsőülésekor, és ahogyan a százados megmondta a keresztre feszítés után. Ezekben a kijeletésekben szerepel Jézus küldetése, tisztsége, és az Ő jelleme. Márk könyvéből mindháromra találunk példát Jézus szavai és cselekedetei által. Márk szinte kikényszeríti, hogy kérdéseket tegyünk fel erről a férfiről.
Az emberek elégedettek voltak az életükkel, nem törődtek a bűneikkel. Bemerítő János feladata az volt, hogy felrázza őket, szembesítse őket ezzel, és előkészítse a "terepet" Jézusnak, aki a megoldást is megmutatja majd. Nem Bemerítő János volt a megoldás, ő az ébresztő volt, a hírvivő. Erősen hatott az emberek érzelmeire, de megtehette, mert adott elegendő információt is. Nem helytelen az érzelmekre hatni, ha előtte kimerítő tájákoztatót is adunk. Ezért ezt mi is alkalmazhatjuk a megtérésre való felhívásunkban. Miután elmondtuk az evangéliumot valakinek, informáltuk őt a tényekről, felszólíthatjuk akár érzelmi nyomással is a cselekvésre.
Bemerítő János a pusztában prédikált, mert ki kellett hívni az embereket a városokból, mert azok nagyon bűnösek voltak.
A bűnbánat több annál, mint hogy valaki sajnálja, hogy bűnös. Azt jelenti, hogy megbánod az elkövetett bűneidet, és oda fordulsz Istenhez segítségért.
János bizonyítékokat keresett azok életében, akik jelentkeztek bemerítkezésre, és csak ha talált igazi bűnbánatra, megtérésre utaló jeleket, akkor merítette be őket. Ezért teszünk mi is így. Nem a bemerítés üdvözít. Azonban az 1. században nem találunk olyan hívőket, akik nem voltak bemerítkezve.
Meghallgatás
cimkék: cselekedetek, jó hír, evangélium, Bemerítő János, bűnbánat, bűnvallás, megtérés, bemerítkezés


Kiss Zoltán: Mi az igazi imádat?
Igeszakasz: Máté 26:6-16
Az igazi imádat
1) körülményei
2) megvalósítása
Mária nem spórolt Jézuson az imádatában. És te?
Az igazi imádat azt áldozza Jézusnak, ami neki magának is értékes. Nem pusztán a feleslegéből (időből, pénzből, egyébből) áldoz.
Amit feladsz, az megmarad. Amit megtartasz, az elveszik.
3) hatása
Mária önzetlen imádatának "illata" még ma is érzhető a Biblián keresztül. Az igazi imádat hatása sokáig megmarad.
Nekünk azt kell tennünk, ami tőlünk telik. Mária is ezt tette, és Jézus megdícsérte érte.
Milyen a te motivációd? Lehet jót tenni rossz motivációval, indítékkal is. Hasznára akarsz lenni Jézusnak, vagy hasznot akarsz húzni belőle?
Legyél Jézus Krisztus hasznára!
Meghallgatás
cimkék: imádat, motiváció

« 2015.07.01Összes hangfelvétel 2015.07.08 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom