2015. augusztus 2. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A megszentelődés (Megmaradjunk-e a bűnben?) (39 p)
Igeszakasz: Róma 5:20-6:23
Vétkezhet-e szabadon a hívő?
- Mi is a megszentelődés?
Megszentelődni annyit jelent, hogy Isten eszközévé vagy edényévé válni, és erre a célra elkülönülni és megtisztulni mindattól, ami nem tartozik Isten dolgaihoz. Isten Szent olyan értelemben, hogy Ő tökéletes, nincsen benne semmi bűn. A megszentelődés tehát a hívő azon igyekezete, hogy magát Isten munkája számára hiba nélkülivé, tehát alkalmassá tegye. Természetesen nem vagyunk képesek ebben a világban tökéletessé válni, de törekednünk kell erre.
- Hogyan tudunk megszentelődni?
Fontos tudnunk azt, hogy nem azáltal szentelődünk meg, hogy sokat gondolunk Krisztusra, még attól sem, ha áhítatosan elmerülünk a Bibliában. Sőt, attól sem, ha rendszeresen járunk Istentiszteletre. Mindezeket megteheti az is, aki sosem született újonnan, és mindössze vallásos buzgalma van. Arról még, ha garázsban laksz, nem leszel autó!
Megszentelődni csak azok képesek, akik Jézussal személyes kapcsolatban állnak, akik naponta találkoznak vele, akik engedik, hogy életükbe közvetlenül belenyúljon. Ahogy a Gal. 2.20-ban írja Pál apostol: "Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem."
Nézzük meg, hogy mit jelent, és hogyan lehet ebben az új életben járni. Róma 5:20 - 6:23
Pál ebben a fejezetben a hívőnek a bűnhöz való viszonyát tárgyalja.
Az előző versekben bemutatta, hogy a megigazulás, vagyis az Isten általi igaznak nyilvánítás kizárólag kegyelemből van, a Jézus Krisztusba vetett hit által (5:1).
Voltak azonban némelyek, mint ahogy ma is vannak, akik azt mondták-mondják, hogy ha az üdvösség kegyelemből van, melyhez nem szükséges semmiféle cselekedet, akkor ez azt jelenti, hogy a keresztyén nyugodtan vétkezhet, hiszen ez által a kegyelem csak még inkább kiteljesedik.

Pál tehát felteszi a költői kérdést: Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? A válasz kategorikusan NEM ("távol legyen"), melyre Pál egy érvrendszert épít fel, ami négy lépcsőből áll:
1) Nem tudunk megmaradni, mert a helyzetünk megváltozott a bűnnel kapcsolatban. (1-11)
Aki ténylegesen újonnan született, azt a benne lakó Szent Lélek nem engedi, hogy tartósan megmaradjon a bűnben.
2) Mivel a bűn nem uralkodik rajtunk, nem szükséges neki engedelmeskednünk (12-14)
3) Éppen ezért nem szabad megmaradnunk, ha mégis megtesszük, ismét uralkodni fog rajtunk (15-19)
4) Jobb, ha nem tesszük, mert vészt hozunk vele magunkra (20-23)

A tanítás teljes szövege elolvasható itt.
Meghallgatás
cimkék: keresztyén és a bűn, megszentelődés, hitben járás,

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma (7) (30p)
Igeszakasz: Márk 1:14-15
Jézus szolgálata nem az volt, hogy csodákat tegyen, hanem, hogy hirdesse a mennyei királyságot, és az embereket megtérésre hívja.
Jézus azt hirdette, hogy Isten országa közel van. Mit jelent ez?
Isten uralkodik a teremtményein minden helyen (közel és távol) és minden időben. Nem közelíthet el, mert mindig jelen van. Így ez nem lehet az értelme Jézus kijelentésének.
Nem állsz készen Isten áldásaira, amíg nem engeded meg neki, hogy megmondja, hogyan éljél!
Meghallgatás
cimkék:


Makura Lajos: Tudni vagy hinni (43p)
Igeszakasz: János 9:1-38
Nyomon követhetjük a vakon született ember tudásának növekedését, majd hitre jutását.
Nem elég tudni, hinni is kell!
Meghallgatás
cimkék: önámítás, önbecsapás, hallás, hallgatás, meghallgatás, beszéd, megzabolázás, hit, cselekedetek, tettek

« 2015.07.29Összes hangfelvétel 2015.08.09 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom