2015. augusztus 30. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: Missziói munkánk öt nézőpontból (40 p)
Igeszakasz: Máté 24:14, Ézs. 55:5-7
"Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez".
Jelentése: Ha az egyik fél nem akar, vagy nem tud felkeresni egy másikat egy ügyben, akkor a másik félnek kell felkeresni az elsőt, hogy az ügy elintéződjön.
Alkalmazása a jelen helyzetre ez lehet:
Ha Isten Igéje nem tud eljutni a Mohamedánokhoz, akkor Isten a Mohamedánokat hozza el az Ő Igéjéhez.
"És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég." (Máté 24:14)
Isten akaratának senki és semmi nem tud ellenszegülni. Ha egy népnek a hazájában nem lehet az evangéliumot hirdetni, akkor elhozza onnan ezt a népet oda, ahol viszont lehet. Ez a szemünk előtt játszódó esemény azonban komoly felelősséget ró miránk is. Ki fogja ugyanis hirdetni ezeknek az embereknek, az ún. "illegális bevándorlóknak" az evangéliumot? Te fogod?
Vizsgáljuk meg ezért a missziói munkánkat öt nézőpontból.
1) Az isteni megbízatás
2) A népek nyomorúsága
3) Az üdvüzenet
4) A helyi gyülekezet feladatai
5) A munka célja és eredménye
Meghallgatás
cimkék: misszó, evangélium, hirdetés, evangélizálás, menekültek, arabok, muszlimok

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma (11) (34p)
Igeszakasz: Márk 1:35-45
Jézus célja a csodákkal az volt, hogy bebizonyítsa, hogy Ő Istentől jött. De a prédikálás volt a fő cél, nem a gyógyatás!
Jézus nem vágyott népszerűségre és nem kereste azt
Jézus szándéka a leprás meggyógyításával és a paphoz küldésével az volt, hogy bebizonyítsa, hogy Ő, a Messiás, eljött. Nem pedig az, hogy még több tömeget vonzon magához.
Jézust azt akarta, hogy azért jöjjenek hozzá, hogy prédikálni hallják Őt, nem azért, hogy gyógyíttassák magukat! Ez ma is így van! Az embereknek azért kell istentiszteletre járniuk, hogy igehirdetést halljanak, nem azért, hogy testi gyógyulást keressenek.
Meghallgatás
cimkék: gyógyítás, csodák, prédikálás


Ifj. Gadó Béla: Felhívás a helyes Isten-tiszteletre (42p)
Igeszakasz: Jakab 1:22-27
Ha nem hat rád az istentisztelet, ha úgy mész ki, ahogyan bejöttél, akkor igaza van a világialnak: számodra tényleg időpocsékolás gyülekezeti alkalmakra járni.
A tanultakat gyakorolni kell, hogy készség szinten alkalmazni tudjuk. Az Ige tanulásával is így van. Gyakorolni kell, nem elég hallgatni.
Csak a szívbéli, őszinte cselekedetek kedvesek Isten előtt, csak az ilyan istentisztelet elfogadható! vigyázz, ne legyél képmutató, becsapva magadat, és így istentiszteleted hiábavalóvá váljon!
A próbák, nehézségek során válik nilvánvalóva, hogy őszinte-e valakinek az istentisztelete.
Nemcsak tudni kell az Igét, de meg is kell tenni!
Meghallgatás
cimkék: istentisztelet, meghallgatás, alkalmazás

« 2015.08.23Összes hangfelvétel 2015.09.02 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom