2015. szeptember 6. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A keresztyén adakozásról 1. (37 p)
Igeszakasz: 2 Kor. 8:1-15
Az adakozás alapelvei:
1. Adakozás az egyén Isten iránti szeretetének mércéje
Ahogy az Ige tanítja, ahol az ember kincse, ott van a szíve, és ahol a szíve, ott van a kincse. Ami a leginkább kedves az ember szívének, arra áldoz a kincséből. Aki magát szereti a legjobban, az magára költi a jövedelme legnagyobb részét. Tehát az adakozás mértéke, és az adakozáshoz való hozzáállás elárulja, mennyire szeretjük Istent. Aki ad ugyan, de úgy, mint akinek a fogát húzzák, az aligha mondhatja el, hogy valóban szereti Istent.
2. Adakozás az egyén hitének kifejezője
Aki adakozik, az hisz abban, hogy Isten be fogja tölteni a szükségeit, és nem fog hiányt szenvedni a miatt az összeg miatt, amit adományként az Úr munkájára adott. Isten azt ígéri, hogy senkinek nem marad adósa. Az adakozás azt bizonyítja, hogy a hívő tényleg hívő, tehát elhiszi, hogy Isten teljesíti ezt az ígéretét.
3. A nagyobb adakozás eredménye: nagyobb adomány Istentől
Ki mint vet, úgy arat! Aki többet adakozik, több áldásra számíthat Istentől.
4. Az adakozásnak titokban kell történnie
Az adakozás mértéke csak ránk és Istenre tartozik. Helytelen kérkedni az adománnyal, ezért titokban kell azt tenni. Isten pontosan tudja, ki mennyit adott, és megfizet neki nyilván. "Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván." (Máté 6:4)
5. Az adakozás hajlandóságot hoz létre a munkára
Adakozni az tud, akinek van miből. Isten az adakozásra való buzdítással egyben arra ösztönzi a hívőket, hogy dolgozzanak. Pál ismert mondása, hogy "aki nem akar dolgozni, ne is egyék". Tehát nem arról van szó, hogy aki nem tud dolgozni, bármely okból, az ne is egyék. Hanem, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Vagyis ne részesüljön a közös javakból. Ugye tudjuk, hogy az első keresztyéneknek mindenük közös volt. Bizonyára voltak, akik ezt a közösséget kihasználták arra, hogy maguk ne dolgozzanak. De akkor miből fognak adakozni? Az adakozás tehát arra ösztönöz, hogy dolgozzunk, hogy legyen miből adakoznunk.

2Kor. 8:1-15
Ebben a részben Pál a macedónok példáját állítja a korintusak elé, akik nagy szegénységükből is bőségesen és jó szívvel adtak a más helyen szükséget szenvedő testvéreiknek. Ez szeretetük bizonyítéka volt. Megláthattuk ebből a szakaszból Jézus példáját, Aki önmagát adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen.
Pál bátorítja a hívőket, hogy vállaljanak kötelezettséget az adakozásra, vagyis merjenek hitígéretet tenni, bízva abban, hogy az Úr ki fogja rendelni, biztosítani fogja, hogy a felajánlásokat teljesíteni is tudjuk. A kötelezettségvállalás az adakozásra a hit próbája!
Azután láthajuk, hogy az adakozás kedvessé tesz Isten előtt, ha az szívbéli hajlandóságból adjuk.
Végül találhatunk tanítást az adakozás mértékéről is. Az irányelv ebben az egyenlőség. Nem kell annyit adni, hogy magunk elszegényedjünk. De egyúttal azt sem szabad elnéznünk, hogy magunk dőzsölünk, miközben egy testvérünkről látjuk, hogy szükséget szenved. Az adakozás mértéke tehát az egyenlőségre törekvés a testvérek között.
A tized vonatkozásairól a keresztyénekre a következő alkalommal lesz szó.
2. rész itt
Meghallgatás
cimkék: sáfárság, adakozás, ajándék, adomány, Újszövetség, keresztyén, tized, dézsma, kegyelem, Törvény

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma (12) A legnagyobb szükség (35p)
Igeszakasz: Márk 2:1-13
A történet főszereplője Jézus. A tanulság is vele kapcsolatos. Nem a beteg emberrel, nem az őt vivőkkel, és nem is az ellentmodó farizeusokkal.
Tehát nem a gyógyítás a lényege ennek a történetnek, hanem az, Aki gyógyított: Jézus! Tévednek, akik a gyógyításra fókuszálnak, és a mai hitgyógyítások alátámasztására alkalmazzák ezt.
Mi az ember legnagyobb szüksége? A testi gyógyulás, ha beteg? Vagy a bűnök bocsánata?
Miben kell hinni? KIBEN kell hinni?
Meghallgatás
cimkék: bűnbocsánat, gyógyulás, legnagyobb szükség

« 2015.09.02Összes hangfelvétel 2015.09.09 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom