2015. szeptember 13. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A keresztyén adakozásról 2. (40 p)
Igeszakasz: 2Kor. 9:5-15, 1Kor. 16:1-2
1. rész itt
ÚSZ-i irányelvek folyt.
A 2Kor. 9:5-15-ben további fontos irányelveket láthatunk a hívők adakozásával kapcsolatban.
- Az adakozásra előre fel kell készülni, meg kell tervezni.
- Az adomány mértéke egyenes arányban áll az Istentől kapott áldásokkal. Szűk adomány, szűk áldás; bő adomány bő áldás!
- Ne külső kényszerből, muszájból adakozzunk, ne keserű szájízzel, mert az ilyen adomány nem kedves Isten előtt. Isten a jókedvű adakozókat szereti, azaz kedvét leli azokban, akik jókedvvel adakoznak.
- Ha hajlandóak vagyunk adakozni, Isten kielégíti a szükségeinket. Nem szenvedünk hiányt az adományok miatt! Ha adakozunk, nem kell aggódnunk a szükségeink felől az életben. Isten be fogja tölteni azokat!
- Az adakozás az imádat, a hálaadás egyik formája is egyben.
- Az adakozás közösséget hoz létre azokkal, akik számára adakozunk.
- Isten kimondhatatlan, vagyis leírhatatlan, elbeszélhetetlen ajándéka az, amit Jézus Krisztusban adott nekünk. Ő a legdrágábbat adta, amit csak adhatott. Nekünk ingyen adomány, de neki nagyon sokba, mérhetetlenül sokba került: Fia életébe. Ahogyan Isten a mihozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy egyszülött Fiát adta, hogy örök életünk lehessen, úgy a hívőnek is az adakozással kell bizonyítania szeretetét Isten felé.

Az adakozás mértéke
Az adakozás mértéke az ÓSZ-ben a tized volt. Három féle tizedről olvashatunk a mózesi Törvénben. Az első a léviták, a papi törzs ellátását szolgálta. A második tized az ünnepek célját szolgálta, ezt közösen fogyaszthatták el minden törzs tagjai a lévitákkal. Csak a kijelölt helyen, véglegesen Jeruzsálemben. A harmadik tizedet 3 évente kellett felajánlani a nélkülözőknek, közülük is elsőként a Lévitáknak. Az összes adakozás tehát nem 10, hanem kb. 22%-a volt minden izraelita jövedelmének.
A Törvény azonban már nincs hatályban, így ezek a szabályok nem érvényesek miránk, úsz-i hívőkre.
DE!
Ami a törvényben parancs volt, az azért volt az, mert Isten mércéjét jelölte ki. A Törvény már nincs érvényben. De Isten mércéje nem változott meg! Érdemes elgondolkozni a bizalmon is. Megbízom én az Úrban annyira, hogy be fogja tölteni a szükségeimet akkor is, ha nem csökkentem az adakozásomat minimálisra?
A tizedet említi az ÓSZ már a Törvény előtt is. Jákób esetében (1Móz 28:20-22) és Ábrahám és Melkisédek esetében (1Móz 14:18-20 vö. Zsid 7:1-4).
Mindezek arra mutatnak, hogy a komolyan vehető adakozás mértéke a tizednél kevesebb nem igazán lehet! Ez nem törvény, nem előírás a keresztyének számára. De mint megfontolandó szempont nem kerülhető meg!

Az adakozás folyamata
1Kor. 16:1-2
a) Ideje és gyakorisága
Az idejét tekintve a hét első napján, tehát vasárnap kell történnie. Gyakoriságát tekintve pedig rendszeresen kell történnie, nem véletlenszerűen.
b) Kik vegyenek részt az adakozásban? "mindenitek"
c) Az adakozás alapja: "amit sikerül összegyűjtenie"
d) Az adakozás módja: mindenki előre különítse el "magánál", tehát titkos, nem nyilvános helyen, amit adni szándékozik. Tehát titkosan, ne mások szeme láttára adja oda adományát.

Az adakozásból részesülők
1) A szolgálat munkája
A helyi gyülekezet számára (nem egy központi kassza számára) ahol a gyülekezet tagjai maguk döntenek annak felhasználásáról is. A "tárház tized" elve, amikor egy központi költségvetés számára küldik meg az adományokat, melynek felhasználásáról az egyház országos (vagy még magasabb szintű) vezetősége dönt, ósz-i hátterű (a mózesi Törvényből) eredő elv, és nem érvényes az úsz-i hívőkre és gyülekezetekre.
A szolgálat munkájába beletartoznak azok, akik teljes idejükben az Úr szolgálatában állnak: elsősorban a lelkipásztor, aztán a misszionáriusok, evangelisták.
2) A szükséget szenvedő testvérek
Az adakozás alanya az a testvérünk, aki az irányításán kívül eső körülmények miatt szükséget szenved. Lehet, hogy erre az adakozásra nem a szolgálat javára történő adakozásként tekintünk, de a szükséget szenvedő testvérnek szolgálni igenis már önmagában is szolgálat.

Az adakozás akadályai
- A tizedről való helytelen elképzelés
Valaki esetleg annyira ragaszkodhat a tizedhez, hogy szerinte csakis a tíz százalékot kell odaadnia a jövedelmének. Azonbán már a Törvényben is láthattuk, hogy lehetett ezen felül is adakozni, és sokan meg is tették ezt. A tized valójában mimimum volt, alsó határ.
Azonban tudjuk, hogy az ósz-i tized, mint törvény, nincs érvényben a keresztyének számára, akik kegyelem alatt vannak, nem e törvény alatt. De mint irányelv érvényes, úgy mint a valós adakozási szándék mércéje, alsó mértéke.
- A fogyasztói életforma
A fogyasztói életstílusban gyakran válik a kívánság hirtelen szükséggé. Nem árt azonban mérlegelnünk, hogy valóban szükségünk van-e ezekre a dolgokra, vagy csak a fogyasztói társadalom keltette fel bennünk a vágyat utánuk. Vigyázzunk tehát, hogy ne szeressük, ne kívánjuk azokat, amik a világban vannak. Mert ezt akadálya lehet az adakozásunknak.
- Adóból levonható igazolások
Lehetséges, hogy valakit annyira hatása alá von a gazdasági szemlélet, hogy csak akkor adakozik, ha az adomány levonható az adójából. Van, amikor ez lehetséges, de a legtöbbször nem. Ha valaki ekkor inkább nem adakozik, akkor ez akadálya az adakozásnak.
- Egyszerű kapzsiság
Az adakozás akadálya lehet egyszerűen a kapzsiság. Aki sok mindenre vágyik, rendszerint ezeknek a dolgoknak a megvásárlására fordítja az energiáit. Így a kapzsiság is akadálya lehet az adakozásnak.
A kapzsi ember a Lukács 12:15-ben található elvet követi, amennyiben úgy érzi, hogy az élete a vagyonnal való bővölködésben van. A Kolossé 3:5 rámutat arra, hogy a fösvénység bálványimádás, és mindenképpen kerülendő!

Remélem, nekünk sikerül elkerülnünk mindezeket az akadályokat, és a megismert elvek alapján, örömmel, tiszta szívvel tudunk adakozni az Úrnak!
Meghallgatás
cimkék: sáfárság, adakozás, ajándék, adomány, Újszövetség, keresztyén, tized, dézsma, kegyelem, Törvény

[ Prédikációk ]


David Potter: Márk evangéliuma (13) A legjobbb barát (35p)
Igeszakasz: Márk 2:13-17
A barát az, aki akkor jön be, amikor a világ kimegy. A barát az, aki ismer és szeret téged függetlenül attól, hogy milyen vagy.
Szükséged van egy igaz és hű barátra? Ismerd meg azt, aki téged mindenki másnál jobban szeret!
Máté (Lévi) az anyagi jövőjét áldozta fel, hogy Jézus követőjévé válhasson.
Jézus azzal, hogy együtt étkezett a vámszedőkkel, azt mutatta, hogy a barátjuk volt. Ez nagy botrányt okozott a többi zsidó között.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, barát, Jézus elutasítása, Lévi, Máté, Alfeus, vámszedők, bűnösök, írástudók, farizeusok, betegek, orvos, megtérés


David Potter: Megbocsátás (33p)
Igeszakasz: Fil. 2:1-4, Máté 18:15-17
Hogyan reagáljunk és hogyan ne a minket ért kritikákra.
Meghallgatás
cimkék: evangelizáció, bocsánatkérés, megbocsátás

« 2015.09.09Összes hangfelvétel 2015.09.20 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom