2015. szeptember 27. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A rendelkezés teológia (diszpenzacionalizmus) 2. (35 p)
Igeszakasz: 
III. AZ EMBERI KORMÁNYZÁS ÜDVTÖRTÉNETI KORSZAKA
1 Mózes 8:15-11:32 Noétól Ábrahámig
Azért kapta ezt az elnevezést, mert ekkor kapja meg az ember az élet és halál fölötti jogot. Hatalmat kap arra, hogy mások fölött uralkodjon. Az uralkodás, és az élet és halál fölötti hatalom elve magában foglalja az emberi kormányzás elveit.
Itt elválik egymástól a gyilkosság és az annak büntetése miatti emberölés fogalma. Sokan ellentmondást látnak Isten "Ne ölj!" parancsa, és a között, hogy olykor emberek és népek elpusztítására ad utasítást. A kettő között akkor tehetünk különbséget, ha bevezetjük az emberi igazságszolgáltatás fogalmát. Erre pedig ebben a rendelkezési korban adott először utasítást Isten. Az igazságszolgáltatás azonban nem olyasmi, amit egyének végezhetnek. Azt ugyanis önbíráskodásnak nevezik. Az igazságszolgáltatáshoz szükséges egy emberi kormányzati szerv, hatalom létezése. A kormányzat tehát ekkor hatalmat kap arra, hogy kivégezze a gyilkost.

IV. AZ ÍGÉRET VAGY A PÁTRIÁRKÁK URALMÁNAK ÜDVTÖRTÉNETI KORSZAKA
1 Mózes 12:1 - 2 Mózes 18:27 Ábrahámtól Mózesig
Az elnevezés onnan ered, hogy ebben a korszakban Isten kiválasztott embereket, és többféle ígéretet tett nekik.
Isten ebben a korszakban a kormányzását és akaratát a pátriárkáin keresztül érvényesíti: Ábrahámon, Izsákon, Jákobon, Józsefen és másokon keresztül. A kiemelkedő személy ebben a korszakban Ábrahám. Ő ennek az új kornak a vezetője, és ő kapja új, isteni kijelentést, mely az új korszak alapját képezi. Az ember felelőssége az ábrahámi szövetségre alapul: annak felelőssége, hogy higgyenek Isten ígéreteiben. Még akkor is, ha az ígéretek nem teljesedtek be azonnal.

Folyt. köv.
Meghallgatás
cimkék: diszpenzáció, üdvtörténet, korszak, sáfárság, háztartás, rendelkezés, életszabály

[ Prédikációk ]


Makura Lajos: Nehémiás könyörgése (40p)
Igeszakasz: Nehémiás 1:1:11
Nehémiás igazi testvéri szeretetet, törődést érzett honfitársai iránt, akik visszatértek Jeruzsálembe.
Leült, tehát időt szakított a róluk való gondolkozásra és imádkozásra. Nem csak gyorsan elhadart egy imát, aztán ment is a saját ügyei iránt. A saját sorsánál, karrierjénél jobban érdekelte népének, testvéreinek állapota.
"Azt, hogy valakinek milyen a jelleme, azt nem a szavai, hanem a cselekedetei mutatják meg." Jim Elliot
Nehémiásnak fontos volt, hogy mi van a többiekkel! Átérezte testvérei szenvedését és sírt, kesergett miattuk.
nehémiásnak Istennel is jó viszonya volt. Egy ember Istennel való viszonyát az imaélete határozza meg.
A helyes ima összetevői:
- Dicsőítés
- Bűnvallás
- Emlékezés
- Hálaadás
- Imakérés
Mindezeket megtaláljuk Nehémiás könyörgésében.
Amikor bűnvallást teszel, ne csak általánosságokat mondj. Nevezed meg konkrétan a bűnöket, amiket elkövettél!
Meghallgatás
cimkék: jellem, együttérzés, önzetlenség


Hoffman József: Hogyan legyél farizeus (33p)
Igeszakasz: 
Ha nem akarsz farizeus lenni, akkor jó tudnod, hogyan válhat azzá valaki. Hogy elkerülhesd.
Olyan embereket nevezünk farizeusnak, akik a külvilág felé mást mutatnak, vagy mutogatnak maguk felől, mint amilyenek valójában, és álszent módon viselkednek. A farizeus egy vallási képmutató.
1) Máté 3:7
Ha valaki tehát farizeus akar lenni, az egyik, amit tehet, hogy tegyen úgy, mint aki megbánta a bűneit. Végezze el, a megkívánt egyházi-gyülekezeti szertartásokat (például merítkezzen be) de a szívét ne változtassa meg.
2) Máté 5:20
Elégedj meg külsődleges vallásos ceremóniákkal, de a szívedet ne változtatsd meg!
3) Máté 9:11
Ha farizeus akarsz lenni, alakíts ki egy felsőbbrendű hozzáállást a nem hívőkkel szemben. Nem kell mondanod, elég éreztetned a környezeteddel, hogy te különbnek, jobbnak tarod magad a többi embernél.
4) Máté 9:34
Irigykedj azokra a hívőkre, akik életében dolgozott az Űr, és fogd ezt a véletlenre, vagy egyenesen az ördögre.
5) Máté 12:38
Ne elégedj meg azzal, ami a Bibliában áll, hanem igényelj jeleket, csodákat. Mond azt, ha majd ilyeneket látsz, akkor engedelmeskedsz Istennek.
6) Máté 15:7-8
Legyél alakoskodó. Színleld az istentisztelet. Tegyél vallást a száddal, de keményítsd meg a szívedet.
Végül 8 jaj a farizeusok ellen: Máté 23:13-30
Nem átkot mond rájuk Jézus, hanem inkább azt, hogy "sajnállak benneteket".
1. (13.v.) A farizeusok csökönyössége és elszánt ellenállása miatt.
2. (14.v.) Kapzsiságuk miatt.
3. (15.v.) Rossz irányú buzgalmuk miatt.
4. (16-22.v.) Szőrszálhasogatásuk és hamis érveléseik miatt, mellyel kibújtak a fogadalmaik alól.
5. (23-24.v) Az üres formaságok miatt, melyeket az igazság és az irgalom helyébe állítottak.
6. (25-26.v) Szintén a külsőségekkel való foglalkozás miatt. A farizeusok ügyeltek rá, hogy az erkölcsösség és a vallásosság látszatát fenntartsák. De először a szívüket kellett volna megtisztítaniuk bűnbánat és hit által. Ezt visszautasították. Nem tartották szükségesnek önmaguk számára, mert tökéletesnek vélték magukat.
7. (27-28.v.) Ez a jaj is a külsőségek ellen szól. Megnevez két konkrét bűnt, ami a szépnek tetsző külső mögött rejtőzhet.
Az első a képmutatás. Nem azt tették, amiről beszéltek. A második a törvénytelenség. A farizeusok a törvény megtartásáról papoltak, miközben ők maguk megszegték Isten legfontosabb parancsolatait.
8. (29-30.v.) A külső tiszteletadás de belső gyilkosság miatt. Mintha azt mondták volna, hogy csak a halott próféta a jó próféta. Aki már nem tud beleszólni a dolgaikba. A farizeusok látszólag tisztelték a prófétákat, de nem törődtek intelmeikkel.
Egy mai farizeus azt mondaná (magában): én elhiszek mindent, amit a Biblia tanít, csak ne akard, hogy meg is tegyem, amit tanít.

Remélem, ezen farizeusi jellemvonások nem érintenek senkit. De ha esetleg mégis, akkor vidd az Úr elé ezeket, és kérd Őt, hogy vegye el ezeket tőled!
Meghallgatás
cimkék: farizeus, képmutató, vallásos

« 2015.09.23Összes hangfelvétel 2015.09.30 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom