2015. október 14. szerdai igehirdetés


Jim Wright: A keserűség hatása az életünkre (43p)
Igeszakasz: 1 Krón. 27:33-34
Dávid király életőből vett példázat.
Dávid bűnt követett el Betsabéval kapcsolatban, ami Akhitófelt, az egyik tanácsosát gyűlöletre indította iránta.
Igeversek, melyek alapján megláthatjuk ezt: 2Sám. 15, 16:20-22, 17:1-4.
A gyűlölet rettenetes dolog, és a keserűségből származik.
"Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek." (Zsid 12:15)
Vannak gyorsan ható mérgek. Mások lassan hatnak, de ha folyamatosan, hosszú időn át mérgeznek, akkor szintén halálosak. Ilyen a keserűség is.
A keserűség beférkőzik a szívünkbe, és ott elkezd növekedni. Sokan megfertőztetnek ez által.
A keserűség egyszerűen azt jelenti, hogy elutasítjuk, hogy Istenben bízunk.
Isten mindent irányít. De ezért még nem vádolhatjuk Istent azért, mert mi bűnt követünk el, mondván: "miért nem akadályozta meg Isten, hogy ez megtörténjen, ha előre tudta, hogy ez fog történni".
Talán Isten azért engedi meg, hogy megtörténjen valami, hogy arra helyesen reagálva én is tanulhassak valamit, és másnak is segíthessek általa. A keserűség a rossz reakció következménye. Amikor nem visszük az Úr elé az ügyeinket, hogy megmutathassa nekünk, mit kellene helyesen cselekednünk abban a szituációban. Ha ekkor haragudni kezdesz egy testvéredre, akkor a probléma nem közted és a testvéred között van, hanem valójában közted és Isten között. A keserűség azt jelenti, hogy nem bízunk Istenben.. Rettenetes dolog, mert először elválaszt Istentől, aztán elválaszt a testvéreinktől. A keserűség elpusztít téged.
Talán azt gondolod, hogy nem vagy keserű senki iránt. De ha a te viselkedésed hűvös bárki iránt, akkor bizony keserű vagy iránta!
Isten azt akarja, hogy szeressük egymást! Ez a második parancsolat!
A keserűség vége romlás. Mindig! Nincs kivétel! Hacsak nem teszed rendbe a dolgot Istennel. Sok keresztyén él keserűségben, akik mindenfelé problémákat generálnak maguk körül.

Miért haragudott Akhitófel annyira Dávidra?
"És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felől, és monda egy ember: Nemde nem ez-e Bethsabé, Eliámnak leánya, a hitteus Uriás felesége?" (2Sám 11:3)
Eliám Betsabé édesapja.
"Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, gilóbeli Akhitófelnek fia." (2Sám 23:34)
Eliám pedig Akhitófel fia. Akhitófel tehát Betsabé nagyapja volt. Ezért gyűlölte Akhitófel Dávidot! Azért, amit Dávid az ő lányunokájával tett. Innen táplálkozott a gyűlölete, ebből a keserűségből. Akhitófel végül felakasztotta magát, pedig tanácsadó lévén nagyon bölcs ember volt. De ezt teszi a keserűség. Óvakodj azért tőle nagyon!
Kérd Istent, hogy mutassa neked, nincs-e benned keserűség valaki iránt! Ha azt gondolod, hogy a benned lévő keserűség ellenére rendben van a kapcsolatod Istennel, akkor tévedsz! Nem, nincs rendben! "Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat." (Máté 5:23-24)
Meghallgatás
cimkék: keserűség, gyűlölet, Dávid, Akhutófel, Betsabé

« 2015.10.11Összes hangfelvétel2015.10.18 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom