2015. november 8. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

Jim Wright: Tanulságok Saul király életéből 2 (34 p)
Igeszakasz: 1 Sámuel 14
Előző alkalommal at láttuk, hogy Saul Isten akarata elé szaladt. Ma azt látjuk, hogy lemaradt, Isten tervei mögé került.
Saul sok tette mögött az ismerhető fel, hogy lelkinek akart látszani, de valójában nem volt az.

Meghallgatás
cimkék: 

[ Prédikációk ]


Jim Wright: Te szereted Jézust igazán? (39p)
Igeszakasz: Efézus 4:21-24
Az emberek többsége az életét a haláltól való félelemben tölti. Azért tesz dolgokat, hogy addig is erről megfeledkezhessen, hogy kitöltse ezt az időt a számára lehető legkellemesebb dolgokkal. Isten célt ad az életünknek. Azt akarja, hogy érte éljünk, mert ez a legjobb a mi számunkra is. (Isten nem azt akarja, hogy a magunk erejéből kapaszkodjunk a sziklán, attól remegve, hogy bármikor lezuhanhatunk, hanem, hogy RAJTA függjünk!) Isten a legjobb okot adja az életünknek. Ezt az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül adja nekünk. (Efézus 4:21-24)
Ha van vágyad rá, hogy mind jobban megismerd Jézust, akkor szereted Őt. Ha nincs ilyen vágyad, akkor valójában nem szereted Őt!
Isten még mindig szeret téged! Ha eltávolodtál tőre, akkor Ő vár vissza téged!
Kiálts hozzá, és kérd Őt, hogy újítsa meg az első szeretetedet! De kérned kell Tőle!
Meghallgatás
cimkék: Jézus, szeretet, ismeret


Makura Lajos: A hit szerepe az imádságban (53p)
Igeszakasz: Zsid. 11, Máté 8,9,15 fej.
A hit biztos meggyőződés arról, hogy amit Isten mond, az igaz, és mindig, minden körülmények között megvalósul.
A hitbeli imádság segít a
- reménytelenségben (bélpoklos Mt. 8:2-4)
- fájdalomban (a százados szolgája Mt. 8:5-13)
- bénultságban, tehetetlenségben (a gutaütött Mt. 9:2-8)
- elmúlásban (a főember (Jairus) lánya Mt. 9:18-19, 23-26)
- elhúzódó problémákban (a vérfolyásos asszony Mt. 9:20-22)
- sötétségben, reménytelelnségben (a két vak Mt. 9:27-31)
- külső támadásokban az ördögtől (a kananeus asszony lánya Mt. 15:22-28)
Isten erejét a hit hozza munkába!
Meghallgatás
cimkék: hit, bizalom, meggyőződés, ima, imádság, könyörgés

« 2015.11.01Összes hangfelvétel 2015.11.11 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom