2015. november 25. szerdai igehirdetés


Hoffman József: Mi Isten akarata az életünkre? (32p)
Igeszakasz: Róma 12:1-2
Ha a Bibliát tanulmányozzuk, többféle kijelentést találunk arról, hogy mit akar Isten, hogy az emberek megtegyenek.
Megfigyelhető az Igében:
- Isten erkölcsi akarata – amit Isten kíván.
- Isten elrendelt akarata – ami feltétlenül meg fog történni.
Istennek ez a kétféle akarata párhuzamosan halad, noha úgy tűnhet, hogy az ember a maga döntéseivel keresztezni tudja Isten akaratának érvényesülését. Ez azonban természetesen csak látszólagos.
Talán úgy lehetne ezt szemléltetni, ahogyan a hegyi patak sodorja a kavicsokat. A patak medrében a kavicsoknak van bizonyos „szabadságuk”, hogy merre sodródnak, azonban végső soron a víz áramlásának nem tudnak ellene állni. Az mindig egy irányba sodorja őket. Így az embernek is van döntési szabadsága, de Isten elrendelt akarata mégis mindenek ellenére bekövetkezik.
Amikor Isten akaratát keressük, többféle forrásra is támaszkodhatunk, hogy megismerjük azt.
- Az elsődleges forrás a Biblia. Isten az Igében jelölte ki azokat a sarokköveket, alapelveket, melyekre támaszkodva vezetést kaphatunk a saját személyes életünkre nézve is. (Pl.: mászófal)
- A második forrása Isten vezetésének a Szent Lélek közvetlen szolgálata, ahogyan vezet bennünket a lelkiismeretünkön és az értelmünkön keresztül.
A lelkiismeretünket úgy használja, hogy rámutat általa, hogy mi a helyes az adott szituációban. A Szent Lélek felruház bennünket a helyes ítélőképesség készségével.
Az értelmünket leginkább úgy használja, hogy rámutat bibliai igazságokra, melyeket alkalmaznunk kellene egy adott szituációban. Mivel a Biblia íróit is a Szent Lélek vezette, nem lehetséges, hogy más állna az Igében, és más tanácsot ad valakinek személyesen. Ilyen esetben az a tanács biztosan nem a Szent Lélektől, hanem valamilyen hamis lélektől ered.
Előfordulhat, hogy a Szent Lélek más hívőkön keresztül ad nekünk vezetést, az ő tanácsaikon keresztül. Ebben az esetben is igaz, hogy csak az a tanács eredhet Istentől, csak abban szabad megbíznunk, ami összhangban van a bibliai kijelentésekkel.
- Isten vezetésének harmadik forrása az Ő gondviselése. Amikor a körülményeink alakításával vezet bennünket. Ez gyakran úgy történik, hogy megnyit vagy bezár ajtókat előttünk.

1) Isten akarata, hogy üdvözüljünk
"Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson." (1Tim 2:4)
2) Isten akarata, hogy szolgáljunk
"Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok." (Róm 12:11)
3) Isten akarata, hogy közösségünk legyen egymással
"Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám." (Márk 3:35)
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Ján 1:7)
4) Isten akarata, hogy ismeretünk legyen
"Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok?" (Ján 7:17)
Nagyszerű ígéret ez itt azoknak, akik keresik, és meg akarják ismerni az igazságot. Ha valaki őszintén és valóban tudni akarja az isteni igazságokat, annak Isten azt meg fogja mutatni. Az engedelmesség és az alázat azok az érzékszervek, amelyekkel a szellemi ismeret megszerezhető.
Egy misszionárius mondta: "Ha olyan vágy lenne bennünk Isten akaratának cselekvésére, mint annak megismerésére, akkor megismernénk azt."
Isten tehát azt akarja, hogy legyen ismeretünk. De ahogyan az üdvösséget sem kényszeríti ránk, az ismereteket sem zúdítja a nyakunkba. Ha eltökéltük magunkat, hogy az Úr akarata szerint cselekedünk, akkor megadja hozzá az ismereteket is!
5) Isten akarata, hogy érezzük magunkat biztonságban
"És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." (1Ján 2:17)
Isten nem akarja, hogy bizonytalanságban, félelemben éljünk. Világosan kijelenti, hogy ez a világ el fog múlni minden kívánságával együtt, amellyel most kecsegteti az embereket. Aki azonban az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ne féljünk tehát az Úr akarata szerint cselekedni. Minket Isten hatalma őriz az üdvösségre.
"Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (2Tim 1:7)
6) Isten akarata, hogy bölcsek legyünk
Pontosabban, hogy kérjünk Tőle bölcsességet, hogy tudjuk mi az akarata, és képesek legyünk azt teljesíteni.
"Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön." (Zsolt 143:10)
7) Isten akarata, hogy engedelmesek legyünk
"Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét." (Ján 5:30)
Jézus példát mutatott nekünk engedelmességből is. Az engedelmesség az, hogy nem a magunk akaratát cselekedjük, hanem Istenét.
Kol. 1:10-ben Pál egy kicsit bővebben kifejti, mit jelent az Úrnak való engedelmesség:
"Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében" (Kol 1:10)
Isten akarata tehát az, hogy járjunk hozzá méltóan, hogy tetszését tudja abban nyerni, hogy teremjünk jó gyümölcsöt, és hogy növekedjünk az Ő megismerésében.

Összefoglalás:
"Megjelentette neked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel." (Mik 6:8)
Meghallgatás
cimkék: üdvösség, szolgálat, közösség, ismeret, biztonság, bölcsesség, engedelmesség

« 2015.11.22Összes hangfelvétel2015.11.29 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom