2015. december 27. vasárnap


[ Vasárnapi iskola ]

Jim Wright: Tanulságok Saul király életéből (7). Leckék, amiket soha nem tanult meg (38p)
Igeszakasz: 
1. Saul soha nem vette komolyan a bűnt.
Soha nem ismerte el, hogy ő a hibás. Egyszer Sámuelt vádolta, majd a népet, végül Dávidot. Önmagát soha.
Dániel látszólag nagyobb bűnöket követett el, mint Saul. De Dávid teljes szívéből megbánta a bűnét, míg Saul soha. Saul mindig valaki mást hibáztatott.
Dávid szomorkodott a bűnei felett. Nekünk is így kell tennünk. Aki nem szomorkodik a bűnei felett, az nem is bánta meg azokat igazán!
2. A lelki hanyatlás egy folyamat.
Általában nem egy hirtelen eseménny a bukás, hanem folyamatos leépülés eredménye.
3. A tisztesség alapvetően fontos.
Krízishelyzteben próbáltatik meg a hit! Mi történik a hiteddel, amikor nehézséggel nézel szembe?
A tistesség a vészhelyzetekben mutatkozik meg az emberben.
4. Az engedelmesség a kulcs a sikerhez és a győzelemhez.
Amikor Istent Úrnak mondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy elismerjük a jogát, hogy megmondja nekünk, mit tegyünk.
A büszkeséget le kell ütni, el kell pusztítani, amikor megjelenik, különben az pustít el minket! El kell ismernünk, hogy haszontala szolgák vagyunk. Hűségeseknek kell lennünk!
5. Építenünk kell a lelki életünket!
Dolgoznunk kell rajta! Nem várhatjuk, hogy csak úgy megtörténik!

Tanuljunk inkább Dávidtól, és ne Saultól!
Meghallgatás
cimkék: Saul, bűn, komolyan venni, hanyatlás, leépülés, folyamat, bukás, tisztesség, engedelmesség, hűség

[ Prédikációk ]


Jim Wright: Mi az életed célja? - Gondolkodj Isten szerint (35p)
Igeszakasz: Róma 8:29, 5-8
Isten azt akarja, hogy vele járjunk. Hogy ismerjük Őt. Hogy bizodalmunk legyen az Ő szeretetében. Vagyis, hogy váljunk Hozzá hasonlóvá!
"Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között." (Róm 8:29)
Ha nem vágysz arra, hogy Krisztushoz hasonlóvá vállj, annak két oka lehet:
1. Nem látod az ebben rejlő értéket. Ezért nem is próbálsz olyanná válni, mint Krisztus. Szégyen mi ránk, amikor ezt a fásultságot látjuk a szívünkben!
2. Nem vagy megtérve még.
A mai üzenet az első csoporthoz szól elsősorban.
"Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira." (Róm 8:5)
Nekünk Istenért kell élni! Egy választás áll előttünk: járhatunk testben, vagy járhatunk Lélekben. A választásunkkal a gondolkodásunk fogja meghatározni!
Te min gondolkozol? a Lélek dolgain, vagy a test dolgain?
"Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség." (Róm 8:6)
Lehetséges, hogy Isten gyermeke is Isten ellenségeként éljen:
"Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt." (Róm 8:7-8)
Ha a gondolkodásotok helyes, akkor a tetteitek is helyes lesz. Ez örömhöz és békességhez vezet. Ha a gondolkodásotok rossz, akkor a tetteitek is rosszak lesznek. Ez pedig szívfájdalomhoz és békétlenséghez vezet.
Be kell azonosítani a világ szerinti rossz gondolkodást, és el kell azt utasítani. Az Isten szerint gondolkodást pedig keresni és követni kell!
Mi fontos neked? Isten, vagy saját magad?
Mi az életed célja?
Az az életed célja, amire összpontosítasz! Azt találjuk el, amit nézünk!
A világra összpontosítasz, vagy Krisztusra? Arra mész, amerre nézel!
A bolond csak saját magát akarja felfedezni. Nem gondol Istennel. Csak ki akarja fejezni a szívét. A bolond követi is az ő szívét.
Ha Krisztusra összpontosítasz, minden más területen is jobb leszel.
A te életed mire összpontosít? A választás rajtad áll!
Meghallgatás
cimkék: gondolkodás, összpontosítás, cél, életcél


Jim Wright: Búcsú üzenet (35p)
Igeszakasz:  2Kor. 13:11-13
A problémákra úgy találhatunk megoldást, ha nem a problémára, hanem Istenre tekintünk. Nézzünk Dávid példájára:
"És Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében." (1Sám 30:6)
Szorultságában Dávid az Úrra tekintett. Nekünk is így kell tennünk. Ahelyettt, hogy vízszintesen szemlélnénk az eseményeket, tehát a körülményekre tekintenénk, függőlegesen kell néznünk, tehát Istnere kell tekintenünk. (Az aggódás körbenéz, a hit felefelé néz!)
Meghallgatás
cimkék:egy értelemben legyetek, alázat - büszkeség

« 2015.12.25Összes hangfelvétel 2016.01.03 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom