2016. január 3. vasárnap


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A hívő két természete 1. Az ó ember nevei és jellege (33p)
Igeszakasz: Gal. 5:17
Mindannyian a (hús)testől születtünk, és hordozzuk annak természetét, amit Ádámtól örököltünk. "Élt vala pedig Ádám száz harminc esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára..." (1Móz 5:3) Mivel Ádámban ekkor már benne volt a bűn, az ő képére és hasonlatosságára nemzett utódjaiban is benne lett. Hasonlatosan bűnös természetük lett, mint apjuknak.
Jézus azonban azt mondta: "A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit..." (Ján 6:63) Pál szerint pedig "nem lakik a testben semmi jó" (Róma 7:18)
A Biblia tehát arra figyelmeztet minket, hogy a testből, a régi természetből nem származhat semmi jó. Még az ún. "jó cselekedetek" is, ha pusztán a testből erednek, értéktelenek Isten előtt. Hiszen "Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az." (Ján 3:6)
A két természet harcban áll egymással "Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok." (Gal 5:17)
Ez a belső harc az, ami a leginkább megkülönbözteti egymástól a pusztán vallásos embereket és a valódi újonnan született hívőket. Ez az egyetlen dolog, amit a vallásos ember nem tud utánozni.
A mai alkalommal megnézzük, milyen nevekkel illeti a Szentírás a régi természetet, továbbá, hogy mi annak jellege, és mi lesz majdan a sorsa.
(HÚS)TEST (Jn.3:6), Ó EMBER (Ef 4:22), KÜLSŐ EMBER (2Kor 4:16), SZÍV (Jer. 17:9, Máté 15:19), ÉRZÉKI vagy NEM LELKI ember (1Kor 2:14)
Jellege és sorsa:
A régi természetet NEM LEHET MEGVÁLTOZTATNI. "Ami testtől született, test az..." (Ján 3:6) és az is marad. A hívő ember két természetéről szóló tanítás egyik legfontosabb része az, hogy ne akarjuk a régi természetünket megjavítani, és ne is legyenek ilyen levárásaink.
A régi természetünk SORSA A HALÁL. Minden, ami a hústesthez tartozik, akár teljes hitetlenség, akár vallásosság, minden bűne, és minden erénye, ezek mind-mind a halálba torkollanak. Ideigvalók és nem örökkévalók. 1Kor. 15:22 szerint "Ádámban mind meghalnak" akik testben élnek, és minden elpusztul, ami a (hús)testhez kapcsolódik. A magasztos eszmék, a kultúra, a tudományos eredmények, minden bölcsesség, tudás hiábavalóság, melyeknek vége halál. "Mert a testnek gondolata halál" (Róm 8:6 )
Lásd még: (Róm 7:5)

A tanítás teljes szövege elolvasható a www.letkerdeseink.hu weboldalon.
Meghallgatás
cimkék: ó ember, külső ember, érzéki ember, régi természet, bűn, szív, csalárdság, romlottság, változhatatlan, halott

[ Prédikációk ]


Makura Lajos: Isten megismerése (62p)
Igeszakasz: 1Mózes 1
Ahhoz, hogy szerethessünk valakit, meg kell őt ismernünk alaposan.
Isten megismerésének céljai:
1. Örök életet kaphassunk Tőle.
2. Elősegítse a lelki növekedésünket
3. Figyelmeztessen az ítéletre
4. Igaz istentiszteletünk legyen.
Isten meg határozta az Ő tiszteletének helyét, módját és rendjét. Nem lehet Isten tisztelni a saját elképzelésünk szerint!

Meg kell ismernünk és értelnünk Isten sajátosságait, hogy szeretni tudjuk Őt!
Vagy a Biblia tart távol a bűntől, vagy a bűn tart távol a Bibliától.
Meghallgatás
cimkék:Isten, jelleg, szubsztancia, esszencia, természet, tulajdonság, Elohim, Jahve, Atya, Fiú, Jézus Krisztus, Úr Angyala, Szent Lélek, Szentháromság


Ifj. Gadó Béla: Bálványimádás és képmutatás(29p)
Igeszakasz: Ezékiel 14:1-8
Ha valakinek bálványok vannak az életében, ez megakadályozza, hogy vezetést kapjon Istentől.
A bálvány nem úgy kerül be az ember szívébe, hogy magától belopódzik. Az ember maga helyezi azt be a szívébe!
Meghallgatás
cimkék:bálvány, bálványimádás, képmutatás

« 2015.12.27Összes hangfelvétel 2016.01.10 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom