2016. január 17. vasárnap


[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A hívő két természete 3. Konfliktus a két természet között (31p)
Igeszakasz: Gal. 5:17
A két természet közötti belső harc - amiről a Gal 5:17 -ben olvastunk - valójában az egyetlen biztosnak vehető bizonyítéka annak, hogy valaki ténylegesen meg van-e térve. Aki tapasztalja magában ezt a belső küzdelmet, az tényleg újonnan született; aki azonban nem, akkor erősen valószínű, hogy csupán vallásos, és csak a testéből szereti Istent, és vallja Úrnak Jézus Krisztust.
"Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Máté 7:21)
Mivel azonban a test, a régi természet nem képes az Atya akaratát cselekedni, hanem csak az új ember, ezért a testi ember nem is mehet be a mennyek országába. "Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt." (Róma 8:8)
Az ilyen cselekedetekről írja Pál: "Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennük semmi becsülni való, mivelhogy a test hizlalására valók." (Kol. 2:23) Tehát a test szerinti alázatoskodás, az ilyen típusú "Uram, Uram"-ok csak a test hízlalását tudják szolgálni. Vagyis csak az ember önhittségét növelik.
Az ember a környezete felé tud egyfajta alázatoskodást felmutatni általuk, de Isten szemében "nincs bennük semmi becsülni való".

Aki valóban Isten gyermeke, az ismeri a két természet konfliktusát saját tapasztalatából. De fontos ismerni a rá vonatkozó tanítást is. Ha ugyanis az ismeret hiányos vagy teljesen hiányzik, abból kétség, aggódás és mindenféle zűrzavar, baj származik.
Addig nem lehet igazi békességünk, amíg nem tanuljuk meg az Igéből, hogy milyen magyarázatot ad Isten a két természet közötti összeütközés lényegével kapcsolatban. A belső harc miatti zűrzavart csak az igaz tanítás tudja feloldani és megszüntetni. Sőt, még a legerősebb bizonyítékot is adja, amíg itt a földön vagyunk, hogy tényleg Isten gyermekei vagyunk. Ennek az ellentétnek a megtapasztalása, megélése az az ismertetőjel, amiből tudhatjuk, hogy nem csupán vallásosak vagyunk, hanem valóban Isten gyermekei.
Jellemző a vallásos emberekre az ún. "magaválasztotta istentisztelet". Biztosan megfigyeltétek már ezt. A vallásos ember nem igazán foglalkozik azzal, hogy mit mond a Biblia az Istennel való helyes kapcsolatról. A vallásos ember kialakított magában egy viselkedési normát, amelynek megfelelve úgy véli, hogy Istennek is el kell fogadnia őt azok által. Így aztán szinte nincs két ilyen felszínesen vallásos ember, aki ugyanazokat a dolgokat találná helyesnek és helytelennek. Gyakorlatilag a saját igényeihez alakítja a normákat, nem pedig a viselkedését Isten normáihoz.

A tanítás teljes szövege elolvasható a www.letkerdeseink.hu weboldalon.
Meghallgatás
cimkék: két természet, ó ember, új ember, belső harc, konflikus

[ Prédikációk ]


Makura Lajos: Isten megismerése 2. (63p)
Igeszakasz: János 1:1-12
Ismeret átadása Istenről, az Ő jellemzőiről, természetéről azért, hogy úgy élhessük az életünket, ahogyan Ő szeretné. Nem engedelmeskedhetünk Istennek addig, amíg nem ismertük meg, hogy kicsoda Ő, és mit akar. Az Istenről szóló helyes ismeretek hiányában csak a magunk által kreált, elképzelt "istennek" engedelmeskedhetünk, ami a leggyakoribb esetben egy bálvány. Nem létezik, csak a képzeletünkben.
Isten annyira ismerhető meg, amennyire Ő megismerteti magát az emberrel. Amit viszont kijelenett magáról, azt elvárja, hogy az ember ismerje és elfogadja!
Meghallgatás
cimkék: Szentháromság, Atya, Fiú, Jézus, Krisztus, Szent Lélek, mindenható, mindentudó


Ifj. Gadó Béla: Irigység (35p)
Igeszakasz: Jakab 4:1-10
Az irigység Isten elleni lázadás. Isten eldöntötte, hogy melyik gyermekének milyen tálentumokat ad. Amikor nem elégszünk meg ezekkel, hanem a másokéi után vágyakozunk, azokra irigykedünk, akkor lázadunk Isten ellen.
Meghallgatás
cimkék: irigy, irigykedés, háborúskodás, viszálykodás, kevélység, alázat

« 2016.01.10Összes hangfelvétel 2016.01.24 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom