2016. április 10. vasárnap


David Potter: A 4. parancsolat A Szombat és a keresztyének (34p)
Igeszakasz: 
Az ÚSZ-ben sehol sincs parancs arra, hogy a keresztyéneknek meg kellene tatraniuk a szombatot.
Nekünk a szombat nyugalmába kell belépnünk. Ez nem ugyanaz, mint a zsidó szombat megtartása.
Zsid. 3:18, 4:9-10
Meghallgatás
cimkék: Tízparancsolat, szombat, nyugalom nap, sabbat,


David Potter: Márk evangéliuma [23]. A lámpás és a mérték (37p)
Igeszakasz: Márk 4:21-25
Ez egy olyan példázat, ahol egy tárgyat összehasonlatanak egy lelki jeletőséggel.
Hallgasd Isten Igéjét! Ne rejtsd a fényt véka alá! Azért nem tesszük a gyakorlatba, nem alkalmazzuk az Igét, mert a szívünk bűnös. Nem haladunk előre a keresztyén életben a bűn csalárdsága miatt. A sátán angyalai elrabolják a szívünkből az Igét.
Isten adta nekünk az Ő világosságát. Ne rejtsük véka alá!
Meghallgatás
cimkék: lámpás, fény


Hoffman József: A rékábiták engedelmessége és hűsége (49p)
Igeszakasz: Jeremiás 35
A Biblia tele van élettel. Tele van emberekkel, eseményekkel, melyekből, mint példákból tanulhatunk. Hiszen Isten éppen ezért tette bele ezeket az Ő kijelentésébe. (Róma 15:4)
Most nem egy vagy két embert, hanem egy törzset, egy izráelen belüli családot szeretnék kiemelni, és elhelyezni ebben a képzeletbeli fotóalbumba vagy arcképcsarnokba.
A rékábiták törzséről van szó.
Amikor itt, Jeremiásnál olvasunk róluk, nagyon sötét felhők gyülekeztek Júda felett. Jeremiás folyamatosan hirdette Isten közelgő ítéletét Júda és Jeruzsálem felett, ha a vezetők és a nép nem változtatják meg az istentelen életmódjukat.
Már itt felsejlik egy hasonlóság a rékábiták és a hívő keresztyének között. Ők is olyan társadalomban éltek, melynek többsége pusztán névlegesen vallásos, vagy éppen teljesen istentelen életű volt.
Az 1 Krón 2. fejezete Júda törzsének leszármazásával foglalkozik. Itt történik említés Rékábról, aki Hámáttól származik, akiről azt olvassuk, hogy kineus volt. (1Krón 2:55) A kineusok vagy kéniták egy kánaáni törzs, akik közül például Mózes apósa is származott. Vagyis a Rékábiták nem voltak úgymond "tiszta vérű" izraeliták.
Azután még a 2Kir 10:15-28 -ig van szó a Jonadábról, Rékáb fiáról.
Ebből történetből az látható, hogy Jonadáb istenfélő ember volt, aki segített Jéhunak kiirtani a Baál imádatot Izraelből. Ő volt az, aki megparancsolta a gyermekeinek, amit a Jer. 35:6-7 versekben olvasunk, hogy ne igyanak bort, ne lakjanak házakban, ne legyen veteményesük, se szőlőjük, hanem sátrakban lakjanak.
Ez olyasmi volt, amit Isten nem parancsolt meg a népe számára. A borivástól való tartózkodást is csak a nazíreusoktól kívánta meg, és tőlük is csak a fogadalomtételük ideje alatt. Jónadáb parancsának, amit a háznépének adott a tanulsága nem abban van, hogy másoknak is vagy nekünk ezt kellene tennünk. Hiszen ezek nem Isten parancsai voltak, és Isten nem szólt Jonadábnak, hogy ezeket követelje meg a családjától.
Ami érdekes lehet a számunkra az az, hogy miért parancsolta ezt Jonadáb a gyermekeinek és azok gyermekeinek? A 7. versből megtudjuk: "hogy sok ideig éljetek e földnek színén, amelyben ti jövevények vagytok." Milyen összefüggés lehet a borivás, a kőházakban lakás és az élet hossza között? Mivel az emberek életének hossza Isten kezében van, az összefüggést is ezen a téren találhatjuk meg. A hosszú élet Isten áldásának jele volt Izraelben.
Jonadáb emlékeztette a gyermekeit, hogy jövevények ezen a földön. Istennek köszönhetik az országot, ahol élnek.
Jonadáb azért parancsolta ezt a gyermekinek, hogy emlékeztesse őket, honnan jöttek, és ne merüljenek bele a világ élvezeteibe.
Tulajdonképpen ez a fő mondanivalója van ennek a történetnek: egy ember parancsolt az ő fiainak, és a fiai évszázadokon keresztül megtartották az ő atyjuknak a parancsolatát, az Úr pedig parancsolt az Ő népének, és soha nem tartották meg.
Rékáb fiainak hűsége abban mutatkozott meg, hogy - Nem kérdőjelezték meg atyjuk parancsát
- Nem kerestek kifogásokat, hogy miért ne tudnák éppen akkor betartani azt.
- Nem engedtek a kísértésnek, amikor a körlmények, vagy bizonyos emberek a parancs megszegésére akarták rábírni őket.

Vajon mi tiszteljük és féljük az Urat? Engedelmeskedünk Neki?
Meghallgatás
cimkék: hűség, engedelmesség

« 2016.04.03Összes hangfelvétel 2016.04.13 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom