2016. április 17. vasárnap


David Potter: Márk evangéliuma [24]. A magától növekvő vetés (38p)
Igeszakasz: Márk 4:26-29
Ez a példázat többféleképpen is értelmezhető. Mivel a földműves nem tudja, hogyan növekszik a mag, a magvető nem lehet Jézus. Inkább mi vagyunk a magvetők, akik hintjük az Igét. Így ez a példázat legvalószínűbben az evangélium terjesztéséről szól.
Ha az így van, néhány alkalmazás:
1) A mi feladatunk, hogy az evangéliumot termesszük. Mi vetjük a magot, de nem mi késztetjük a magot növekedésre.
2) Ügyelnünk kell rá, hogy az Ige a mi szívünkbe is el legyen rejtve. Ha nincs bennünk az Ige, nem tud növekedni se. De nem siettethetjük a növekedést. Isten adja azt nekünk.
Meghallgatás
cimkék: lámpás, fény


David Potter: Hét szükséges hozzáállás (49p)
Igeszakasz: 1 Thessz. 5:16-22
Hét viselkedésminta, mellyel a keresztyéneknek rendelkezniük kell.
1. "Mindenkor örüljetek." (16.v.) Örvendezőnek kell lenni!
A modern tudomány onnan származik, hogy néhány keresztyén rátekintett Isten csodálatos munkáira, és azt mondta: Isten nagyszerű dolgokat tett. Ha jobban megértjük ezeket, jobban tudjuk dicsőíteni érte Istent. Dávid több zsoltárban is örvendezett annak, amikor végigtekintett Isten alkotásain. Ezt mi is mindenkor megtehetjük.
2. "Szüntelen imádkozzatok." (17.v.) Imádkozónak kell lenni!
Nem jó tanács a "ha nem tudod megoldani egyedül, kérd Isten segítségét". Mindenért imádkoznunk kell. Ezzel kell kezdenünk minden esetben.
Sikerült már valaha megoldani valamit egyedül, Isten segítsége nélkül? Biztosan! A kérdés, hogy kit dicsőítettünk ekkor? Valószínűleg önmagunkat. Ha kértük volna Isten segítségét, akkor Őt dicsőítettük volna! Az imádkozás mindekor és mindenhol helyénvaló!
Kell lennie egy örvendező és imádkozó hozzáállásunknak!
És hálásaknak is kell lennünk. Nem csak ha van miért, hanem mindenkor!
3. "Mindenben hálákat adjatok" (18.v.) Hálaadó lelkületűnek kell lenni!
Nem csak a jóért kell hálát adnunk. Amikor rossz dolog történik velünk, akkor lehetséges, hogy Isten visszatol minket a helyes pályára.
Gyakran akkor is jó dolog történi velünk, amikor ezt nem érdemeljük meg, sőt, inkább büntetést érdemelnénk. Ilyenkor hálásak lehetünk azért, mert Isten ennyire kegyelmes hozzánk.
Ha nem vagyunk hálásak, ez azt jelenti, hogy úgy érezzük, Isten tartozik nekünk valamivel, és Isten nem adja oda. Tehát háládatlan vagyok. A hálátlanság a lelki probléma egyik ismertetőjele!
4. "A Lelket meg ne oltsátok." (19.v.) Lelkieknek kell lennünk!
A lelki ember olyan, aki jó kapcsolatban van a Szent Lélekkel. ne állj ellen a Szent Léleknek! Engedelmeskedj neki!
5. "A prófétálást meg ne vessétek" (20.v.) Taníthatónak kell lenni!
Az az ember, aki azt hiszi, hogy mindent tud, az enm tanítható. Az egyik legértékesebb képesség a taníthatóság.
6. "Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!" (21.v.) Éles elméjűnek kell lennünk!
Sok dolgot megtehetünk. Vannak dolgok, amelyek önmagukban nem rosszak. De számodra rosszak, mert elvonják a figyelmet arról, ami fontos a számodra. Nem azt kell kérdeznünk, hogy "hol van ez tiltva?", hanem azt kell keresnünk, ami a legjobb a számunkra! Kérdezt neg: "ez a legjobb a számomra, amit most tenni készülök?"
Próbálj meg mindet dolgot! Ne próbálj ki minden dolgot, hanem vizsgálj meg, gondolj végig mindent ami tenni akarsz! Ha valaminek a megcselekvése felemészti az időnket és az energiánkat, és magakadályoz minket, hogy valami jobbat tegyünk, akkor az rossz!
7. "Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!" (22) Szenteknek kell lennünk! A gonosz minden formájától őrizkednünk kell!
Meghallgatás
cimkék: öröm, ima, kérés, hála, lelki, tanítható,

« 2016.04.13Összes hangfelvétel 2016.04.20 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom