2016. június 5. vasárnap


David Potter: A 8. parancsolat: Ne lopj (36p)
Igeszakasz: 2Móz. 20:15
Ez egy egyszerű parancsolat. Ez vet alapot a dolgok birtoklásának, a tulajdonjognak. A Biblia méltóságot ad a munkának és a dolgok birtoklásának. Egy jól működő társadalomnál elengedhetetlen a tulajdonjog tisztelete. Sok törvény részletesen foglalkozik ezen jogok védelmével (például 2Mózes 22:1-15), a példabeszédekben is sokat olvashatunk erről, valamint a próféták is gyakran kiáltanak a szegények elnyomása ellen. A munka részét képezte az Éden előtti világnak, ami méltóságot adott a munka gyümölcsének és végzőjének. Ez igaz manapság is, viszont a munka nehézzé vált a bűnbeesés után. A pénz a befektetett munkát és időt jelképezi, az életet jelenti. Amikor adakozol, az életedet adod Istennek. Azokban a társadalmakban, ahol magas a közbizalom jólét van. Azokban, ahol alacsony intézményesítik a lopást. Ennek egyik példája lehet a kiemelkedően magas adó, ami ellen a próféták is többször szót emeltek. Egyesek azzal próbálják igazolni ezeket az adókat, hogy a beszedett pénzt mások megsegítésére használják fel. Ezzel az a probléma, hogy ekkor az emberekre "rákényszerítik" a jócselekvést, így nem lesz erény jót cselekedni.
Meghallgatás
cimkék: lopás, rablás, tulajdon


David Potter: Márk evangéliuma A Gadareus ördöngős (32p)
Igeszakasz: Márk 5:1-20
Ez a történet mindhárom szinpotikus evangéliumban megtalálható. Jézus éppen most ért át a Galileai tó keleti partjára, ahol egy tisztálanan lélektől megszállt ördöngőssel találkozik. Máté evangéliumából megtudjuk azt is, hogy valójában ketten voltak.
Vigyázz, hogy kit követsz! Ez az ember sírboltokban lakott, mely akkoriban a hegyoldalakba vájt barlangok voltak. Ilyen helyeken csak a társadalomból kivetettek éltek. Ember feletti erővel rendelkezett, amit az őt megszálló démontól nyert. Szüntelenül kiáltozott és vagdosta magát. Jézus megszólítja a démont azért, hogy megmutassa, hogy két külön személyiség van benne. Légiónak nevezi magát a démon, így kiderül, hogy több démon is megszállta. Kiűzésükkor a közelben levő disznónyájba mennek bele és megölik az állatokat. Ezzel akarták Krisztus további munkáját ellehetetleníteni azon a vidéken. Az ember Isten képére lett teremtve és mivel nem pusztíthatja el Istent, a képét pusztítja. A Sátán téged is el akar pusztítani. Ezt nem olyan nyíltan teszi, mint ebben a történetben, sokkal inkább hazugságok által.
Meghallgatás
cimkék: ördögűzés, Jézus, démon


David Potter: A Gyülekezet előtt álló út (29p)
Igeszakasz: 1Thess. 1:4-8. Fil. 1:3-6. ApCsel 8:4
A gyülekezetünk két kihívással néz szembe: szükség van arra, hogy létszámban és lélekben növekedjünk. A létszámbeli növekedés az evangelizálás függvénye. (1Thess. 1:4-8. Fil. 1:3-6. ApCsel 8:4) Az evangelizálás nem csupán egy program. Életstílussá kell, hogy váljon. Kell, hogy több barátra tegyünk szert, akiket elérhetünk Krisztusnak. A lélekben való növekedés eredményeként a jó bizonyságod is vonzani fogja az embereket. Hogyan lehetségesek mind ezek? Imádság és Isten Igéjén való elmélkedés által. Az aggodalmaskodók professzionális elmélkedők. Ugyan így kell nekünk is szüntelen az Isten dolgain gondolkodni. (Józsué 1:8. Zsolt. 1:2. Kol. 3:16)
Olvasd az Igét, tanulj meg Bibliaverseket kívülről, hallgasd vissza, ha kell többször is ugyan azt a prédikációt, ami életed egy gyenge pontjával foglalkozik!
Meghallgatás
cimkék: gyülekezet, evangelizálás

Összes hangfelvétel 2016.06.12 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom