2016. június 12. vasárnap


David Potter: A 8. parancsolat: Ne lopj II. (40p)
Igeszakasz: 2Móz. 20:15
Isten azt parancsolaja az I. Tim. 2,1-4-ben, hogy imádkozzunk a felsőbb hatalmasságokért, világi vezetőinkért, akik felettünk uralkodnak. Mivel ők is csak bűnös emberek ugyan úgy vétkeznek, mint mi. Ebből következik, hogy egy tökéletlen állam berendezkedésben élünk. A tökéletes államformához tökéletes uralkodó is szükséges. Ez Jézus Krisztus ezeréves földi uralkodása alatt fog megvalósulni. Nincsen tökéletes gazdasági rendszer sem. A kapitalizmusban ugyan úgy fennáll a lopás lehetősége, mint a szocializmusban. A túlzott mértékű adók elrontják a kockázat-nyereség-hozam közötti kapcsolatot. Ezen a területen számos nehéz erkölcsi jellegű kérdés található. Ilyen lehet például a távol keleten olcsó munkaerővel előállított elektronikák megvásárlásának kérdése. Ezen árucikkek megvásárlásakor támogatjuk azokat, akik alulfizetett munkásokat dolgoztatnak. Ezzel szemben ellenérvként az mondható el, hogyha nem veszünk ilyen termékeket, akkor a munkás egyáltalán nem kapna pénzt. Ne felejtkezzünk meg a legnagyobb tolvajlásról sem! Legvégső soron minden Istenhez tartozik, így őt is meglophatjuk. Malakiásban azt olvassuk, hogy ez igenis lehetséges. Életünk minden területe az övé. Amikor megszegjük az ő törvényét, akkor Istent fosztjuk meg. C. Hodge ezt mondta: "Isten úgy teremtett meg minket, hogy vágyjunk a dolgok birtoklására. Isten társas lénynek teremtett minket és egy működő társadalomhoz elengedhetetlen a tulajdonjogok betartása. Isten igazságérzetet tett belénk, ami azt diktálja, hogy a lopás bűn." Mi mindnyájan tolvajok vagyunk. Ne feledjük, hogy Jézust is két tolvaj között feszítették meg. Az egyiknek megbocsáttattak a bűneik, a másik nem. Te melyik vagy?

A tanításban szereplő történet a prédikátor elégetett Bibliákáról bővebben elolvasható itt.
Meghallgatás
cimkék: lopás, rablás, tulajdon


David Potter: Az apaság felelősségei (51p)
Igeszakasz: Efézus 6:1-4
Isten képe a családra nézve az, hogy az apa és az anya együttműködnek, az apa vezetése alatt. Látjuk a Bibliában, hogy azok, akik ezt a mintát követték áldásokat nyertek. I. Mózes 18,17-19-ben Isten az ő titkait osztja meg Ábrahámmal, mert tudta róla, hogy az istenfélő életet továbbadja az utódainak. Isten megosztja a titkaid veled? Negatív példát is találhatunk Éli személyében, aki jó vezetője volt a népnek, de nem a családjának. Mit kell tennie egy apának ahhoz, hogy sikeres lehessen? A válasz az Ef. 6,1-4-ben található. A gyermekeknek engedelmeskedni kell a szüleiknek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az egyetértés a szülők között. A 4. versben találjuk az apák felelősségét. Ne várjunk el olyant a gyermekünktől, amit nem tud megtenni.
Hogyan nevelhetünk felelősségteljes gyermekeket? Legyél következetes! Követeld meg a jó magaviseletet! Ismerjék a korlátokat! Dicsérd őket! A zene és a sport segít nekik abban, hogy önfegyelmet tanuljanak. Vedd rá őket a rendszeres olvasásra azzal, hogy felolvasol nekik. Töltsék el a nyarat hasznosan a gyermekek. Legyen korlátozva a számítógéppel, tévével eltöltött idejük! Figyelj oda, hogy milyen barátaik vannak! Legyél jó példa! Nekünk is van jó példánk, mégpedig a mennyei Atya: Máté 5,48. Gyülekezetünk alapító lelkipásztora tudta, hogy a férfiakon, azon belül is pedig legfőképpen az apákon áll vagy bukik a gyülekezet.
Meghallgatás
cimkék: apák, gyermekek, felelősség


David Potter: Márk evangéliuma A Gadareus ördöngős II. (29p)
Igeszakasz: Márk 5:1-20
Jézusnak ellenállnak, miután a disznónyáj belefulladt a vízbe. Amikor azon a vidéken ennek a csodának híre ment Jézushoz jöttek az emberek és kérték, hogy menjen el arról a vidékről. Talán féltek, hogy a többi állatuk is odaveszik: "Ha Jézus képes erre, akkor még mi másra?" Jézus teljesíti a kérésüket és elmegy arról a vidékről. A megszabadított ördöngősnek is volt egy kérése, mégpedig, hogy Jézussal mehessen. De Jézus azt a feladatot bízza rá, hogy maradjon és beszélje el mindenkinek, hogy hogyan szabadult meg. Az első fejezetben ennek pont az ellenkezőét láthatjuk. Azon a területen Jézus akadályoztatva lett volna a munkájában, ha a gyógyítás híre elterjed. Viszont itt egyáltalán nem akarták, hogy maradjon, hiszen az előbb kérték, hogy távozzon, így itt ez a veszély nem állt fennt. Az ördöngős viszont Jézus kérésénél sokkal többet is tett. Nem csak az otthonába ment, hanem azt az egész vidéket bejárta. A megváltozott életre alapozott evangelizálás Jézus dicsőítésében teljesedik ki. (20.v.)
Meghallgatás
cimkék: ördögűzés, gadarénus, disznónyáj, légió, démonok

« 2016.06.05Összes hangfelvétel 2016.06.19 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom